Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 9

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/888/WE, Euratom)

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 9

Strona 9 z 23

System stosowany w odniesieniu do innych pracowników Wspólnot Europejskich. Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, w szczególności jego Artykuł 13. Rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom Rady z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji (Dz.U. 187 z 8.8.1967, str. 1) ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1292/2004 (Dz.U. L 243 z 15.7.04, str. 23). Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 8), ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE, EWWiS, Euratom) Nr 2459/98 (Dz.U. L 307 z 17.11.1998 r., str. 3). Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. ustanawiające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24) ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15). Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z 20.10.1977, str. 1) ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom, EWWiS) nr 840/95 (Dz.U. L 85 z 19.4.1995, str. 10). Począwszy od lipca 2000 r. Rada Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego zdecydowała o stosowaniu swoich szczególnych uregulowań indeksacyjnych wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzeń oraz o przyjęciu, w odniesieniu do progów dochodowych do celów stosowania podatku wspólnotowego, uregulowania indeksacyjnego przyjętego przez Radę Unii Europejskiej i mającego zastosowanie do wszystkich innych instytucji UE.


Parlament Rada Europy Komisja — administracja — badania naukowe i rozwój technologii — Europejska Agencja Odbudowy — Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego — Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy — Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego — Europejska Agencja Ochrony Środowiska — Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności — Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej — Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego — Eurojust — Europejska Fundacja Kształcenia — Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy — Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (260 272 000) (38 703 000) (1 100 420) (p.m.) (178 401) (p.m.) (993 631) (2 613 069) (p.m.) (617 000) (484 473) (p.m.) (453 067) (574 805) (362 454) 42 899 120 23 433 000 329 056 460

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/71

ROZDZIAŁ 4 0 — POTRĄCENIA OD WYNAGRODZEŃ (ciąg dalszy) 4 0 0 (ciąg dalszy)

— Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii — Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin — Biuro Administrowania i Rozliczania Należności z tytułu Uprawnień Indywidualnych — Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego — European Personnel Selection Office — Urząd Publikacji — Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych — Biuro Infrastruktury i Logistyki (Bruksela) — Biuro Infrastruktury i Logistyki (Luksemburg) Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Obrachunkowy Europejski Komitet Społeczno-Gospodarczy Komitet Regionów Rzecznik Praw Obywatelskich Europejski Inspektor Ochrony Danych Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Centralny Europejski Fundusz Inwestycyjny

(132 992) (191 925) (3 910 000) (2 555 238) (1 220 000) (2 630 604) (2 819 381) (6 645 000) (2 599 000) 16 056 000 6 871 199 4 030 027 2 043 507 343 927 221 618 20 850 000 8 900 000 425 000 Ogółem 455 129 858

401

Składki pracowników na program emerytalny

Budżet 2004 Budżet korygujący nr 9 Nowa kwota

204 962 803

19 160

204 981 963

Podstawa prawna Regulamin stałych urzędników Wspólnot Europejskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L383 - 21 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/887/WE, Euratom)

  • Dz. U. L383 - 1 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/886/WE, Euratom)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.