Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 15 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2260/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2005

Data ogłoszenia:2004-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 15 - Strona 2

Strona 2 z 2

(*) Dla wszystkich kategorii innych niż wymienione w pkt 1 i 2 załącznika należy podawać kod dodatkowy „F499: Inne”.

30.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 389/17

2.

Ceny referencyjne produktów rybołówstwa określonych w art. 29 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Produkt

Kod dodatkowy TARIC

Forma prezentacji

Cena referencyjna (EUR/tona)

1.

Karmazyn (Sebastes spp.) Ryba cała: ex 0303 79 35 ex 0303 79 37 F411 8 > > > > > > > F412 > < F413 > > F414 > > > > > > : — z głową lub bez głowy Filety: — z ościami („standard”) — bez ości — w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie większej niż 4 kg 1 915 2 096 2 240 932


ex 0304 20 35 ex 0304 20 37

2.

Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac oraz Gadus macrocephalus) oraz ryba z gatunku Boreogadus saida ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, F416 ex 0303 60 90, ex 0303 79 41 8 > > > > > > > F417 > > > > > > > > > > > > F418 > > > < ex 0304 20 29 > F419 > > > > > > > F420 > > > > > > > > > F421 > > > > > : F422 Ryba cała, z głową lub bez głowy Filety: — przekładane lub w blokach przemysłowych, z ościami („standard”) — przekładane lub w blokach przemysłowych, bez ości — pojedyncze lub w pełni przekładane filety, ze skórą — pojedyncze lub w pełni przekładane filety, bez skóry — w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie większej niż 4 kg Kawałki oraz inne mięso, z wyjątkiem rozdrobnionych bloków 2 428 1 084

2 691 2 602 3 003 2 932

ex 0304 90 38

1 392

3.

Czerniak (Pollachius virens) 8 > > > > > > > F424 > > > > > > > > > > > > > > > F425 > > > > > > < ex 0304 20 31 > F426 > > > > > > > > > > > F427 > > > > > > > > > > F428 > > > > > > : F429 Filety: — przekładane lub w blokach przemysłowych, z ościami („standard”) — przekładane lub w blokach przemysłowych, bez ości — pojedyncze lub w pełni przekładane filety, ze skórą — pojedyncze lub w pełni przekładane filety, bez skóry — w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie większej niż 4 kg Kawałki oraz inne mięso, z wyjątkiem rozdrobnionych bloków 1 488

1 639 1 476 1 681 1 751

ex 0304 90 38

967

L 389/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2004

Produkt

Kod dodatkowy TARIC

Forma prezentacji

Cena referencyjna (EUR/tona)

4.

Plamiak (Melanogrammus aeglefinus)

8 > > > > > > F431 > > > > > > > > > > > > > > F432 > > > > > < > F433 > > > > > > > > > F434 > > > > > > > > > > F435 > > > > > :

Filety: — przekładane lub w blokach przemysłowych, z ościami („standard”) — przekładane lub w blokach przemysłowych, bez ości — pojedyncze lub w pełni przekładane filety, ze skórą — pojedyncze lub w pełni przekładane filety, bez skóry — w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie większej niż 4 kg 2 264

2 659 2 512 2 738 2 960

ex 0304 20 33

5.

Mintaj (Theragra chalcogramma) Filety: ex 0304 20 85 F441 — przekładane lub w blokach przemysłowych, z ościami („standard”) — przekładane lub w blokach przemysłowych, bez ości 1 147

F442 Śledź (Clupea harengus, Clupea pallasii)

1 298

6.

Śledź – płaty ex 0304 10 97 ex 0304 90 22 F450 F450 — o masie ponad 80 g/sztuka — o masie ponad 80 g/sztuka 505 455

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 15 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L389 - 42 z 200430.12.2004

  Umowa między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działalności Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

 • Dz. U. L389 - 41 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady 2004/924/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działań Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

 • Dz. U. L389 - 37 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/743/WE i 2003/849/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2004 r. przez niektóre z Państw Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5397) (1)

 • Dz. U. L389 - 34 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/746/WE i 2003/848/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty na programy zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w niektórych Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5396)

 • Dz. U. L389 - 33 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie finansowania przez Wspólnotę badań Eurobarometru dotyczących stosunku konsumentów do dobrostanu zwierząt hodowlanych

 • Dz. U. L389 - 31 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca odstępstw od stosowania niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Azorów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4880)

 • Dz. U. L389 - 28 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zwalczania przestępczości transgranicznej związanej z pojazdami

 • Dz. U. L389 - 27 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Węgrzech

 • Dz. U. L389 - 25 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L389 - 24 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2264/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L389 - 22 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2263/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 21 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2262/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 19 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2261/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 13 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2259/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 5 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2258/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 1 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2257/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (EWG) nr 3906/1989, (WE) nr 1267/1999, (WE) nr 1268/1999 oraz (WE) nr 2666/2000 w celu uwzględnienia statusu Chorwacji jako kraju kandydującego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.