Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 102 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-04-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 102 POZ 6

L 102/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.4.2005

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 141/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2004 z dnia 24 września 2004 r. (1) Decyzję Komisji 2004/130/WE z dnia 30 stycznia 2004 r. przewidującą tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Vicia faba L., niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/401/EWG (2) należy włączyć do Porozumienia. Decyzję Komisji 2004/164/WE z dnia 19 lutego 2004 r. zmieniającą decyzję 2004/130/WE przewidującą tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Vicia faba L., niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/401/EWG (3) należy włączyć do Porozumienia. Decyzję Komisji 2004/297/WE z dnia 29 marca 2004 r. upoważniającą Republikę Czeską, Estonię, Litwę, Węgry, Polskę i Słowację do odroczenia stosowania niektórych przepisów dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE w odniesieniu do obrotu nasionami niektórych odmian (4) należy włączyć do Porozumienia,

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Po pkt 32 części 2 rozdziału III załącznika I do Porozumienia (decyzja Komisji 2004/329/WE) dodaje się punkty w brzmieniu: „33. 32004 D 0130: decyzja Komisji 2004/130/WE z dnia 30 stycznia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Vicia faba L., nie spełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/401/EWG (Dz.U. L 37 z 10.2.2004, str. 32), zmieniona: — 32004 D 0164: decyzją Komisji 2004/164/WE z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 52 z 21.2.2004, str. 77).

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

64 z 10.3.2005, str. 15. 37 z 10.2.2004, str. 32. 52 z 21.2.2004, str. 77. 97 z 1.4.2004, str. 66.

21.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/7

34. 32004 D 0297: decyzja Komisji 2004/297/WE z dnia 29 marca 2004 r. upoważniająca Republikę Czeską, Estonię, Litwę, Węgry, Polskę i Słowację do odroczenia stosowania niektórych przepisów dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE w odniesieniu do obrotu nasionami niektórych odmian (Dz.U. L 97 z 1.4.2004, str. 66).”. Artykuł 2 Teksty decyzji 2004/130/WE, 2004/164/WE i 2004/297/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu 30 października 2004 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzymał wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 102 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 45 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 160/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L102 - 43 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 159/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 41 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 158/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 39 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 157/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 37 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 156/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 35 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 155/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 33 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 31 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 153/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 29 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 152/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 27 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 151/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 25 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 150/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 23 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 149/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 21 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 148/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 19 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 17 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 15 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 13 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 10 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 8 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 4 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 1 z 200521.4.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L102 - 0 z 200521.4.2005

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.