Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 113 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

Data ogłoszenia:2005-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 113 POZ 1

Strona 1 z 21
3.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (2005/332/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 4 akapit przedostatni, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 37 i 38, uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, przyjęty ostatecznie dnia 16 grudnia 2004 r. (2), uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 1/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, przedstawiony przez Komisję dnia 28 stycznia 2005 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, opracowany przez Radę dnia 3 marca 2005 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski dnia 10 marca 2005 r., uznając tym samym za zakończoną procedurę przewidzianą w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,


STWIERDZA:

Artykuł

Budżet korygujący nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 10 marca 2005 r.

J. P. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 60 z 8.3.2005, str. 1. (3) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).

3.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2005

TREŚĆ

Strona

Sekcja III: Komisja — Dochody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 01: Sprawy gospodarcze i finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 02: Przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 03: Konkurencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 04: Zatrudnienie i sprawy społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 05: Rolnictwo i rozwój wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 06: Energia i transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 07: Środowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 08: Badania naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 113 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L113 - 65 z 20053.5.2005

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (  Dz.U. L 60 z 8.3.2005)

  • Dz. U. L113 - 63 z 20053.5.2005

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (  Dz.U. L 60 z 8.3.2005)

  • Dz. U. L113 - 61 z 20053.5.2005

    Budżet korygujący Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2004

  • Dz. U. L113 - 0 z 20053.5.2005

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.