Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 113 POZ 63

Tytuł:

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (  Dz.U. L 60 z 8.3.2005)

Data ogłoszenia:2005-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 113 POZ 63

3.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIE Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60 z dnia 8 marca 2005 r.)

L 113/63

Tom I, strona I/18, tabela zostaje zastąpiona tabelą:

SEKCJA I — PARLAMENT

2005 Kategoria i stopień Etaty stałe Etaty czasowe Inne Grupy polityczne

Bez wskazania kategorii A*16 A*15 A*14 A*13 A*12 A*11 A*10 A*9 A*8 A*7 A*6 A*5 Ogółem B*11 B*10 B*9 B*8 B*7 B*6 B*5 B*4 B*3 Ogółem C*7 C*6 C*5 C*4 C*3 C*2 C*1 Ogółem D*5 D*4 D*3 D*2 Ogółem Ogółem


1

1 9 29 127 25 528 179 173 77 159 94 — 526 1 926 14 177 21 55 122 87 174 — 138 788 42 768 178 290 195 103 285 1 861 9 97 14 0 120 4 696 (1)

— — — 1 — 2 4 3 — 4 — — — 14 — 4 — 2 3 3 2 — — 14 — 20 3 15 7 2 — 47 — 3 1 — 4 79 (2) 5 597 (5)

— 1 1 6 — 8 6 5 — 22 — — 10 59 — 17 — 1 7 3 2 — — 30 — 2 6 9 — 5 1 23 — 9 — — 9 121 (3)

— — 10 20 9 64 36 54 12 14 — 20 53 292 7 39 1 24 39 11 28 2 54 205 9 82 51 27 16 49 41 275 — 7 1 — 8 780 (4)

( ) Z czego 34 awanse ad personam (1 A*15 to A*16, 1 A*14 to A*15, 3 B*10 to B*11, 7 C*6 to B*7 i 22 D*4 to C*4) udzielone w szczególnych przypadkach zasługującym na to urzędnikom, którzy osiągnęli najwyższy szczebel kariery zawodowej (mają przynajmniej 60 lat i przynajmniej od dwóch lat są na najwyższym szczeblu) i o długoletnim stażu pracy (przynajmniej 25 lat). (2) Pozycja łącznie nie obejmuje rezerwy ryczałtowej dla urzędników oddelegowanych w interesie służby. (3) Z czego 22 do Gabinetu Przewodniczącego, 14 do Sekretariatu Wiceprzewodniczących, 5 C*4 do Sekretariatu Kwestorów, 12 do DG ds. Urzędu przewodniczącego, 12 do DG ds. Polityk Wewnętrznych (w tym siedem A*8 do 31 grudnia 2008 r.), 7 do DG ds. Polityk Zewnętrznych (w tym jeden A*8 do 31 grudnia 2008 r.), 14 do DG ds. Polityki Informacyjnej, 8 do DG ds. Kadr, 15 do DG ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych, 1 do DG ds. Finansów, 3 do Komitetu Pracowniczego, 1 do Sekretariatu Generalnego, jeden do działu ds. stosunków z grupami politycznymi (koordynacja grupy posłów niezrzeszonych), cztery do Działu Prawnego (do 31 grudnia 2005 r.), 2 do Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych. (4) Z tego jeden awans indywidualny z A*12 na A*14. (5) Środki na stworzenie 1 stanowiska A*5 i dwóch A*5 (tymczasowe) wykazano w rozdziale 100 rezerwa.

L 113/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2004

3.5.2005

Kategoria i stopień

Etaty stałe

Etaty czasowe Inne Grupy polityczne

Bez wskazania kategorii A*16 A*15 A*14 A*13 A*12 A*11 A*10 A*9 A*8 A*7 A*6 A*5 Razem B*11 B*10 B*9 B*8 B*7 B*6 B*5 B*4 B*3 Razem C*7 C*6 C*5 C*4 C*3 C*2 C*1 Razem D*5 D*4 D*3 D*2 Razem Ogółem

1 9 28 137 — 555 141 211 — 209 87 — 456 1 883 (1) — 192 — 75 129 82 175 — 104 757 — 758 193 190 205 193 202 1 741 — 142 24 14 180 4 512 ( )

2

— — — 1 — 2 4 3 — 4 — — — 14 — 4 — 2 3 3 2 — — 14 — 20 3 15 7 2 — 47 — 3 1 — 4 79 ( )

3

— 1 1 6 — 8 3 8 — 25 — — 1 53 — 17 — 1 7 3 2 — — 30 — 2 5 11 — 7 1 26 — 9 — — 9 118 ( )

4

— — 10 23 — 68 40 56 — 22 — — 49 268 — 50 — 25 40 13 29 — 21 178 — 92 51 28 15 50 — 236 — 7 1 — 8 690

5 320 (5)

(1) W tym 887 dla Dyrekcji ds. Tłumaczeń Pisemnych oraz 391 dla Dyrekcji ds. Tłumaczeń Ustnych. (2) (1) Z tego 22 awanse ad personam (2 A*14 na A*15, 6 C*6 na B*7 i 14 D*4 na C*4) przyznawane w szczególnych przypadkach zasłużonym urzędnikom, którzy osiągnęli najwyższy szczebel kariery zawodowej (mają przynajmniej 60 lat i przynajmniej od dwóch lat są na najwyższym szczeblu) i o długoletnim stażu pracy (przynajmniej 25 lat). (3) Rezerwa ryczałtowa dla urzędników oddelegowanych w sprawach służbowych, nieuwzględnionych w liczbie całkowitej. (4) Z tego 22 do Gabinetu Przewodniczącego, 14 do Sekretariatu Wiceprzewodniczących, 5 C*4 do Sekretariatu Kwestorów, 11 do DG ds. Urzędu Przewodniczącego, 12 do DG ds. Polityk Wewnętrznych (w tym 7 A*8 do 31 grudnia 2008 r.), 11 do DG ds. Polityk Zewnętrznych (w tym 1 A*8 do 31 grudnia 2008), 8 do DG ds. Polityki Informacyjnej, 9 do DG ds. Kadr, 15 do DG ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych, 2 do DG ds. Finansów, 3 do Komitetu Pracowniczego, 1 do Sekretariatu Generalnego, 1 ds. stosunków z grupami politycznymi (koordynacja grupy posłów niezrzeszonych), 4 do Wydziału Prawnego (do 31 grudnia 2004 r.). (5) Środki na utworzenie 3 etatów A*14, 9 A*8, 3 B*5, 9 C*2 do DG ds. Polityk Wewnętrznych i do DG ds. Polityk Zewnętrznych, i 3 A*8 do Wydziału Prawnego przewidziane w rozdziale 10 0 rezerwy.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 113 POZ 63 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.