Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 119 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotycząca mianowania trzech pełnoprawnych członków z Łotwy do Komitetu Regionów

Data ogłoszenia:2005-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 119 POZ 11

11.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/11

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotycząca mianowania trzech pełnoprawnych członków z Łotwy do Komitetu Regionów (2005/368/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając propozycję rządu Łotwy, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniu 22 stycznia 2002 r. Rada przyjęła decyzję 2002/60/WE dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od 26 stycznia 2002 r. do 25 stycznia 2006 r. (1). Zwolniły się trzy stanowiska członków Komitetu Regionów w związku z wygaśnięciem mandatu Andrisa JAUNSLEINISA, Jānisa KALNAČSA i Arvīda KUCINSA, o czym powiadomiono Radę w dniu 6 kwietnia 2005 r.

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym mianuje się następujące osoby pełnoprawnymi członkami Komitetu Regionów na pozostały okres kadencji, to znaczy do dnia 25 stycznia 2006 r.: — Andris ELKSNĪTIS [Dobeles pilsētas Domes priekšsēdētājs] (Przewodniczący Rady Miejskiej Dobele) — Edmunds KRASTIŅŠ [Rīgas domes deputāts] (Członek Rady Miejskiej Rygi) — Tālis PUĶĪTIS [Siguldas novada domes priekšsēdētājs] (Przewodniczący Połączonej Rady Gminnej Siguldy).

(1) Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.

L 119/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.5.2005

Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 kwietnia 2005 r. W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 119 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 13 z 200511.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiająca zasady monitorowania Państw Członkowskich i ustalająca formaty danych do celów dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1355)

 • Dz. U. L119 - 9 z 200511.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2005 z dnia 10 maja 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L119 - 8 z 200511.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2005 z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L119 - 3 z 200511.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2005 z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające elementy specyfikacji nazwy pochodzenia znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (PDO)

 • Dz. U. L119 - 1 z 200511.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2005 z dnia 10 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.