Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 22 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (notyfikowana jako document nr C(2005) 1478) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 22 - Strona 3

Strona 3 z 4

a) zwierzęta, ich nasienie, komórki jajowe i zarodki spełniają warunki określone w art. 3; oraz

b) Państwo Członkowskie miejsca przeznaczenia wyraża zgodę przed wykonaniem przemieszczenia.

2. Zgodnie z ust. 1 Państwo Członkowskie pochodzenia zwierząt, których dotyczy niniejsze zwolnienie, zapewnia, by do odpowiednich świadectw zdrowia ustanowionych w dyrektywach Rady 64/432/EWG (2), 88/407/EWG (3), 89/556/EWG (4), 91/68/EWG (5) i 92/65/EWG (6) dołączono wyrażenie w brzmieniu:


„zwierzęta/nasienie/komórki z decyzją 2005/393/WE ___________ (*) niepotrzebne skreślić.”

jajowe/zarodki (*),

zgodnie

Artykuł 6 Tranzyt zwierząt przez strefę zamkniętą 1. Zezwala się na tranzyt przez strefę zamkniętą zwierząt wysyłanych z obszaru położonego poza strefą zamkniętą, pod warunkiem zabezpieczenia zwierząt i środków transportu środkiem owadobójczym, w miejscu załadunku lub zawsze przed wprowadzeniem ich do strefy zamkniętej.

b) zwierzęta przeznaczone do przemieszczenia nie wykazują żadnej oznaki choroby niebieskiego języka w dniu transportu; W przypadku gdy podczas tranzytu przez strefę zamkniętą przewidziano okres odpoczynku, należy w takim miejscu zastosować środek owadobójczy w celu ochrony zwierząt przed atakiem nosicieli.

c) zwierzęta transportowane są w pojazdach zaplombowanych przez właściwe władze i pod urzędowym nadzorem bezpośrednio przewiezione do rzeźni;

d) właściwe władze odpowiedzialne za rzeźnię informowane są bezpośrednio przed transportem o planowanym przewiezieniu do niej zwierząt i zawiadamiają właściwe władze wysyłające o ich dotarciu.

Artykuł 5 Zwolnienia z zakazu opuszczania dla zwierząt przemieszczanych poza strefy zamknięte w zakresie handlu wewnątrzwspólnotowego 1. Przemieszczenia zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków ze stref zamkniętych zwolnione są z zakazu opuszczania w zakresie handlu wewnątrzwspólnotowego przez właściwe władze, jeżeli:

(1) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 10.

2. W przypadku handlu wewnątrzwspolnotowego tranzyt uwarunkowany jest zezwoleniem właściwych władz Państwa Członkowskiego tranzytu i Państwa Członkowskiego przeznaczenia, a do odpowiednich świadectw zdrowia ustanowionych w dyrektywach 64/432/EWG, 91/68/EWG i 92/65/EWG dodaje się wyrażenie w brzmieniu:

„Zastosowano środek owadobójczy (nazwa produktu) dnia (data) o (godzina) zgodnie z decyzją 2005/393/WE.”

(2) (3) (4) (5) (6) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. L 194 z 22.7.1988, str. 10. L 302 z 19.10.1989, str. 1. L 46 z 19.2.1991, str. 19. L 268 z 14.9.1992, str. 54.

24.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/25

Artykuł 7 Środki wykonawcze Państwa Członkowskie zmieniają środki stosowane przez nie względem handlu, w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji, i niezwłocznie w odpowiedni sposób publikują informację o przyjętych środkach. Państwa Członkowskie niezwłocznie informują o tym Komisję. Artykuł 8 Uchylenie Decyzja 2003/828/WE traci moc.

Artykuł 9 Stosowanie Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 13 czerwca 2005 r. Artykuł 10 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Odesłania do uchylonej decyzji należy traktować jako odniesienia do niniejszej decyzji.

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 130/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2005

ZAŁĄCZNIK I Strefy zamknięte: obszary geograficzne, na których Państwa Członkowskie wyznaczają strefy ochrony i nadzoru Strefa A (serotypy 2 i 9 oraz w mniejszym zakresie 4 i 16) Włochy Abruzzo: Chieti, wszystkie gminy należące do lokalnej jednostki sanitarnej Avezzano- Sulmona Basilicata: Matera i Potenza Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Campania: Caserta, Benevento, Avellino, Neapol, Salerno Lazio: Molise: Puglia: Sycylia: Frosinone, Latina Isernia, Campobasso Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Syrakuza i Trapani

Malta Strefa B (serotyp 2) Włochy Abruzzo: L’Aquila, z wyjątkiem wszystkich gmin należących do lokalnej jednostki sanitarnej Avezzano-Sulmona Lazio: Marche: Viterbo, Rzym, Rieti Ascoli Piceno, Macerata

Toskania: Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno Umbria: Terni i Perugia Strefa C (serotypy 2 i 4 oraz w mniejszym zakresie 16) Francja Korsyka Południowa, Korsyka Górna

Hiszpania Baleary (gdzie serotyp 16 nie występuje) Włochy Sardynia: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano Strefa D Cypr Strefa E (serotyp 4) Hiszpania: — Prowincja Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz — Prowincja Jaen (comarcas Jaen i Andujar)

24.5.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 22 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 17 z 200524.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1439) (1)

 • Dz. U. L130 - 16 z 200524.5.2005

  Decyzja podjęta w drodze wspólnego porozumienia przez rządy państw członkowskich na szczeblu szefów państw lub rządów, których walutą jest euro z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. L130 - 14 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2005 z dnia 23 maja 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L130 - 7 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2005 z dnia 19 maja 2005 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2005 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającym dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

 • Dz. U. L130 - 5 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2005 z dnia 23 maja 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 3 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2005 z dnia 23 maja 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 1 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2005 z dnia 23 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.