Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 26 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia EU–Chorwacja z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego wraz z regulaminem wewnętrznym Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia

Data ogłoszenia:2005-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 26 - Strona 3

Strona 3 z 4

Artykuł 13 Komitet ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia 1. Niniejszym ustanawia się Komitet ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia w celu wspierania Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia w wykonywaniu jej obowiązków. Komitet składa się z przedstawicieli Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli Komisji Wspólnot Europejskich, z jednej strony, oraz przedstawicieli Rządu Chorwacji, z drugiej strony, zazwyczaj na szczeblu wyższych urzędników służby cywilnej. 2. Komitet ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia przygotowuje posiedzenia i obrady Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia, we właściwych przypadkach wprowadza w życie decyzje Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz, co do zasady, zapewnia ciągłość powiązań stowarzyszeniowych oraz właściwą realizację Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu. Komitet rozważa wszystkie sprawy powierzone mu przez Radę ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia jak również każdą inną sprawę, która może pojawić się w trakcie bieżącej realizacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu. Przedkłada wnioski i wszelkie projekty decyzji/zaleceń do przyjęcia przez Radę ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia. 3. W przypadku gdy Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu przewiduje obowiązek lub możliwość konsultacji, konsultacje takie mogą zostać przeprowadzone w ramach Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia. Konsultacje mogą być kontynuowane w ramach Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia, jeżeli obie Strony tak uzgodnią. 4. Regulamin wewnętrzny Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia jest załączony do niniejszej decyzji.


Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 kwietnia 2005 r. W imieniu Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia

J. ASSELBORN

Przewodniczący

31.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/29

ZAŁĄCZNIK Regulamin wewnętrzny Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia Artykuł 1 Przewodnictwo Przedstawiciel Komisji Europejskiej, w imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, oraz przedstawiciel Rządu Chorwacji przewodniczą przemiennie przez okres 12 miesięcy Komitetowi ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia. Pierwszy okres rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia, a kończy się w dniu 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 2 Posiedzenia Komitet ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia zbiera się wtedy, gdy wymagają tego okoliczności, za porozumieniem obu Stron. Każde posiedzenie Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia odbywa się w terminie i miejscu uzgodnionym przez obie Strony. Posiedzenia Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia są zwoływane przez Przewodniczącego.

Artykuł 3 Delegacje Przed każdym posiedzeniem Przewodniczący jest powiadamiany o planowanym składzie delegacji każdej ze Stron.

Artykuł 4 Sekretariat Urzędnik Komisji Europejskiej oraz urzędnik Rządu Chorwacji działają wspólnie w charakterze Sekretarzy Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia. Wszystkie komunikaty skierowane do i pochodzące od Przewodniczącego Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia, przewidziane w niniejszej decyzji, są przekazywane Sekretarzom Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz Sekretarzom i Przewodniczącemu Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Artykuł 5 Jawność Jeżeli nie zostanie podjęta inna decyzja, posiedzenia Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia nie są jawne.

Artykuł 6 Porządek dzienny posiedzeń 1. Przewodniczący sporządza tymczasowy porządek dzienny dla każdego posiedzenia. Jest on przekazywany przez Sekretarzy Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia adresatom określonym w art. 4 nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. Tymczasowy porządek dzienny zawiera punkty, co do których Przewodniczący otrzymał wniosek o włączenie ich do porządku dziennego nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem posiedzenia, jednakże punkty te nie są wpisywane do tymczasowego porządku dziennego, o ile towarzysząca dokumentacja nie została przekazana do Sekretarzy do dnia przesłania porządku dziennego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 26 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L137 - 33 z 200531.5.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L137 - 31 z 200531.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1369) (1)

 • Dz. U. L137 - 24 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L137 - 23 z 200531.5.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 829/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2005/2006 w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

 • Dz. U. L137 - 21 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie, włącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L137 - 16 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2005/2006

 • Dz. U. L137 - 15 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących udzielania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano-Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L137 - 13 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na trzeci kwartał 2005 r.

 • Dz. U. L137 - 11 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające niektóre ilości orientacyjne i pułapy indywidualne na potrzeby wydawania pozwoleń na przywóz dodatkowej ilości bananów do nowych Państw Członkowskich w trzecim kwartale 2005 r.

 • Dz. U. L137 - 9 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L137 - 7 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L137 - 5 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L137 - 3 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L137 - 1 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.