Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 26

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia EU–Chorwacja z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego wraz z regulaminem wewnętrznym Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia

Data ogłoszenia:2005-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 26

Strona 1 z 4
L 137/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.5.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA Nr 1/2005 RADY DS. STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA EU–CHORWACJA z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego wraz z regulaminem wewnętrznym Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia (2005/404/WE)

RADA DS. STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA,

Jeżeli obie Strony nie uzgodnią inaczej, każda sesja Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia odbywa się w zwykłym miejscu wyznaczonym dla posiedzeń Rady Unii Europejskiej w terminie uzgodnionym przez obie Strony.


uwzględniając Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji (zwaną dalej „Chorwacją”), z drugiej strony, w szczególności jego art. 110 i 111,

Posiedzenia Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia są wspólnie zwoływane przez Sekretarzy Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia w porozumieniu z Przewodniczącym.

a także mając na uwadze, że wyżej wymieniony Układ wszedł w życie w dniu 1 lutego 2005 r., Artykuł 3 Przedstawicielstwo

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przewodnictwo Przedstawiciel Rady Unii Europejskiej, w imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, oraz przedstawiciel Rządu Chorwacji przewodniczą przemiennie przez okres 12 miesięcy Radzie ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia. Pierwszy okres rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia, a kończy się w dniu 31 grudnia 2005 r.

Członkowie Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia mogą być reprezentowani, jeżeli nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu. Jeżeli członek Rady chce być reprezentowany, musi przekazać Przewodniczącemu imię i nazwisko swojego przedstawiciela przed posiedzeniem, na którym ma być reprezentowany.

Przedstawiciel członka Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia wykonuje wszystkie uprawnienia tego członka.

Artykuł 4 Delegacje Artykuł 2 Posiedzenia Rada ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia zbiera się na szczeblu ministerialnym raz w roku. Sesje nadzwyczajne Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia mogą odbywać się na żądanie jednej ze Stron, jeżeli Strony tak uzgodnią. Członkom Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia mogą towarzyszyć urzędnicy.

Przed każdym posiedzeniem Przewodniczący jest powiadamiany o planowanym składzie delegacji każdej ze Stron.

31.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/27

Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego uczestniczy w posiedzeniach Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia w charakterze obserwatora, w przypadku gdy w porządku dziennym znajdują się sprawy dotyczące Banku.

Rada ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia może zaprosić osoby niebędące jej członkami do uczestnictwa w posiedzeniach w celu uzyskania informacji dotyczących określonych tematów.

Tymczasowy porządek dzienny zawiera punkty, co do których Przewodniczący otrzymał wniosek o włączenie ich do porządku dziennego nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem posiedzenia, jednakże punkty te nie są wpisywane do tymczasowego porządku dziennego, jeżeli towarzysząca dokumentacja nie została przekazana Sekretarzom do dnia przesłania porządku dziennego. Rada ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia przyjmuje porządek dzienny na początku każdego posiedzenia. Punkty inne niż już zawarte w tymczasowym porządku dziennym mogą zostać umieszczone w porządku dziennym, jeżeli obie Strony tak uzgodnią. 2. Przewodniczący może, w porozumieniu z obiema Stronami, skrócić terminy wskazane w ust. 1 w celu uwzględnienia wymogów szczególnego przypadku. Artykuł 9 Protokoły Projekt protokołu z każdego posiedzenia jest sporządzany przez obu Sekretarzy. Protokół wskazuje, zgodnie z ogólną zasadą, w odniesieniu do każdego punktu porządku dziennego: — dokumentację przedłożoną i Stowarzyszenia, Radzie ds. Stabilizacji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L137 - 33 z 200531.5.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L137 - 31 z 200531.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1369) (1)

 • Dz. U. L137 - 24 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L137 - 23 z 200531.5.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 829/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2005/2006 w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

 • Dz. U. L137 - 21 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie, włącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L137 - 16 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2005/2006

 • Dz. U. L137 - 15 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących udzielania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano-Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L137 - 13 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na trzeci kwartał 2005 r.

 • Dz. U. L137 - 11 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające niektóre ilości orientacyjne i pułapy indywidualne na potrzeby wydawania pozwoleń na przywóz dodatkowej ilości bananów do nowych Państw Członkowskich w trzecim kwartale 2005 r.

 • Dz. U. L137 - 9 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L137 - 7 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L137 - 5 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L137 - 3 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L137 - 1 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.