Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 33

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

Data ogłoszenia:2005-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 33

Strona 1 z 9
31.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/33

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW dotyczące zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi A. List Wspólnoty Europejskiej Bruksela, dnia 7 października 2004 r. Szanowny Panie, Odnośnie do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi mam zaszczyt zaproponować zmiany w załącznikach do Umowy: Zgodnie z zaleceniami Wspólnego Komitetu Zarządzającego ustanowionego na mocy art. 14 ust. 1 Umowy zastępuje się tekst punktu 6 załącznika V oraz przypisu 1 do Umowy tekstem znajdującym się w dodatku A do niniejszego listu oraz zastępuje się tekst załącznika VI do Umowy tekstem znajdującym się w załączniku B do niniejszego listu. Będę wdzięczny za potwierdzenie, że Stany Zjednoczone Ameryki przyjmują ww. zmiany w punkcie 6 załącznika V, przypisie 1 oraz w załączniku VI do Umowy. Proszę przyjąć wyrazy szacunku.


W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Jaana HUSU-KALLIO

W załączeniu: dodatek A zastępujący załącznik V, punkt 6 oraz przypis 1 do Umowy i załącznik B zastępujący załącznik VI do Umowy.

L 137/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.5.2005

B. List Stanów Zjednoczonych Ameryki Bruksela, dnia 6 kwietnia 2005 r. Szanowna Pani, Niniejszym mam zaszczyt przedstawić odpowiedź na list dotyczący szczegółów proponowanych zmian w punkcie 6 załącznika V, przypisie 1 oraz w załączniku VI do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi. Mam zaszczyt potwierdzić, że Stany Zjednoczone Ameryki przyjmują proponowane zmiany zgodnie z zaleceniami Wspólnego Komitetu Zarządzającego, ustanowionego na mocy postanowień art. 14 ust. 1 Umowy, których kopia jest załączona do niniejszego listu. Rozumiem, że zmiany te wejdą w życie z dniem, w którym WE powiadomi USA o dopełnieniu niezbędnych procedur stosowanych przy wdrażaniu tych zmian. Proszę przyjąć wyrazy szacunku.

W imieniu właściwego organu USA

Norval E. FRANCIS

W załączeniu: dodatek A zastępujący załącznik V, punkt 6 oraz przypis 1 do Umowy i załącznik B zastępujący załącznik VI do Umowy.

31.5.2005

DODATEK A „ZAŁĄCZNIK V

Wywóz z USA do WE Warunki handlowe Warunki szczególne Normy USA Normy WE Działanie Równoważność Warunki szczególne Działanie

Wywóz z WE do USA

— Artykuł — Gatunek — Zdrowie zwierząt/zdrowie publiczne

Warunki handlowe

PL

Normy WE

Normy USA

Równoważność

6. Świeże mięso

Zdrowie zwierząt 72/462 82/426 Owce i kozy wolne od brucelozy Dodatkowe certyfikaty dla krów pochodzących z krajów dotkniętych BSE USA zrewiduje przepisy dotyczące BSE, jeśli chodzi o regiony o wysokiej/niskiej częstości występowania 9 CFR 53 72/462 82/426 72/462 82/426 Tak 2 Tak 2 Pobyt trzy miesiące 9 CFR 53 (w przypadku wystąpienia choroby egzotycznej) Tak 2 Pobyt trzy miesiące

— Przeżuwacze

64/432 72/461 72/462

9 CFR 94

Tak 2

— Koniowate

64/432 72/461 72/462 9 CFR 53

9 CFR 94

Tak 1

— Świniowate

9 CFR 94

Tak 1

Pobyt trzy miesiące Wolne od brucelozy

64/432 72/461 72/462

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Zdrowie publiczne Lista zakładów zgodnie z przypisem 7 oraz spełniające odnośne postanowienia przypisu 1 Testy na obecność Enterobacteriaceae oraz TVC przeprowadza się zgodnie z przepisami decyzji 2001/471/WE z dnia 8 czerwca 2001 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L137 - 31 z 200531.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1369) (1)

 • Dz. U. L137 - 26 z 200531.5.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia EU–Chorwacja z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego wraz z regulaminem wewnętrznym Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia

 • Dz. U. L137 - 24 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L137 - 23 z 200531.5.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 829/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2005/2006 w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

 • Dz. U. L137 - 21 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie, włącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L137 - 16 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2005/2006

 • Dz. U. L137 - 15 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących udzielania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano-Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L137 - 13 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na trzeci kwartał 2005 r.

 • Dz. U. L137 - 11 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające niektóre ilości orientacyjne i pułapy indywidualne na potrzeby wydawania pozwoleń na przywóz dodatkowej ilości bananów do nowych Państw Członkowskich w trzecim kwartale 2005 r.

 • Dz. U. L137 - 9 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L137 - 7 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L137 - 5 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L137 - 3 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L137 - 1 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.