Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 142 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 października 2003 r. w sprawie działań doraźnych zastosowanych przez Portugalię wobec RTP (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3526) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 142 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 31

1

112,9 882,3 — — 509,1 186,9 406,7 797,8 1 517,4 — — 241,6 128,4 1 312,8 658,2 50,0 215,0 3 453,4 482,0 3 486,0 350,6 1 826,9 — — 402,7 172,2 1 314,2 681,1 55,0 95,0 3 685,9 151,1 1 890,8 — — 492,7 148,6 1 050,3 642,7 60,0 27,5 3 696,1 94,6 — 184,9 144,9 1 050,0 583,2 60,0 156,5 3 846,6 80,8 2 059,6 3 999,1 654,7 76,8 909,4 202,4 622,6 457,2 60,0 391,1 3 459,2

86,8 3 712,9 1 332,0 295,4 672,1 200,3 208,6 211,0 60,0 352,8 2 855,2

– 440,0 16 946,1 9 050,6 6 718,2 7 960,0 8 384,1 8 103,3 17 217,1 10 080,6 37 972,1 11 916,6 8 637,6 30 101,3


( ) Mimo że kanał Sport TV nie jest uznawany za świadczenie usług publicznych stanowiących podstawę do otrzymania rekompensat, RTP odjęła zyski Sport TV od kosztów związanych ze świadczeniem usług nadawcy publicznego. Podstawę do tego stanowi art. 47 ust. 3 ustawy nr 31A/98 z dnia 14 lipca 1998 r., który stanowi, że zyski RTP z tytułu udziałów w innych kanałach przeznaczone są do finansowania inicjatyw w zakresie świadczenia usług publicznych. Źródło: Informacja od władz portugalskich i raporty dotyczące świadczenia usług nadawcy publicznego.

(67)

Kolejna tabela przedstawia obraz inwestycji RTP w sprzęt i wyposażenie potrzebne do świadczenia usług nadawcy publicznego. Tabela przedstawia zarówno inwestycje rzeczywiste w działalność związaną ze świadczeniem usług, tak jak figurują one w rocznych sprawozdaniach finansowych, oraz inwestycje wykazane w raportach dotyczących

świadczenia usług nadawcy publicznego. Z tabeli wynika, że wartość rzeczywistych inwestycji w działalność związaną ze świadczeniem usług nadawcy publicznego była wyższa od wartości inwestycji, jakie figurują w koncesjach nadawcy publicznego.

Tabela 5 Inwestycje w działalność związaną ze świadczeniem usług nadawcy publicznego

(w milionach PTE) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Razem

Sprawozdania finansowe Raporty dotyczące świadczenia usług nadawcy publicznego Różnica

2 632,6 2 327,3

2 102,0 98,0

2 763,9 1 975,1

992,7 154,4

1 480,4 28,1

4 037,4 4 037,4

6 054,2 6 127,8

20 063,2 14 748,1

305,3

2 004,0

788,8

838,3

1 452,3

0

– 73,6

5 315,1

Źródło: Sprawozdania finansowe RTP oraz raporty dotyczące świadczenia usług nadawcy publicznego.

L 142/10 Cel działań

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

III.

6.6.2005

UWAGI BEZPOŚREDNICH ZAINTERESOWANYCH

(68)

Celem działań było zrekompensowanie wydatków, jakie RTP poniosła w związku ze świadczeniem usług i finansowanie jej inwestycji.

(74)

Po wszczęciu dochodzenia kilku bezpośrednich zainteresowanych przedstawiło swoje uwagi odnośnie działań. Poniżej przedstawiono przegląd stosownych uwag, uporządkowanych według zastosowanych działań.

Ewentualne skutki działań

(75) (69)

W Portugalii nadawca publiczny nie został wybrany w efekcie procedury, w której wszyscy zainteresowani nadawcy mają możliwość określenia wysokości odszkodowania kompensacyjnego, potrzebnego im do realizowania działalności w ramach koncesji przyznającej im status nadawcy publicznego. Do świadczenia usług nadawcy publicznego w zakresie emisji telewizyjnej rząd wyznaczył RTP.

SIC i TVI argumentowały, iż zwolnienie z opłat rejestracyjnych i notarialnych stanowi wyjątek od reguł zwyczajowo stosowanych przy jakiejkolwiek zmianie statutowej jakiejkolwiek spółki. SIC zauważyła, że działanie to nie ogranicza się do samego utworzenia RTP. Zgodnie z art. 11 ust. 2 statutu RTP korzysta ona z ogólnego zwolnienia z podatków i opłat należnych z tytułu wszelkiego rodzaju wpisów i rejestrów.

(70)

Nadawcy publiczni i prywatni istnieją na portugalskim rynku telewizyjnym od roku 1992. Oprócz RTP nadawcy prywatni SIC i TVI posiadają licencje na nadawanie kanałów telewizyjnych. SIC była pierwszym nadawcą prywatnym, który rozpoczął nadawanie programów za pomocą sieci dnia 6 października 1992 r. Działania na rzecz RTP mogą doprowadzić do zakłócenia konkurencji na portugalskim rynku telewizyjnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 142 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L142 - 26 z 20056.6.2005

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, jakiej Wielka Brytania planuje udzielić British Energy plc (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3474) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.