Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 860/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w zakresie możliwości połowowych na wodach Grenlandii, Wysp Owczych i Islandii oraz połowów dorsza w Morzu Północnym, a także zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2270/2004 w zakresie możliwości połowowych rekina głębinowego i buławika czarnego

Data ogłoszenia:2005-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 5

70

22 (5)

34

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

10 12 21

UK: 10 DK: 12 DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

6 12 21

Islandia Wody Federacji Rosyjskiej

Wszystkie połowy Wszystkie połowy Połowy dorsza Połowy szprota

18 pm 7 (6)

5 pm pm pm

pm

(1) Podział ten obowiązuje dla połowów okrężnicą i włokiem. (2) Do wyboru spośród 11 licencji na połowy makreli okrężnicami na południe od 62° 00' N. (3) Zgodnie z Uzgodnionymi Protokołem z 1999 r. liczby dotyczące połowów ukierunkowanych dorsza i plamiaka są częścią danych ustalonych dla »Ogółu połowów ryb włokiem przez statki o długości nie większej niż 180 stóp w strefie między 12 a 21 milami od linii podstawowych Wysp Owczych«. 4) Liczby te dotyczą najwyższej liczby statków obecnych w dowolnym czasie. ( (5) Liczby te są częścią danych ustalonych dla »Połowów ryb włokiem poza obszarem 21 mil od linii podstawowych Wysp Owczych«. (6) Dotyczy tylko statków pływających pod banderą Łotwy.”


L 144/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2005

ZAŁĄCZNIK II W części 2 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2270/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) zapis dotyczący gatunku rekin głębinowy w strefie X (wody wspólnotowe i wody międzynarodowe) otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Portugalia UE (1)

Rekin głębinowy 120 120

Strefa:

X (wody wspólnotowe i wody międzynarodowe)

(1) Wyłącznie dla przyłowów. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty.”;

2) zapis dotyczący gatunku buławik czarny w strefach Vb, VI, VII (wody wspólnotowe i wody międzynarodowe) otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Niemcy Estonia Hiszpania Francja Irlandia Litwa Polska

Buławik czarny Coryphaenoides rupestris 10 77 85 4 327 341 99 50 254 10 5 253

Strefa:

Vb, VI, VII (wody wspólnotowe i wody międzynarodowe)

(1) Wyłącznie dla przyłowów. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty.”

Zjednoczone Królestwo Inne WE (1)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 59 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady 2005/428/CFSP z dnia 6 czerwca 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/221/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 54 z 20058.6.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/427/WPZiB z dnia 6 czerwca 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/220/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 52 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady 2005/426/WPZiB z dnia 6 czerwca 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych określonych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L144 - 51 z 20058.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania Danii oraz Zjednoczonemu Królestwu jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem zgodnie z załącznikiem IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1657)

 • Dz. U. L144 - 43 z 20058.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy Państw Członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1630)

 • Dz. U. L144 - 42 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L144 - 41 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L144 - 39 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 615/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 37 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 459/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 11 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz granulowanej żywicy politetrafluoroetylenowej (PTFE) pochodzącej z Rosji oraz z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L144 - 9 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.