Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 5 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 5 - Strona 9

Strona 9 z 10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/19

Skrzynia stalowa Skrzynia wodna Skrzynia/kaseta Skrzynia/kufer Skrzynia/szkielet Skrzyniopaleta Skrzyniopaleta z drewna Skrzyniopaleta z metalu Skrzyniopaleta z tektury Skrzyniopaleta ze sztucznego tworzywa Skrzynka do ładunków masowych drewniana Skrzynka do ładunków masowych z tektury Skrzynka do ładunków masowych z tworzywa sztucznego Skrzynka na mleko Skrzynka na owoce Skrzynka płaska Skrzynka wielowarstwowa drewniana Skrzynka wielowarstwowa z tektury Skrzynka wielowarstwowa ze sztucznego tworzywa Skrzynka ze sztywnych ramek Skrzynka, dla zwierząt (lot) Słój Szafka Szpula Szpula Szpula (ang. spool) Szpula, rolka Sztaba Sztaba Sztaby w wiązkach/pęczkach Sztaby w wiązkach/pękach Taca Taca dwuwarstwowa bez przykrycia, drewniana Taca dwuwarstwowa z tworzywa sztucznego Taca dwuwarstwowa, bez przykrycia, tekturowa Taca dwuwarstwowa, bez przykrycia, z polistyrenu


SS SE CF CH SK ED EE EH EF EG DM DK DL MC FC SC DB DC DA FD LT JR FO BB SD SO RL BR IN BZ IŻ PU DX DS DY DU

L 148/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2005

Taca dwuwarstwowa, bez przykrycia, z tworzywa sztucznego Taca jednowarstwowa, bez przykrycia, drewniana Taca jednowarstwowa, bez przykrycia, tekturowa Tektura/papier tekturowy Torebka Towar masowy, gaz (o 1 031 mbar i 15 °C) Towar masowy, gaz płynny (o nietypowej temperaturze/ciśnieniu) Towar masowy, płynny Towar masowy, stałe, duże cząsteczki (»guzki«) Towar masowy, stałe, granulowane cząsteczki (»ziarno«) Towar masowy, stałe, niezanieczyszczone cząsteczki (»puder«) Trumna Tuba z wylotem Tuby w wiązkach/pękach Tuleja Uzgodniono wspólnie Waliza Wiadro Wiadro Wiązka Wiązka Wiązka Wieszak ramowy (ang. rack) Worek (ang. sack) Wór/torba (ang. bag) Worek do ładunków masowych Worek foliowy Worek papierowy Worek papierowy, wielościenny Worek papierowy, wielościenny, wodoodporny Worek tkany włókien sztucznych, nieprzepuszczalny Worek tkany z włókien sztucznych Worek tkany z włókien sztucznych, bez wewnętrznego powleczenia, bez podszewki Worek tkany z włókien sztucznych, wodoodporny Worek wielościenny (ang. multiwall sack) Worek wielowarstwowy Worek z materiału

DW DT DV CM SH VG VQ VL VO VR VY CJ TV TZ SY ZZ SU BJ PL BT BH TS RK SA BG 43 XD 5M XJ XK XB 5H XA XC MS MB 5L

11.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/21

Worek z materiału nieprzepuszczalnego Worek z materiału, bez wewnętrznego powleczenia, bez podszewki Worek z materiału, wodoodporny Worek ze sztucznego tworzywa Worek, duży Worek, torba elastyczna Wór jutowy Zagroda do transportu Zbiornik/cysterna cylindryczna Zbiornik/cysterna prostokątna Zestaw Zestaw pudełek wchodzących jedno w drugie Zwój

XG XF XH EC ZB FX JT PF TY TK SX NS CL”

2) Listę kodów stosowanych w polu nr 52: Zabezpieczenie zastępuje się podaną niżej listą:

Rodzaj Kod Inne informacje

„Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia (art. 94 ust. 4 Kodeksu i art. 380 ust. 3 niniejszego rozporządzenia) Gwarancja generalna

0

— numer poświadczenia o zwolnieniu z obowiązku złożenia zabezpieczenia — numer poświadczenia dla gwarancji generalnej — urząd składania gwarancji

1

Gwarancja pojedyncza składana przez gwaranta

2

— referencje zobowiązania z tytułu gwarancji — urząd składania gwarancji

Gwarancja pojedyncza gotówką Gwarancja ryczałtowa Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia, jeśli zabezpieczona kwota nie przekracza 500 EUR (art. 189 ust. 5 Kodeksu) Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia (art. 95 Kodeksu) Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia dla niektórych instytucji publicznych Gwarancja pojedyncza (załącznik 47a pkt 3)

3 4 5 — numer gwarancji ryczałtowej

6 8 9 — referencje zobowiązania z tytułu gwarancji — urząd składania gwarancji”

B. Załącznik 38 tytuł II, w wersji wprowadzonej rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003, otrzymuje brzmienie: 1) tekst pola nr 31 zostaje zastąpiony testem pkt A ust. 1 niniejszego załącznika; 2) listę kodów stosowanych w polu nr 52: Zabezpieczenie zastępuje się tekstem pkt A ust. 2 niniejszego załącznika.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 5 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 36 z 200511.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r. ustanawiająca szczególny program monitorowania dotyczący odnowienia zasobów dorsza (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1538)

 • Dz. U. L148 - 34 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L148 - 32 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Miel de Granada) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 30 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Olive de Nice) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 25 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające procedury prowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony żeglugi i portów (1)

 • Dz. U. L148 - 4 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L148 - 3 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L148 - 1 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.