Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie współpracy Wspólnoty z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań przeprowadzanych przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy

Data ogłoszenia:2005-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 26

Strona 1 z 2
L 151/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie współpracy Wspólnoty z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań przeprowadzanych przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy (2005/436/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

Jednocześnie decyzja 90/424/EWG wyraźnie określa możliwość wspierania środków zwalczania pryszczycy w państwach trzecich, w szczególności w celu ochrony obszarów zagrożonych w obrębie Wspólnoty.


uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 12 i 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

Przyjmując dyrektywę Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającą dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 84/531/EWG i 91/665/EWG i zmieniającą dyrektywę 92/46/EWG (3), Państwa Członkowskie potwierdziły zakaz szczepień profilaktycznych, jednocześnie przedłużając możliwość stosowania szczepień interwencyjnych przeciwko pryszczycy.

(1)

W kontekście dużych epidemii pryszczycy w późnych latach pięćdziesiątych zarówno we Wspólnocie jak i w sąsiadujących krajach, została utworzona Europejska Komisja ds. Zwalczania Pryszczycy (EKZP) w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

(6)

Liczne przypadki wystąpienia pryszczycy odnotowane od 1992 r. zwłaszcza na obszarach Wspólnoty sąsiadujących z państwami, gdzie choroba występuje lokalnie, oraz duże epidemie w niektórych Państwach Członkowskich w 2001 r. wymagają zwiększenia poziomu świadomości i gotowości w odniesieniu do pryszczycy, a także międzynarodowej współpracy.

(2)

W latach sześćdziesiątych, z powodu zwiększonego zagrożenia wprowadzeniem do Europy egzotycznych szczepów pryszczycy, Państwa Członkowskie EKZP zostały zwołane w celu ustanowienia Funduszu Powierniczego z przeznaczeniem na środki interwencyjne, które miały być wykorzystane na Bałkanach, głównym kanale wprowadzenia choroby. W późniejszym czasie fundusz został podzielony na Fundusz Powierniczy 911100MTF/003/EWG wspierany przez te kraje członkowskie, które w tym samym czasie były Państwami Członkowskimi Wspólnoty i Fundusz Powierniczy 90970MTF/004/MUL wspierany przez Państwa Członkowskie EKZP, które w tamtym czasie nie były lub wciąż nie są Państwami Członkowskimi Wspólnoty.

(7)

Ponadto, w krajach sąsiadujących z Państwami Członkowskimi w ciągu ostatnich lat odnotowano ogniska, a w niektórych przypadkach ostre epidemie choroby, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia podatnych na chorobę zwierząt we Wspólnocie.

(8)

W świetle pojawienia się nowego typu wirusa i regionalnego pogorszenia się środków kontroli, Wspólnota, w bliskiej współpracy z EKZP oraz poprzez korzystanie z Funduszu Powierniczego 911100MTF/003/EWG wspierała szczepienia interwencyjne w Turcji oraz na Zakaukaziu.

(3)

Zgodnie z art. 4 dyrektywy Rady 90/423/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. zmieniającej dyrektywę 85/511/EWG wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania pryszczycy, dyrektywę 64/432/EWG w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną oraz dyrektywę 72/462/EWG w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa (2), profilaktyczne szczepienia przeciwko pryszczycy zakończyły się we Wspólnocie w 1991 r.

(9)

Zgodnie z decyzją Komisji 2001/300/WE z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie współpracy Wspólnoty z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań przeprowadzanych przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy (4) Komisja zawarła „Umowę wykonawczą MTF/ INT/003/EEC911100 (TFEU970089129) w sprawie stałych działań przeprowadzanych przez utworzoną w ramach FAO Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy finansowanych przez WE”, która była pomyślnie realizowana do dnia 31 grudnia 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 23 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunków Pisum sativum, Vicia faba i Linum usitatissimum niespełniającymi wymogów dyrektyw Rady 66/401/EWG i 2002/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1692) (1)

 • Dz. U. L151 - 21 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania stref zamkniętych w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1689) (1)

 • Dz. U. L151 - 19 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1687) (1)

 • Dz. U. L151 - 3 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako document nr C(2005) 1616) (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 200514.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.