Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako document nr C(2005) 1616) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 7

L 151/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2005

ZAŁĄCZNIK II CZĘŚĆ 1 Opis terytoriów i regionów ustanowionych dla krajów wymienionych w części 2 i 3

Terytorium Kraj Kod Wersja Opis terytorium

Argentyna

AR AR-1 AR-2

01/2004 01/2004 01/2004 01/2004 01/2004 01/2004 01/2004 01/2004 01/2004 01/2004 01/2004

Cały kraj Cały kraj z wyjątkiem prowincji Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego Prowincje Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego Cały kraj Zgodnie z opisem w załączniku II część I decyzji Rady 79/542/EWG (1) (z ostatnimi zmianami) Zgodnie z opisem w załączniku II część I decyzji 79/542/EWG (z ostatnimi zmianami) Cały kraj Zgodnie z opisem w załączniku 94/984/WE (2) (z ostatnimi zmianami) I decyzji Rady


Bułgaria

BG BG-1 BG-2

Brazylia

BR BR-1

Serbia i Czarnogóra Malezja

CS MY MY-1

Cały kraj zgodnie z opisem w załączniku II część I decyzji 79/542/EWG (z ostatnimi zmianami) Cały kraj Tylko Półwysep Malajski (Zachodnia Malezja)

(1) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. (2) Dz.U. L 378 z 31.12.1994, str. 11.

CZĘŚĆ 2

14.6.2005

Kraje trzecie i ich części, z których dozwolony jest przywóz produktów mięsnych do Wspólnoty

PL

Kod ISO

Kraj pochodzenia lub jego część Dziki Dzikie ptactwo

1. Bydło domowe 2. Dzikie zwierzęta parzystokopytne utrzymywane przez człowieka (z wyjątkiem świń) Domowe zwierzęta jednokopytne 1. Drób domowy 2. Dzikie ptactwo hodowlane Dzikie zwierzęta jednokopytne Dzikie zwierzęta zającowate (króliki i zające) Króliki domowe i hodowlane zwierzęta zającowate Dzikie zwierzęta parzystokopytne (z wyjątkiem świń) Dzikie ssaki lądowe (z wyjątkiem kopytnych, jednokopytnych i zającowatych)

Domowe owce/kozy

1. Domowe świnie 2. Dzikie zwierzęta parzystokopytne utrzymywane przez człowieka (świnie)

AR C A A D A D B C C B C A A A B B A B XXX XXX B B XXX D A B B XXX D XXX XXX B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A C B XXX A C A A B B B D B XXX B B XXX A B C A A A C C A D A C C C B C A A B B B D B XXX B B XXX A C C D A A A D D D A A A A D XXX XXX XXX XXX XXX A XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX D A A A D D XXX A A D A A A XXX A A A A A A A A A A A A A A A A A (2) C A A A C C XXX A C A A A C C XXX A

Argentyna AR

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D D D D A A A XXX D A XXX XXX A A A B XXX XXX XXX A

XXX XXX XXX A XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX A XXX XXX XXX XXX XXX XXX A

Argentyna AR-1 (1)

C

Argentyna AR-2

(1)

A

(2)

AU

Australia

A

BG

Bułgaria BG

D

Bułgaria BG-1

A

Bułgaria BG-2

D

BH

Bahrajn

B

BR

Brazylia

C

Brazylia BR-1

C

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

BW

Botswana

B

BY

Białoruś

C

CA

Kanada

A

CH

Szwajcaria

A

CL

Chile

A

CN

Chińska Republika Ludowa

B

CO

Kolumbia

B

CS

Serbia i Czarnogóra

A

ET

Etiopia

B

GL

Grenlandia

XXX

L 151/9

L 151/10

Kod ISO

Kraj pochodzenia lub jego część Dziki Dzikie ptactwo

Domowe owce/kozy

Domowe zwierzęta jednokopytne

1. Drób domowy 2. Dzikie ptactwo hodowlane Dzikie zwierzęta jednokopytne Dzikie zwierzęta zającowate (króliki i zające) Dzikie ssaki lądowe (z wyjątkiem kopytnych, jednokopytnych i zającowatych)

Króliki domowe i hodowlane zwierzęta zającowate

Dzikie zwierzęta parzystokopytne (z wyjątkiem świń)

PL

1. Bydło domowe 2. Dzikie zwierzęta parzystokopytne utrzymywane przez człowieka (z wyjątkiem świń)

1. Domowe świnie 2. Dzikie zwierzęta parzystokopytne utrzymywane przez człowieka (świnie)

HK A B B B B XXX B B A B D XXX XXX B A C A C B B B B B B B B B C B D A A XXX D XXX A C B XXX A A A B B D A A A A A A A A XXX XXX D A XXX XXX XXX XXX XXX XXX B A C A C B B B D A D A D B B XXX A B B D XXX XXX B A C D C B B B B A XXX A B B B B D A B B B B XXX A B B XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX A XXX XXX XXX XXX XXX A XXX XXX XXX D A XXX XXX XXX B B XXX A B B XXX A A A A A A A XXX A A A A A A A A A B A A A B B XXX A B B XXX A B B XXX A B B A A B B XXX A A XXX A XXX D XXX D XXX XXX D XXX D D A XXX A XXX XXX XXX D D A A A A D XXX A A

Hong Kong

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX A XXX A A XXX XXX XXX

HR

Chorwacja

A

IL

Izrael

B

IN

Indie

B

IS

Islandia

B

KE

Kenia

B

KR

Republika Korei

XXX

MA

Maroko

B

MG

Madagaskar

B

MK (Δ)

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

A

MU

Mauritius

B

MX

Meksyk

A

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

MY

Malezja MY

XXX

Malezja MY-1

XXX

NA

Namibia

(1)

B

NZ

Nowa Zelandia

A

PY

Paragwaj

C

RO

Rumunia

A

RU

Rosja

C

SG

Singapur

B

SZ

Swaziland

B

TH

Tajlandia

B

14.6.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 26 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie współpracy Wspólnoty z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań przeprowadzanych przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy

 • Dz. U. L151 - 23 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunków Pisum sativum, Vicia faba i Linum usitatissimum niespełniającymi wymogów dyrektyw Rady 66/401/EWG i 2002/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1692) (1)

 • Dz. U. L151 - 21 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania stref zamkniętych w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1689) (1)

 • Dz. U. L151 - 19 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1687) (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 200514.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.