Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 3 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako document nr C(2005) 1616) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 3 - Strona 6

Strona 6 z 7

14.6.2005

Kod ISO

Kraj pochodzenia lub jego część Dziki Dzikie ptactwo

Domowe owce/kozy

Domowe zwierzęta jednokopytne

1. Drób domowy 2. Dzikie ptactwo hodowlane Dzikie zwierzęta jednokopytne Dzikie zwierzęta zającowate (króliki i zające) Dzikie ssaki lądowe (z wyjątkiem kopytnych, jednokopytnych i zającowatych)

Króliki domowe i hodowlane zwierzęta zającowate

Dzikie zwierzęta parzystokopytne (z wyjątkiem świń)

PL

1. Bydło domowe 2. Dzikie zwierzęta parzystokopytne utrzymywane przez człowieka (z wyjątkiem świń)


1. Domowe świnie 2. Dzikie zwierzęta parzystokopytne utrzymywane przez człowieka (świnie)

TN XXX XXX A C C C B A D A B B XXX C A D A C C A B A D A XXX XXX XXX A A A A A A A A A XXX A XXX XXX XXX A XXX XXX XXX A XXX A D D D XXX XXX D A XXX XXX XXX A D

Tunezja

C

C

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

TR

Turcja

XXX

UA

Ukraina

XXX

US

Stany Zjednoczone Ameryki

A

UY

Urugwaj

C

ZA

Afryka Południowa

(1)

C

ZW

Zimbabwe

(1)

C

(1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (Δ)

Patrz: część 3 niniejszego Załącznika odnośnie do minimalnych wymagań dotyczących obróbki, stosowanych dla pasteryzowanych produktów mięsnych i mięsa suszonego w paskach. Dla produktów mięsnych przygotowanych ze świeżego mięsa otrzymanego ze zwierząt ubitych po 1 marca 2002 r. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: tymczasowy kod, który nie ma wpływu na ostateczne oznaczenie kraju, które zostanie przyznane po zakończeniu trwających obecnie negocjacji na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. XXX Brak ustanowionego świadectwa i produkty mięsne zawierające mięso tego gatunku nie są dozwolone.

L 151/11

L 151/12

CZĘŚĆ 3

Niedopuszczone w ramach niespecyficznego procesu obróbki (A) kraje trzecie i ich części, z których mięso suszone/wędzone w paskach lub pasteryzowane produkty mięsne są dopuszczone do przywozu do Wspólnoty.

PL

Kod ISO

Kraj pochodzenia lub jego część Dziki Dzikie ptactwo

1. Bydło domowe 2. Parzystokopytne zwierzęta utrzymywane przez człowieka (z wyjątkiem świń) Domowe jednokopytne 1. Drób domowy 2. Dzikie ptactwo hodowlane Króliki domowe i hodowlane zającowate Dzikie zwierzęta jednokopytne Dzikie zwierzęta zającowate (króliki i zające) Dzikie zwierzęta parzystokopytne (z wyjątkiem świń)

Domowe owce/kozy

1. Świnie domowe 2. Parzystokopytne zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka (świnie)

Dzikie ssaki lądowe (z wyjątkiem kopytnych, jednokopytnych i zającowatych)

AR E E E XXX XXX E A XXX XXX E XXX XXX E A XXX XXX A A A XXX XXX E A XXX XXX A A

Argentyna

F

F

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX E E E

XXX XXX XXX XXX

NA

Namibia

E

ZA

Afryka Południowa

E

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZW

Zimbabwe

E

14.6.2005

14.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/13

CZĘŚĆ 4 Interpretacja kodów zastosowanych w tabelach w części 2 i 3 Obróbki, o których mowa w załączniku I Niespecyficzny proces obróbki: A = Dla produktu mięsnego nie ustala się żadnej minimalnej temperatury lub innej obróbki do celów związanych ze zdrowiem zwierząt. Jednakże mięso musi być poddane obróbce pozwalającej stwierdzić na podstawie powierzchni przekroju, że nie ma ono cech mięsa świeżego, a wykorzystane świeże mięso musi spełniać wymogi zdrowia zwierząt stosowane przy wywozie świeżego mięsa do Wspólnoty. Specyficzne procesy obróbki – wymienione w porządku malejącym w/g rygoru: B = obróbka w hermetycznie zamkniętym pojemniku do wartości Fo wynoszącej trzy lub więcej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 3 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 26 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie współpracy Wspólnoty z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań przeprowadzanych przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy

 • Dz. U. L151 - 23 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunków Pisum sativum, Vicia faba i Linum usitatissimum niespełniającymi wymogów dyrektyw Rady 66/401/EWG i 2002/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1692) (1)

 • Dz. U. L151 - 21 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania stref zamkniętych w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1689) (1)

 • Dz. U. L151 - 19 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1687) (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 200514.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.