Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 3 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako document nr C(2005) 1616) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 3 - Strona 7

Strona 7 z 7
C = minimalna temperatura 80 °C, która musi być osiągnięta w całej objętości mięsa w czasie przetwarzania produktów mięsnych. D = minimalna temperatura 70 °C, która musi być osiągnięta w całej objętości mięsa w czasie przetwarzania produktów mięsnych, lub dla surowej szynki – obróbka składająca się z naturalnej fermentacji i dojrzewania nie krótszego niż dziewięć miesięcy i dająca wynik: — wartość Aw nie więcej niż 0,93, — wartość pH nie więcej niż 6,0. E = w przypadku mięsa suszonego w paskach, w procesie obróbki muszą zostać osiągnięte następujące wartości: — wartość Aw nie więcej niż 0,93, — wartość pH nie więcej niż 6,0. F = obróbka termiczna, która zapewnia osiągnięcie w centralnej części produktu temperatury wynoszącej co najmniej 65 °C w czasie niezbędnym dla osiągnięcia wartości pasteryzacji (pv) równej lub większej niż 40.


L 151/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2005

ZAŁĄCZNIK III Wzór świadectwa zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego dla produktów mięsnych przeznaczonych do wysyłki do Wspólnoty Europejskiej z krajów trzecich (*)

(*) Bez uszczerbku dla szczególnych wymagań certyfikacyjnych przewidzianych przez wspólnotowe umowy z krajami trzecimi.

14.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/15

L 151/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2005

14.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/17

ZAŁĄCZNIK IV Przewóz i/lub składowanie

L 151/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 3 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 26 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie współpracy Wspólnoty z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań przeprowadzanych przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy

 • Dz. U. L151 - 23 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunków Pisum sativum, Vicia faba i Linum usitatissimum niespełniającymi wymogów dyrektyw Rady 66/401/EWG i 2002/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1692) (1)

 • Dz. U. L151 - 21 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania stref zamkniętych w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1689) (1)

 • Dz. U. L151 - 19 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1687) (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 200514.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.