Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

Data ogłoszenia:2005-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 3

Groch (Pisum sativum) 0708 10 00

455,22 1 571,80 4 198,44

13 658,08 195,43

3 389,05 1 833,19

7 122,71 109 030,68

113 792,32 17 594,86

16.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/5

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

1.170 1.170.1

Fasola — Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00 121,87 420,79 1 123,97 69,95 84,82 81,70 86,73 105,16 101,29 — — — — — — — — — — 4 533,15 64,86 1 124,83 608,44 2 364,04 36 187,57 37 767,97 5 839,78 3 656,41 52,32 907,29 490,76 1 906,82 29 188,68 30 463,42 4 710,33


1.170.2

— Fasola (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00

151,09 521,68 1 393,47

1.180 1.190 1.200 1.200.1

Bób ex 0708 90 00 Karczochy 0709 10 00 Szparagi — zielone ex 0709 20 00

— —

260,12 898,13 2 398,99

149,31 181,04 174,38 69,78 84,61 81,50 56,09 68,01 65,51 79,54 96,44 92,90 531,78 644,80 621,09 92,20 111,79 107,68 — 62,53 75,82 73,03 — 35,67 43,26 41,67

7 804,23 111,67

1 936,50 1 047,48

4 069,92 62 300,14

65 020,95 10 053,70

1.200.2

— pozostałe ex 0709 20 00

121,57 419,74 1 121,18

3 647,35 52,19

905,04 489,55

1 902,10 29 116,32

30 387,90 4 698,66

1.210

Oberzyny (baklazany) 0709 30 00

97,72 337,41 901,26

2 931,91 41,95

727,51 393,52

1 529,00 23 405,08

24 427,24 3 777,00

1.220

Seler naciowy (Apium graveolens L., var. dulce) ex 0709 40 00

138,57 478,45 1 278,00

4 157,51 59,49

1 031,62 558,02

2 168,15 33 188,85

34 638,29 5 355,86

1.230

Pieprznik jadalny 0709 59 10

926,44 3 198,81 8 544,37

27 795,98 397,72

6 897,16 3 730,77

14 495,64 221 891,64

231 582,21 35 807,83

1.240

Papryka słodka 0709 60 10

160,62 554,60 1 481,41

4 819,22 68,96

1 195,82 646,83

2 513,23 38 471,17

40 151,31 6 208,30

1.250 1.270

Koper 0709 90 50 Słodkie ziemniaki, całe, świeże (przeznaczone do spożycia przez ludzi) 0714 20 10 Kasztany (Castanea spp.), świeze ex 0802 40 00 Ananas, świeży ex 0804 30 00

— 108,93 376,11 1 004,64 — 62,15 214,59 573,20

— 3 268,23 46,76

— 810,96 438,66

— 1 704,38 26 089,82

— 27 229,23 4 210,25

2.10 2.30

— 1 864,71 26,68

— 462,70 250,28

— 972,45 14 885,71

— 15 535,81 2 402,19

L 153/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2005

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

2.40

Awokado, świeże ex 0804 40 00

146,97 507,45 1 355,46

84,36 102,29 98,53 —

4 409,50 63,09

1 094,15 591,84

2 299,56 35 200,43

36 737,72 5 680,48

2.50 2.60 2.60.1

Guawa, mango, świeże ex 0804 50 Słodkie pomarańcze, świeże: — Krwiste i półkrwiste ex 0805 10 20

58,77 202,92 542,02

33,73 40,90 39,40 27,89 33,82 32,57 30,48 36,96 35,60

1 763,28 25,23

437,53 236,67

919,55 14 076,00

14 690,74 2 271,52

2.60.2

— Nawele, Naweliny, Nawelaty, Salustiany, Vernasy, Valencjany, Maltańskie, Szamutiasy, Ovalisy, Trovita i Hamliny ex 0805 10 20 — Pozostałe ex 0805 10 20

48,59 167,77 448,14 53,10 183,34 489,73

1 457,85 20,86

361,75 195,67

760,27 11 637,86

12 146,12 1 878,06

2.60.3

1 593,16 22,80

395,32 213,83

830,83 12 717,98

13 273,41 2 052,37

2.70

Mandarynki (łącznie z tangerinami i satsumas), świeże, klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże — Klementynki ex 0805 20 10 63,67 219,85 587,25 36,55 44,32 42,69 31,15 37,77 36,38 26,12 31,67 30,51 36,44 44,19 42,56 42,73 51,82 49,91 2 233,65 31,96 554,25 299,80 1 164,85 17 830,90 18 609,62 2 877,47 1 904,89 27,26 472,67 255,67 993,40 15 206,49 15 870,60 2 453,95 1 365,44 19,54 338,81 183,27 712,08 10 900,10 11 376,13 1 759,01 1 628,33 23,30 404,05 218,55 849,18 12 998,73 13 566,42 2 097,67 1 910,40 27,34 474,04 256,41 996,27 15 250,44 15 916,46 2 461,04

2.70.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 37 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady 2005/444/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L153 - 33 z 200516.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie opłacania w euro przez Zjednoczone Królestwo pewnych wydatków wynikających z instrumentów prawnych związanych ze wspólną polityką rolną (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1730)

 • Dz. U. L153 - 32 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2005 r. dostosowująca diety służbowe określone w decyzji nr 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L153 - 29 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. wzywająca Grecję zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu WE do przyjęcia środków zmierzających do takiego ograniczenia deficytu, jakie zostanie uznane za niezbędne do zaradzenia sytuacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L153 - 24 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L153 - 23 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz jęczmienia, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2305/2003

 • Dz. U. L153 - 20 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L153 - 18 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L153 - 15 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L153 - 9 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L153 - 1 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.