Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 30 - Strona 8

Tytuł:

Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

Data ogłoszenia:2005-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 30 - Strona 8

Strona 8 z 12

17.6.2005

Kod CN

Opis ( )

1

Obowiązujące cło (% KNU) (2)

Roczna ilość od 1.7.2004 (tony)

Przepisy szczególne

1001 1003 00 1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20 1004 00 00 1102 90 30 1103 19 40 1103 20 30 1005 10 90 1005 90 00 1101 1103 11 1103 20 60 1107 1602 31 1602 32 1602 39 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50 ex 1602 50 39 ex 1602 50 80 1602 50 1701 1702

Pszenica i meslin Jęczmień Mąka jęczmienna Kasza i mączka jęczmienne Pellets z jęczmienia Owies Mąka z owsa Kasza i mączka z owsa Pellets z owsa Ziarno kukurydzy, inne niż ziarna mieszane Kukurydza, inne postaci niż ziarno Mąka z pszenicy i meslin Kasza i mączka z pszenicy Pellets z pszenicy Słód Przetworzone lub konserwowane mięso drobiowe


bez cła bez cła

230 000 89 000

0 0

(3) (11) (3)

bez cła

7 000

0

(3)

bez cła bez cła bez cła

1 000 149 000 18 000

0 0 0

(3) (11) (3) (11) (3) (11)

bez cła bez cła

10 000 1 200

0 0

(3) (11) (3) (11)

Konserwowane mięso wieprzowe

bez cła

2 125

0

(3) (11)

Przetworzone lub konserwowane ozory wołowe

bez cła

bez ograniczeń 500 5 500 0 0 (3) (11)

Przetworzone lub konserwowane wołowe mięso lub podroby Cukier Inne cukry

bez cła bez cła

17.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Roczny wzrost licząc od 1.7.2005 (tony)

L 155/43

Kod CN

Opis ( )

1

Obowiązujące cło (% KNU) (2)

Roczna ilość od 1.7.2004 (tony)

Przepisy szczególne

2003 10 20 2003 10 30 ex 2007 91 90 2007 99 31 ex 2007 99 39

Grzyby gatunku Agaricus Inne, z wyjątkiem dżemów i marmolad pomarańczowych Dżem wiśniowy Przetwory owocowe o zawartości cukru > 30 % wagi, owoce w ramach pozycji 0801, 0803, 0804 (z wyjątkiem fig i ananasów), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 50, 0810 60, 0810 90 Pozostały moszcz winogronowy

bez cła bez cła

250 bez ograniczeń

0

(11)

(5) (5)

2204 30

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6a) (6b) (7)

bez cła

bez ograniczeń

(5)

(8)

(9)

(10)

(11)

Bez względu na interpretacyjne zasady Nomenklatury Scalonej, brzmienie opisu produktów należy uznać za czysto indykatywne a preferencyjny system zostaje określony, w kontekście niniejszego załącznika, przez kody CN. Jeżeli mowa o kodach CN „ex”, preferencyjny system zostaje określony poprzez łączne zastosowanie kodu CN oraz odpowiedniego opisu. W przypadkach, gdy istnieje minimalne cło KNU, obowiązujące cło minimalne równa się stawce minimalnej KNU pomnożonej przez procent wskazany w tej kolumnie. Niniejszą koncesję stosuje się jedynie do produktów, na które nie przysługują żadnego rodzaju dotacje wywozowe. Z wyłączeniem polędwicy sprzedawanej osobno. Zwolnienie stosuje się tylko w stosunku do części wartościowej (ad valorem) cła. System cen wejścia: w odniesieniu do wszystkich przywozów (w ramach stosowanych kontyngentów i poza nimi) oznaczonych kodami CN 0702 (pomidory), 0707 00 05 (ogórki), 0709 90 70 (cukinie), 0809 10 (morele) i0809 20 (wiśnie), wprowadza się niniejszym pięć dodatkowych poziomów (10 %, 12 %, 14 % 16 % i 18 %), które należy stosować przed zastosowaniem pełnego cła specyficznego, zgodnie z Nomenklaturą Scaloną. W stosunku do przywozów z Rumunii do Wspólnoty 4 000 ton ogórków innych niż do przetworzenia (kod CN ex 0707 00 05), poziom ceny przywozowej (od której cło specyficzne zostanie obniżone do zera) zostanie obniżony o 10 % od lipca 2004 r., 20 % od lipca 2005 i 30 % od lipca 2006 r. Przywozy z Rumunii do Wspólnoty 10 000 ton ogórków przeznaczonych do przetworzenia (kod CN ex 0707 00 05) zostaną zwolnione ze specyficznego cła od wartości (ad walorem).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 155 POZ 30 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L155 - 26 z 200517.6.2005

    2005/431/WE, Euratom:Decyzja Rady i Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

  • Dz. U. L155 - 5 z 200517.6.2005

    Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

  • Dz. U. L155 - 1 z 200517.6.2005

    2005/430/WE, Euratom:Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, celem uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.