Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 157 POZ 7

Tytuł:

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej (AA1/2/2005 – C6–0086/2005 – 2005/0902(AVC)) (Procedura zgody)

Data ogłoszenia:2005-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 157 POZ 7

21.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/7

REZOLUCJA LEGISLACYJNA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej (AA1/2/2005 – C6–0086/2005 – 2005/0902(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski, — — uwzględniając wniosek Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej, uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 49 Traktatu UE (C6‑0086/2005), uwzględniając opinię Komisji (COM(2005)0055), uwzględniając projekt traktatu dotyczącego przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej, uwzględniając wymianę korespondencji pomiędzy przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym Komisji w sprawie pełnego włączenia Parlamentu w przypadku rozważania zastosowania jednej z klauzul ochronnych przewidzianych w traktacie akcesyjnym, uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie skutków finansowych przystąpienia Bułgarii i Rumunii (1), uwzględniając art. 75 oraz art. 82 ust. 6 Regulaminu, uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A6‑0083/2005), mając na uwadze, że warunki przyjęcia państw kandydujących i dostosowania, jakich wymaga ich przystąpienie, zostały zapisane w projekcie traktatu akcesyjnego oraz że w przypadku wprowadzenia do tego tekstu istotnych modyfikacji wymagana jest konsultacja z Parlamentem, mając na uwadze, że Rada i Komisja będą musiały ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim w monitorowaniu procesu przystąpienia Rumunii oraz w procesie podejmowania decyzji w przypadku, gdyby konieczne okazało się zastosowanie zawartych w traktacie akcesyjnym klauzul ochronnych odnośnie akcesji Rumunii; mając na uwadze, że zgodę tę poprzedziło porozumienie obydwu organów władzy budżetowej w sprawie pakietu finansowego, który zostanie zawarty w traktacie akcesyjnym oraz przyjęcie oświadczenia dotyczącego budżetowych i instytucjonalnych konsekwencji wdrożenia tego pakietu; wyraża zgodę w sprawie wniosku Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej;


— — —

— —

A.

B.

C.

1.

(1)

P6_TA(2005)0116.

L 157/8 2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2005

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie oraz Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Rumunii.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 157 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 377 z 200521.6.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L157 - 203 z 200521.6.2005

  Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej

 • Dz. U. L157 - 29 z 200521.6.2005

  Protokół dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L157 - 11 z 200521.6.2005

  Traktat między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L157 - 10 z 200521.6.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu

 • Dz. U. L157 - 9 z 200521.6.2005

  Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L157 - 5 z 200521.6.2005

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Bułgarii o przystąpienie do Unii Europejskiej (AA1/2/2005 – C6‐0085/2005 – 2005/0901(AVC)) (Procedura zgody)

 • Dz. U. L157 - 3 z 200521.6.2005

  Opinia Komisji z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wniosków Republiki Bułgarii i Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.