Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 945/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 658/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i rozporządzenie (WE) nr 132/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy, w następstwie częściowego przeglądu tymczasowego przeprowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2005-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 9

L 160/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2005

3. Wszczęcie przeglądu

(8)

(12)

W dniu 2 lipca 2004 r., zawiadomieniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej („zawiadomienie o wszczęciu przeglądu”), Komisja wszczęła częściowy tymczasowy przegląd środków antydumpingowych stosowanych w przypadku przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji i Ukrainy, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Zakres tego przeglądu ograniczony był do definicji rozpatrywanego produktu.


Producent wspólnotowy produktu objętego dochodzeniem twierdził podczas dochodzenia, że jeden z nowego rodzaju produktów został sklasyfikowany pod kodem CN 3105 90 99. W odniesieniu do kodów CN 3105 20 90 (wspomnianych we wniosku) oraz 3105 90 99 dochodzenie ujawniło, że powyższe kody obejmowały jedynie nawozy z zawartością azotu nieprzekraczającą 10 % masy produktu suchego bezwodnego. Uznano zatem, iż powyższe kody nie mogą być wzięte pod uwagę, ponieważ nie obejmowały one tym bardziej nawozów, które w normalnych warunkach zawierały więcej niż 28 % masy azotu. 4. Kwestionariusze

(9)

W argumentacji przedstawionej dnia 20 września 2004 r. EFMA poinformowało Komisję, że rosyjski producent rozpatrywanego produktu właśnie rozpoczął produkcję nowego rodzaju produktu niewymienionego we wniosku, o zawartości N przekraczającej 28 % masy, do którego dodano 6 % P. W związku z tym EFMA zażądało od Komisji rozważenia rozwiązań umożliwiających przyjęcie właściwego podejścia do wszystkich nowych rodzajów produktów na bazie azotanu amonu, o zawartości N przekraczającej 28 % masy. Jako że w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu znalazło się odniesienie do „nowych rodzajów produktów” bez żadnych bliższych danych na temat ich składu, uznano, że zawiadomienie objęło swoim zakresem również ten ostatni wniosek. Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że Komisja powinna przekształcić z urzędu przegląd częściowy na przegląd całkowity w świetle okoliczności, do których doszło od momentu nałożenia istniejących środków, w tym przyznania Rosji statusu gospodarki rynkowej oraz rozszerzenia UE o dziesięć nowych krajów. Jednakże nie zostały przedstawione dowody o wystarczającej dokładności i stosowności, które wskazywałyby na zmianę poziomu środków. Dlatego też stwierdzono, że nie istnieją podstawy do całkowitego przeglądu okresowego z urzędu. Po pierwsze przyznanie Rosji statusu gospodarki rynkowej samo w sobie nie oznacza, że automatycznie zmieniły się okoliczności związane z dumpingiem i szkodą dla poszczególnych producentów. Nie przedstawiono dowodu pokazującego, że margines dumpingu obliczony na podstawie rosyjskich cen i kosztów, porównanych z tymi w kraju analogicznym, znacząco różnił się od marginesów dumpingu obliczonych w poprzednich dochodzeniach. Po drugie rozszerzenie nie zmieniło automatycznie parametrów dumpingu i szkody, które stały się podstawą istniejącego środka, oraz nie zostały przedstawione żadne przekonywające dowody w celu usprawiedliwienia zmian w tym względzie.

(13)

Komisja oficjalnie poinformowała władze krajów wywozu oraz wszystkie znane strony zainteresowane wszczęciem przeglądu. Kwestionariusze rozesłano do szesnastu producentów/eksporterów w Rosji oraz do jednego na Ukrainie, jak również do importerów, użytkowników, producentów i odpowiednich stowarzyszeń w obrębie Wspólnoty, wymienionych we wniosku lub znanych Komisji z innych źródeł. Zainteresowanym stronom stworzono możliwość przedstawienia swoich uwag na piśmie oraz wystąpienia z wnioskiem o wysłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu. Wypełnione kwestionariusze otrzymano od dwóch producentów-eksporterów z Rosji oraz jednego z Ukrainy, a także od jedenastu producentów z obszaru Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 32 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pinoxadenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1839) (1)

 • Dz. U. L160 - 31 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2005 r. przyznająca Włochom odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1826) (1)

 • Dz. U. L160 - 28 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca wprowadzenie na rynek izomaltulozy jako nowej żywności lub nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1001)

 • Dz. U. L160 - 27 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 26 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 25 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 24 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 22 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L160 - 19 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L160 - 17 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L160 - 16 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. zamykające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L160 - 13 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 948/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L160 - 12 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L160 - 10 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.