Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 945/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 658/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i rozporządzenie (WE) nr 132/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy, w następstwie częściowego przeglądu tymczasowego przeprowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2005-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 9

(26)

Na koniec, w kwestii przeznaczenia produktów, żadna ze stron nie zakwestionowała stwierdzenia, że zarówno rozpatrywany produkt, jak i nowe rodzaje produktów wymienione we wniosku wykorzystywane były w okresie objętym dochodzeniem przez tych samych rolników do tych samych celów, pod warunkiem spełnienia wymogu dotyczącego zawartości AN. Wniosek ten potwierdziły badania rynku, w wyniku których ustalono, że niemal wszyscy rolnicy, którzy zgodzili się na udział w badaniach, zaprzestali stosowania rozpatrywanego produktu na rzecz nowych rodzajów produktów ze względu na niższą cenę tych ostatnich. Fakt ten potwierdził również importer.


(27)

Ponadto nowe rodzaje produktów określane były jako AN lub NP/NK/NPK. Stanowi to dowód słuszności wniosku, że strategia rynkowa dostawcy (producentaeksportera i importera) oraz sposób postrzegania produktu przez konsumenta są zbieżne w kwestii uznania, iż rozpatrywany produkt oraz nowe rodzaje produktów zaspokajają te same potrzeby.

(28) (25)

W odniesieniu do właściwości fizycznych stwierdzono, że są one ściśle związane z agronomicznymi właściwościami nawozu, a zatem mogą zostać zbadane w kontekście tych ostatnich. Agronomiczne właściwości nawozu uzależnione były najczęściej od zawartych w nim podstawowych składników pokarmowych (11), formy, w jakiej występowały, oraz ich ilości w masie. W świetle powyższych kryteriów ustalono, że zarówno rozpatrywany produkt, jak i nowe rodzaje produktów wymienione we wniosku mają te same właściwości agronomiczne, zależne od zawartości N i AN. Forma, w której występował N – ta sama dla obydwu kategorii produktów – pozwalała na spełnienie wymagań uprawowych roślin odnośnie do N zarówno w perspektywie krótkookresowej, jak i średnio-/długookresowej. Rzeczywiście, część tego pierwiastka wyrażona w formie grupy azotanowej jest łatwo i szybko absorbowana przez rośliny uprawne, podczas gdy część wyrażona w postaci grupy amonowej musi zostać poddana dodatkowemu procesowi (fermentacji wywoływanej przez bakterie zawarte w glebie) przed jej przyswojeniem przez rośliny. Ponadto progowa zawartość wynosząca 28 % również wydaje się mieć istotne znaczenie dla zaspokojenia specyficznego zapotrzebowania roślin na N, co zostało potwierdzone na szczeblu wspólnotowym w treści rozporządzenia w sprawie nawozów, którego art. 25 stanowi, że nawozy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu mogą zostać zdefiniowane jako takie wyłącznie wówczas, gdy zawierają ponad 28 % N w masie. Co za tym idzie, zarówno rozpatrywany produkt, jak i nowe rodzaje produktów wymienione we wniosku w równym stopniu zaspokajają specyficzne zapotrzebowanie roślin uprawnych na N, pomimo faktu, iż nowe rodzaje produktów zawierają dodatkowo podstawowe składniki pokarmowe inne niż N, tj. P lub K, gdyż nie wpływa to ujemnie na właściwości agronomiczne N.

Sformułowano zatem wniosek, że z chemicznego i fizycznego/agronomicznego punktu widzenia nowych rodzajów produktów wymienionych we wniosku nie można uznać za rozpatrywany produkt, z uwagi na obecne w nich podstawowe składniki pokarmowe inne niż N, a mianowicie P lub K. Jednakże rozpatrywany produkt i nowe rodzaje produktów wymienione we wniosku są identyczne po względem zawartości AN (jeżeli przekracza ona 80 % masy), substancji śladowych i składników pokarmowych, które mogą zawierać, jak również podstawowego przeznaczenia. W związku z powyższym, uwzględniając zawartość AN oraz substancji śladowych i składników pokarmowych w nowych rodzajach produktów wymienionych we wniosku, należy również uznać je za rozpatrywany produkt.

2. Właściwości chemiczne i fizyczne oraz przeznaczenie rozpatrywanego produktu i nowych rodzajów produktów innych niż wymienione we wniosku

(29)

Przeprowadzono również dochodzenie co do istnienia nowych rodzajów produktów innych niż wymienione we wniosku, które posiadają lub mogą posiadać te same co rozpatrywany produkt podstawowe właściwości chemiczne i fizyczne oraz przeznaczenie i które mogłyby również zostać uznane za rozpatrywany produkt.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 32 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pinoxadenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1839) (1)

 • Dz. U. L160 - 31 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2005 r. przyznająca Włochom odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1826) (1)

 • Dz. U. L160 - 28 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca wprowadzenie na rynek izomaltulozy jako nowej żywności lub nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1001)

 • Dz. U. L160 - 27 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 26 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 25 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 24 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 22 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L160 - 19 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L160 - 17 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L160 - 16 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. zamykające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L160 - 13 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 948/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L160 - 12 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L160 - 10 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.