Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 945/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 658/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i rozporządzenie (WE) nr 132/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy, w następstwie częściowego przeglądu tymczasowego przeprowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2005-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 9

Zgodnie z tym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania odwołano się do „nowych rodzajów produktu”, bez podawania dodatkowych szczegółów dotyczących ich składu chemicznego, w celu zbadania na podstawie obiektywnych kryteriów, czy i które nowe rodzaje produktu powinny zostać objęte. Z tego względu uznano, że wszystkie rodzaje nawozów, które zawierały produkt objęty dochodzeniem, oraz ich klasyfikacja taryfowa powinny zostać poddane dochodzeniu oraz włączone do niniejszego rozporządzenia. Wniosek ten musiał zatem zostać odrzucony.


Na koniec sformułowano wniosek, iż opis rozpatrywanego produktu zamieszczony w normatywnej części rozporządzeń pierwotnych wymaga doprecyzowania, a mianowicie wyrazy „azotan amonu” należy zastąpić wyrażeniem „nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy”, celem stwierdzenia, że istnieje kilka rodzajów nawozów, których zawartość AN przekracza 80 % masy, zaś zawartość N wyrażona jako azot azotowy oraz azot amoniakalny, przekracza 28 % masy, oraz celem uniknięcia przypadków ewentualnego mylenia rozpatrywanego produktu z jego głównym składnikiem (AN).

(38)

Kilka zainteresowanych stron nie zgodziło się z, jak to same nazwały, rozszerzeniem zastosowania istniejącego środka na produkty inne niż produkt objęty postępowaniem. Przypomina się, że powyższe wnioski nie przewidują rozszerzenia zastosowania istniejącego środka na nowe rodzaje produktów, lecz jedynie ich proporcjonalne stosowanie do produktu objętego postępowaniem, zawartego w nowych rodzajach produktu,

(12) Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. j) rozporządzenia w sprawie nawozów.

L 160/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2005

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1) Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 658/2002 otrzymuje brzmienie: „1. Niniejszym nakłada się o zawartości azotanu amonu 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 i ostateczne cło antydumpingowe na przywóz nawozów stałych przekraczającej 80 % masy, objętych kodami CN: 3102 30 90, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 90 91 i pochodzących z Rosji.”.

2) Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 132/2001 otrzymuje brzmienie: „1. Niniejszym nakłada się o zawartości azotanu amonu 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 i ostateczne cło antydumpingowe na przywóz nawozów stałych przekraczającej 80 % masy, objętych kodami CN: 3102 30 90, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 90 91 i pochodzących z Ukrainy.”.

3) Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 658/2002 otrzymuje brzmienie: „2. Stawka ostatecznego cła antydumpingowego jest wyrażona jako stała kwota euro za tonę, jak podano poniżej:

Opis produktu Kod CN Kod TARIC Stała kwota cła (euro za tonę)

— Azotan amonu inny niż w roztworze wodnym — Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, o zawartości azotu przekraczającej 28 % masy — Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy — Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy — Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy — Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy, niezawierające fosforu lub potasu — Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 lub zawartości potasu wyrażonej w formie K2O, nie przekraczającej 3 % masy — Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 lub zawartości potasu wyrażonej w formie K2O, równej 3 % masy lub wyższej, lecz nie przekraczającej 6 % masy — Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 lub zawartości potasu wyrażonej w formie K2O, równej 6 % masy lub wyższej, lecz nie przekraczającej 9 % masy — Nawozy stałe o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy oraz zawartości fosforu wyrażonej w formie P2O5 lub zawartości potasu wyrażonej w formie K2O, równej 9 % masy lub wyższej, lecz nie przekraczającej 12 % masy

3102 30 90 3102 40 90

— —

47,07 47,07

3102 29 00

10

47,07

3102 60 00

10

47,07

3102 90 00

10

47,07

3105 10 00

10

47,07

3105 10 00

20

45,66

3105 10 00

30

44,25

3105 10 00

40

42,83

3105 10 00

50

41,42

23.6.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 32 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pinoxadenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1839) (1)

 • Dz. U. L160 - 31 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2005 r. przyznająca Włochom odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1826) (1)

 • Dz. U. L160 - 28 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca wprowadzenie na rynek izomaltulozy jako nowej żywności lub nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1001)

 • Dz. U. L160 - 27 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 26 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 25 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 24 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 22 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L160 - 19 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L160 - 17 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L160 - 16 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. zamykające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L160 - 13 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 948/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L160 - 12 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L160 - 10 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.