Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 161 POZ 54

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca regulamin Wspólnego Komitetu EOG

Data ogłoszenia:2005-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 161 POZ 54

L 161/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

23.6.2005

NR 24/2005

z dnia 8 lutego 2005 r.

zmieniająca regulamin Wspólnego Komitetu EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 92 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Regulamin Wspólnego Komitetu EOG został przyjęty na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 1/94 z dnia 8 lutego 1994 (1).

(2)

W następstwie podpisania Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej (2), teksty aktów WE umieszczane w załącznikach do Porozumienia są sporządzane w językach fińskim i szwedzkim przez Unię Europejską, a decyzje Wspólnego Komitetu EOG zmieniające załączniki lub protokoły do Porozumienia w językach fińskim i szwedzkim są publikowane w sekcji EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

(3)

W następstwie wejścia w życie Traktatu z Nicei (3), Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich jest obecnie znany jako Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

(4)

W następstwie zawarcia Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Maltańskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słoweńskiej i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie o rozszerzeniu EOG”) (4), podpisanym w Luksemburgu dnia 14 października 2003 r., istnieje konieczność odpowiedniego dostosowania listy języków Porozumienia.

(5)

Ponieważ Porozumienie o Rozszerzeniu EOG nie weszło jeszcze w życie, ale jest stosowane tymczasowo, niniejsza decyzja, w oczekiwaniu na wejście w życie Porozumienia o Rozszerzenia EOG jest również stosowana tymczasowo.

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L 85 z 30.3.1994, str. 60. C 241 z 29.8.1994, str. 21 zmieniony Dz.U. L z 1.1.1995, str. 1. C 80 z 10.3.2001, str. 26. L 130 z 29.4.2004, str. 3.

23.6.2005

PL

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/55

Artykuł 1 1. Artykuł 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Teksty aktów WE umieszczane w załącznikach do Porozumienia zgodnie z art. 102 ust. 1 są jednakowo autentyczne w języku czeskim, duńskim, holenderskim, angielskim, estońskim, fińskim, niemieckim, greckim, węgierskim, włoskim, łotewskim, litewskim, maltańskim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, hiszpańskim i szwedzkim, jak opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wspomniane teksty są sporządzane w języku islandzkim i norweskim i uwierzytelniane przez Wspólny Komitet EOG wraz z odpowiednimi decyzjami, o ktorych mowa w ust. 1.” 2. Artykuł 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Decyzje Wspólnego Komitetu EOG zmieniające załączniki lub protokoły do Porozumienia są publikowane w języku czeskim, duńskim, holenderskim, angielskim, estońskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, węgierskim, włoskim, łotewskim, litewskim, maltańskim, polskim, portugalskim, słowackim, hiszpańskim i szwedzkim w Sekcji EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a w języku islandzkim i norweskim w Suplemencie EOG do Dziennika.” Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2005 r.. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący Richard WRIGHT

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 161 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 52 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L161 - 50 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 48 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 46 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 20/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 43 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 19/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 41 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 39 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 37 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 35 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 33 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 31 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 29 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 27 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 22 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 20 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 17 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 15 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 13 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 11 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 9 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 7 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 3 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 1 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.