Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 168 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

Data ogłoszenia:2005-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 168 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 4

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego (%)

ex 8529 90 81

44

LCD moduły, składające się wyłącznie z jednego lub więcej TFT szkieł lub plastikowych komórek, z wyłączeniem kombinacji z dotykowym displayem (touch screen), z lub bez zastosowania jednostki podświetlającej, bez inwertorów, z jedną lub więcej płytką bazową (PCB), z urządzeniem elektronicznym umożliwiającym adresowanie pixeli Moduł składający się z dwóch złączowych tranzystorów polowych umieszczonych w obudowie modułu pary komplementarnej Moduł składający się z dwóch tranzystorów polowych wykonanych w technologii półprzewodników z warstwą tlenku metalu, umieszczonych w obudowie modułu pary komplementarnej Wyrzutnia elektronów kolorowych lamp elektronopromieniowych o napięciu anodowym 27,5 kV lub większym, ale nieprzekraczającym 36 kV Układ optyczno-elektroniczny składający się z jednej lub więcej diod świecących (LED), nawet wyposażony w zintegrowany układ napędowy, i jednej fotodiody z układem wzmacniania, nawet z układem scalonym bramek logicznych, lub z jednej lub więcej diod świecących i przynajmniej dwóch fotodiod z układem wzmacniania, nawet z układem scalonym bramek logicznych lub innymi układami scalonymi, umieszczony w obudowie Moduł składający się z dwóch lub więcej diod emitujących światło działający na typowej długości fali 450 nm lub większej, lecz nieprzekraczającej 660 nm, umieszczonych w obudowie modułu komplementarnego z okrągłym otworem, którego wymiary zewnętrzne, bez wyposażenia, nie przekraczają 4 × 4 mm Moduł optyczny składający się przynajmniej z diody laserowej oraz fotodiody, działający na typowej długości fali 635 nm lub większej, lecz nie przekraczającej 815 nm LCD moduły, składające się wyłącznie z jednego lub więcej TFT szkieł lub plastikowych komórek, w kombinacji z dotykowym displayem (touch screen), z lub bez zastosowania jednostki podświetlającej, z lub bez inwertorów, z jedną lub więcej płytką bazową (PCB), z urządzeniem elektronicznym umożliwiającym adresowanie pixeli Zestaw oświetleniowy z materiałów syntetycznych zawierający 3 lampy fluoroscencyjne (RBG) o średnicy 3,0 mm (+/– 0,2 mm), długości 420 mm (+/– 1 mm) lub większej, lecz nieprzekraczającej 600 mm (+/– 1 mm), do stosowania w produkcji wyrobów objętych pozycją 8528 (1)


0

ex 8537 10 99 ex 8543 89 95 ex 8537 10 99 ex 8543 89 95 ex 8540 91 00

94 66 95 65 32

0 0

0

ex 8543 89 95

52

0

ex 8548 90 90

47

0

ex 8548 90 90

48

0

ex 8548 90 90

49

0

ex 9405 40 35

10

0

(1) Wprowadzenie pod tą podpozycją podlega warunkom określonym w odpowiednich przepisach Wspólnoty (zob. art. 291-300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1).

30.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/7

ZAŁĄCZNIK II

Kod CN

TARIC

ex 2932 11 00 ex 2933 69 80 ex 3824 90 99 ex 3907 20 99 ex 3911 90 99 ex 3926 90 99 ex 3920 91 00 ex 3920 99 59 ex 3926 90 99 ex 8522 90 98 ex 8529 90 81 ex 8540 91 00 ex 8543 89 95 ex 8548 90 90 ex 8548 90 90

10 10 54 25 75 75 93 60 85 44 31 32 52 39 46

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 168 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 50 z 200530.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1)

 • Dz. U. L168 - 48 z 200530.6.2005

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2004/SC z dnia 23 września 2004 r. ustanawiająca zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L168 - 36 z 200530.6.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 22/04/COL z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie powiadomienia o nowym programie pomocy bezpośredniej w transporcie (Norwegia)

 • Dz. U. L168 - 33 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L168 - 31 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustanawiające na rok gospodarczy 2003/2004 rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek oraz jednostkową kwotę pomocy na produkcję

 • Dz. U. L168 - 29 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L168 - 27 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L168 - 25 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L168 - 23 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L168 - 16 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem na przywóz młodych byków opasowych (od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.)

 • Dz. U. L168 - 10 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L168 - 8 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.