Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

Data ogłoszenia:2005-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 20

11.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II WYTYCZNE DLA PROMOCJI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM

L 179/11

Niniejsze wytyczne stanowią wskazówki w kwestii przesłań, grup docelowych i kanałów, które powinny zajmować główne miejsce w programach informacyjnych i promocyjnych dla różnych kategorii produktów. Nie naruszając priorytetów przedstawionych w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) 2826/2000, wnioski w sprawie programu powinny być ogólnie przygotowane z uwzględnieniem następujących zasad: — w przypadku gdy wnioski są składane przez więcej niż jedno Państwo Członkowskie, programy powinny zawierać skoordynowane strategie, akcje i przesłania; — programy powinny być raczej programami wieloletnimi o zakresie pozwalającym im na wywarcie znaczącego wpływu na rynki docelowe. Jeśli to stosowne, powinny być realizowane na rynkach więcej niż jednego Państwa Członkowskiego; — za pomocą swoich przesłań, programy powinny dostarczać obiektywnej informacji na temat istotnej właściwości i/ lub wartości odżywczej tych produktów, będących częścią zrównoważonej diety, metod ich produkcji lub przyjaznego nastawienia do środowiska naturalnego; — programy powinny zawierać główne przesłania, istotne dla konsumentów, fachowców i sektora handlu prowadzonego przez kilka Państw Członkowskich.


ŚWIEŻE OWOCE I WARZYWA 1. Przegląd sytuacji Podczas gdy produkcja owoców i warzyw we Wspólnocie wzrasta, ich konsumpcja utrzymuje się na stałym poziomie. Zauważa się brak zainteresowania wśród konsumentów poniżej 35 roku życia, tendencja ta jest jeszcze silniejsza wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Nie jest to zgodne z zasadami zrównoważonej diety.

2. Cele Celem jest ulepszenie wizerunku tych produktów jako „świeżych” i „naturalnych” oraz obniżenie średniego wieku konsumentów, głównie przez zachęcanie młodych ludzi do konsumpcji omawianych produktów.

3. Główni adresaci — Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby w wieku poniżej 35 roku życia — Dzieci w wieku szkolnym, młodzież i ich rodzice — Masowi dostawcy środków spożywczych i stołówki szkolne — Lekarze i dietetycy

4. Główne przesłania — Promowanie stylu „5 razy dziennie” (zalecenie spożywania owoców i warzyw co najmniej pięć razy dziennie) — Produkty te są naturalne i świeże — Wysoka jakość (bezpieczeństwo, wartość odżywcza i smak, metody produkcyjne, ochrona środowiska, powiązanie z pochodzeniem produktu) — Radość spożywania — Zrównoważona dieta — Różnorodność i sezonowy charakter dostarczanych świeżych produktów, informacja na temat ich smaku i wykorzystania — Możliwość odtworzenia historii produktu — Dostępność i łatwość przygotowania: wiele świeżych owoców i warzyw nie wymaga gotowania

L 179/12

PL 5. Główne kanały

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2005

— Kanały elektroniczne (strony internetowe przedstawiające dostępne produkty, z uruchamianymi on-line grami dla dzieci) — Telefoniczna linia informacyjna — Kontakty PR z mediami oraz agencjami reklamowymi (np. wyspecjalizowani dziennikarze, prasa kobieca, czasopisma i pisma dla młodzieży) — Kontakty z lekarzami i dietetykami — Środki edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży poprzez mobilizowanie nauczycieli i zarządzających szkolnymi stołówkami — Działania informacyjne skierowane do konsumentów w punktach sprzedaży — Inne kanały (ulotki i broszury z informacjami o produktach i przepisami kulinarnymi, gry dla dzieci itd.) — Media wizualne (kino, specjalistyczne kanały telewizyjne) — Reklama radiowa — Uczestnictwo w targach branżowych 6. Czas trwania programów 12 — 36 miesięcy, z priorytetem dla programów wieloletnich, w których cele są wyznaczone dla każdego etapu

7. Przewidywany roczny budżet dla sektora 4 miliony EUR

PRZETWORZONE OWOCE I WARZYWA 1. Przegląd sytuacji Sektor ten stoi w obliczu rosnącej konkurencji z kilku krajów trzecich. Podczas gdy popyt stopniowo wzrasta, zwłaszcza w związku z łatwością konsumpcji tych produktów, ważne jest, aby przemysł Wspólnoty mógł czerpać korzyści z tego potencjału. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych jest zatem uzasadnione.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.