Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

Data ogłoszenia:2005-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 20

Ta różnorodność oferuje szeroki wachlarz doznań i możliwości kulinarnych — Różne rodzaje oliwy z oliwek — Oliwa z oliwek, dzięki swoim wartościom odżywczym, jest ważnym elementem zdrowej i zrównoważonej diety: udaje się jej łączyć przyjemności kulinarne i wymagania zrównoważonej i zdrowej diety — Informacje na temat zasad dotyczących kontroli, certyfikatów jakości i etykietowania oliwy z oliwek — Informacje na temat wszystkich oliw z oliwek i/lub oliwek deserowych zarejestrowanych z oznaczeniami PDO/ PGI w całej Wspólnocie — Oliwki deserowe stanowią zdrowy i naturalny produkt, nadający się zarówno do konsumpcji, jak i do przygotowania wyszukanych potraw — Urozmaicone właściwości oliwek stołowych Szczególnie w „nowych konsumenckich” Państwach Członkowskich: — oliwa z oliwek, a zwłaszcza rodzaj oliwy z oliwek z podwójnego pierwszego tłoczenia (extra virgin), jest produktem naturalnym powstałym w wyniku kombinacji tradycji i starożytnej wiedzy specjalistycznej, która jest odpowiednia dla nowoczesnej kuchni pełnej smaków; można ją z powodzeniem łączyć nie tylko z kuchnią śródziemnomorską, ale także z każdą nowoczesną kuchnią, — rady dotyczące wykorzystania produktu w gotowaniu. Szczególnie w „tradycyjnie konsumenckich” Państwach Członkowskich: — korzyści z zakupu butelkowanej oliwy z oliwek (z etykietą zawierającą informacje przydatne dla konsumenta), — unowocześnienie wizerunku produktu, który posiada długą tradycję i istotny wymiar kulturowy. Bez uszczerbku dla przepisów art. 4 ust. 3, informacje na temat wartości odżywczych oliwy z oliwek i oliwek deserowych muszą być oparte na ogólnie przyjętych danych naukowych i muszą spełniać wymagania ustanowione w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/13/WE (1)


5. Główne kanały — Internet i inne elektroniczne środki przekazu (CD-ROM, DVD itd.) — Promocja w punktach sprzedaży (degustacja, przepisy kulinarne, informacja) — Kontakty z prasą oraz kontakty PR (wydarzenia, uczestnictwo w targach itd.) — Reklama (lub artykuły reklamowe) w prasie (ogólnej, gastronomicznej, kobiecej, typu lifestyle) — Wspólne działania z przedstawicielami zawodów medycznych i paramedycznych (medyczne public relations) — Media audiowizualne (TV i radio) — Uczestnictwo w targach branżowych

6. Czas trwania i zakres programów 12 — 36 miesięcy, z priorytetem dla wieloletnich programów, w których prezentowane są strategie i należycie uzasadnione cele dla każdego etapu. Priorytet będzie przysługiwać programom wprowadzonym przynajmniej w 2 „nowych konsumenckich” Państwach Członkowskich

(1) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/89/WE (Dz.U. L 308 z 25.11.2003, str. 15).

11.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/17

7. Przewidywany roczny budżet dla sektora 4 miliony EUR

OLEJE Z NASION W sektorze tym priorytet będzie przysługiwać programom dla oleju rzepakowego lub przedstawiającym właściwości różnych olejów roślinnych. Przewidywany roczny budżet dla sektora: 2 miliony EUR

A. OLEJ RZEPAKOWY 1. Przegląd sytuacji W wyniku reformy Wspólnej Polityki Rolnej produkcja rzepaku nie otrzymuje żadnego szczególnego wsparcia i musi koncentrować się obecnie na potrzebach rynku. Promocja oleju rzepakowego, niosącego z sobą duże możliwości produkcyjne i alternatywę dla produkcji zbóż cechującej się nadprodukcją strukturalną, przyczyni się do równowagi na rynku roślin uprawnych i konsumpcji różnych olejów roślinnych we Wspólnocie. Wspólnota jest obecnie eksporterem netto oleju rzepakowego. W ciągu ostatnich dziesięcioleci opracowano odmiany rzepaku o cennych wartościach odżywczych, co zaowocowało poprawą jakości. Stworzono nowe produkty takie jak oleje rzepakowe tłoczone na zimno ze szczególnym posmakiem orzechowym. Wartość odżywcza oleju rzepakowego była przedmiotem obszernych badań na całym świecie, których wyniki potwierdziły korzystne właściwości dietetyczne i fizjologiczne tego produktu. Lekarze, dietetycy oraz konsumenci powinni zostać poinformowani o najnowszych wynikach tych badań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.