Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 92 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Algierii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2533) (1)

Data ogłoszenia:2005-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 92 - Strona 2

Strona 2 z 2

Artykuł 4 Produkty pochodzą z zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych, lub z zarejestrowanych statków zamrażalni wymienionych w załączniku II.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 28 sierpnia 2005 r. Artykuł 7 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Artykuł 5 Z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem i przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej, wszystkie opakowania zawierają napis „ALGIERIA” oraz numer zatwierdzenia/rejestracji zakładu, statku przetwórni,


Członek Komisji

L 183/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2005

ZAŁĄCZNIK I ŚWIADECTWO ZDROWIA dla produktów rybołówstwa pochodzących z Algierii oraz przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej, z wyłączeniem małży, szkarłupni, osłonic oraz ślimaków morskich w każdej postaci

14.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/95

L 183/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2005

ZAŁĄCZNIK II WYKAZ ZAKŁADÓW ORAZ STATKÓW

Numer zatwierdzenia

Nazwa

Miasto Region

Data wygaśnięcia zatwierdzenia

Kategoria

06402 13408 13409 13411 16401 16402 16403 16404 16405 16409 16412 16417 16427 16438 16439 16440 16441 16442 16443 16444 16445 16449 16450 16451 16452 16453

Eurl Contra 2 P Sarl Agromar Eurl Zahret El Yasmine Sarl Trading et Agencement Commercial T.A.C. Kahina Al 78 (Eurl Union Pźche) Cherif (Eurl Union Pźche) Nuevo Jose Molia Ikram Al 80 (SPA Sepia) Sarl Muskaten Cartena CH 645 (SPA Somalep II) Raimane (SPA Somalep II) Karima (Sarl Karima Pźche) Établissement Bouali Brahim II (Eurl Union Pźche) El Andaloussi Al 137 (Sarl Pesca Nord I) El Kortobi Al 137 (Sarl Pesca Nord I) Oulhaca (Sarl Pźche Ouest) El Mansoura 139 (Sarl Pźche Ouest) Naila (Eurl Union Pźche) El Malaka (Sarl El Malaka Fishing) Alis Mar (Sarl Alis Mar) Sarl Iperfish Lydia Al 240 (Sarl Al Poiss) Sarl GSF Tinaghi Al 238 (Sarl Alespa Pźche) Ouardia (Société Smalep) Mont Zaccar (Sarl Etap)

Oued Ghir Bejaia Chetouane Tlemcen Ghazaouet Tlemcen Ghazaouet Tlemcen Hydra Alger Hydra Alger Bab el Oued Alger Alger Alger Bou-Ismail Tipaza Bou-Ismail Tipaza Alger Alger Chéraga Alger Hydra Alger Ténes Chlef Ténes Chlef Oran Oran Oran Oran Hydra Alger Oran Oran Oran Oran Dar-el-Beida Alger Staoueli Alger Chéraga Alger Dély Ibrahim Alger Alger Alger Chéraga Alger

PP PP PP PP FV FV FV PP FV FV FV PP FV FV FV FV FV FV FV FV PP FV PP FV FV FV

14.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/97

Numer zatwierdzenia

Nazwa

Miasto Region

Data wygaśnięcia zatwierdzenia

Kategoria

16454 16455 16456 16457 16458 16459 18403 21410 23401 23412 23418 23428 23430 23434 23435 23436 23437 27412 31403 31407 31416 31417 31421 31423 31424 31428 31429 31430

Sarl Mesfina Mont Asfour (Sarl Etap) Mont Djurdjura (Sarl Etap) Bellid Said Sarl Fimexal Fish Nouha Al 118 (Rahouat Fethi) Sarl Mesfina Sarl Stora Fishing Sarl Cape de Garde Rouibah Hacene Sarl Sahari Export Sarl Al Fish Sarl Medifish Sarl Crustifish Algérie Sarl Algérie Fish Sarl Finta pźche Sarl Haroun Errachid Eurl Crustal Sarl Mesfina Sarl Bahia Pźche Établissement Hanafi Kouider Oued Tafna Or 2375 (Sarl Alfim) Sarl Zama Sarl Pźche de l’Ouest Oued Rhumel Or 2419 (Sarl Alfim) Sarl Eximer Eurl Ayad Yamina Sarl Alfish

Chéraga Alger Chéraga Alger Chéraga Alger Bordj el Kiffan Alger Zéralda Alger Bordj el Kiffan Alger Jijel Jijel Skikda Skikda El Bouni Annaba Annaba Annaba Annaba Annaba Annaba Annaba Annaba Annaba Annaba Annaba Annaba Annaba Annaba Annaba Annaba Annaba Mostaganem Mostaganem Oran Oran Bir el Djir Oran Bir el Djir Oran Oran Oran Oran Oran Oran Oran Alger Alger Ain el Tork Oran Bir el Djir Oran Oran Oran

PP FV FV PP PP FV PP PP FV PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP FV PP PP FV PP PP PP

L 183/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2005

Numer zatwierdzenia

Nazwa

Miasto Region

Data wygaśnięcia zatwierdzenia

Kategoria

31432 31441 31442 31443 36405 36411 36415 36416 42411 42414 42416 42417 42418 46403 46409 46411 46416 46417 46418 46419 46422 46426 46427

Legenda:

Dina Or 2830 (Sarl Socop) Cap Falcon Or 2830 (Sarl Gambera Pźche) Sarl Agromar Eurl Petite Lilly Sarl MSPM El Mordjane Sarl Ziani Aissa Eurl Siadico Sarl El Amine Sarl Plate Forme Juto Sarl Promal Eurl Chénoua Eurl Benimpex Sarl Alfish Belkacem Abdelkader Conserverie des fruits de mer Si Bachir Mohamed Eurl Sampla El Wiam (Sarl Gefishco) Sarl Sexim Trading El Malikou (Sarl Gefishco) Abibas (Sarl Abibas) Sarl Bahia Pźche Sarl El Fadl

Alger Alger Oran Oran Oran Oran Bir el Djir Oran El kala El tarf El kala El tarf El Tarf El Tarf El Tarf El Tarf Ain-Taggourait Tipaza Bou-Haroun Tipaza Bou-Haroun Tipaza Koléa Tipaza Cherchell Tipaza Sidi Benadda Ain-Temouchent El Malah Ain-Temouchent Ain-Temouchent Ain-Temouchent Ben Saf Ain-Temouchent Boufarik Blida Ben Saf Ain-Temouchent Boufarik Blida Oran Oran Ben Saf Ain-Temouchent Hammam-Bouhadjar Ain-Temouchent

FV FV PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP FV PP FV FV PP PP

FV Statki przetwórnie PP Zakład przetwórczy

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 183 POZ 92 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 109 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Algierii, Bahamów i Grenady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2551) (1)

 • Dz. U. L183 - 104 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Grenady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2545) (1)

 • Dz. U. L183 - 99 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Bahamów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2518) (1)

 • Dz. U. L183 - 88 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/472/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Republiki Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2454) (1)

 • Dz. U. L183 - 84 z 200514.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/757/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Madagaskaru w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2513) (1)

 • Dz. U. L183 - 79 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L183 - 78 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L183 - 76 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L183 - 73 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L183 - 71 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L183 - 69 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L183 - 68 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L183 - 67 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego na rok 2005, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L183 - 65 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L183 - 64 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia

 • Dz. U. L183 - 63 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L183 - 47 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L183 - 45 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L183 - 39 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L183 - 37 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L183 - 1 z 200514.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Wietnamu, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1524/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.