Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 31 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

Data ogłoszenia:2005-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 31 - Strona 2

Strona 2 z 3

ESTONIA Eesti Vabariigi Kaitseministeerium (Ministry of Defence, Republic of Estonia, Department of Security National Security Authority) Sakala 1 EE-15094 Tallinn Telephone: + 372/717 00 30 + 372/717 00 31 + 372/717 00 77 Fax: + 372/717 00 01 WŁOCHY Presidenza del Consiglio dei Ministri Autoritą Nazionale per la Sicurezza Cesis III Reparto (UCSi) Via di Santa Susanna, 15 I-00187 Roma Telephone: + 39/06/611 742 66 Fax: + 39/06/488 52 73

23.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


L 193/33

CYPR Υπουργείο Άμυνας Στρατιωτικό επιτελείο του υπουργού Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ) Υπουργείο Άμυνας Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4 CY-1432 Λευκωσία Τηλέφωνα: (357-22) 80 75 69 (357-22) 80 75 19 (357-22) 80 77 64 Φαξ: (357-22) 30 23 51 Ministry of Defence Minister's Military Staff National Security Authority (NSA) 4 Emanuel Roidi Street CY-1432 Nicosia Telephone: (357-22) 80 75 69 (357-22) 80 75 19 (357-22) 80 77 64 Fax: (357-22) 30 23 51

NIDERLANDY Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20010 2500 EA Den Haag Nederland Telephone: (31-70) 320 44 00 Fax: (31-70) 320 07 33

Ministerie van Defensie Beveiligingsautoriteit (BA) Postbus 20701 2500 ES Den Haag Nederland Telephone: (31-70) 318 70 60 Fax: (31-70) 318 75 22

AUSTRIA Informationssicherheitskommission Bundeskanzleramt Ballhausplatz 2 A-1014 Wien Telefon: + 43-1-531 15 23 96 Fax: + 43-1-531 15 25 08

ŁOTWA National Security Authority of Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia Miera iela 85 A LV-1013 Riga Telephone: + 371/702 54 18 Fax: + 371/702 54 54

POLSKA LITWA Lithuanian National Security Authority Gedimino ave. 40/1 LT-01110 Vilnius Telephone: + 370/5/266 32 01 Fax: + 370/5/266 32 00 Wojskowe Służby Informacyjne (Military Information Services National Security Authority – Military Sphere) PL-00-909 Warszawa 60 Telephone: + 48/22/684 13 62 Fax: + 48/22/684 10 76

LUKSEMBURG Autorité nationale de sécurité Ministère d'État Boîte postale 23 79 L-1023 Luxembourg Telephone: + 352/478 22 10 central + 352/478 22 35 direct Fax: + 352/478 22 43 + 352/478 22 71

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW (Internal Security Agency National Security Authority – Civilian Sphere Department for the Protection of Classified Information) ul. Rakowiecka 2A PL-00-993 Warszawa Telephone: + 48/22/585 73 60 Fax: + 48/22/585 85 09

PORTUGALIA WĘGRY National Security Authority Republic of Hungary Nemzeti Biztonsági Felügyelet Pf.: 2 HU-1352 Budapest Telephone: + 361/346 96 52 Fax: + 361/346 96 58 Presidźncia do Conselho de Ministros Autoridade Nacional de Seguranća Avenida Ilha da Madeira, 1 P-1400-204 Lisboa Tel.: (351) 21 301 17 10 Fax: (351) 21 303 17 11

SŁOWENIA MALTA Ministry of Justice and Home Affairs P.O. Box 146 MT-Valletta Telephone: + 356/21 24 98 44 Fax: + 356/21 23 53 00 Office of the Government of the Republic of Slovenia For the Protection of Classified Information – NSA Slovenska cesta 5 SI-1000 Ljubljana Tel.: (386-1) 426 91 20 Faks: (386-1) 426 91 21

L 193/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2005

SŁOWACJA Národný bezpečnostný úrad (National Security Authority) Budatínska 30 SK-851 05 Bratislava Telephone: + 421/2/68 69 23 14 Fax: + 421/2/68 69 17 00

SZWECJA Utrikesdepartementet SSSB S-103 39 Stockholm Telephone: + 46/8/405 54 44 Fax: + 46/8/723 11 76

FINLANDIA Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet Alivaltiosihteeri (Hallinto)/Understatssekreteraren (Administration) Laivastokatu 22/Maringatan 22 PL/PB 176 FIN-00161 Helsinki/Helsingfors Telephone: (358-9) 16 05 53 38 Fax: (358-9) 16 05 53 03 ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO UK National Security Authority PO Box 49359 London, SW1P 1LU United Kingdom Telephone (44-207) 930 87 68 Fax (44-207) 821 86 04

23.7.2005

Dodatek 2 Porównanie klauzuli tajności

SECRET UE CONFIDENTIEL UE RESTREINT UE

Klasyfikacja UE i Państw Członkowskich

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

Euratom Secret Geheim Tajné Hemmeligt Geheim Salajane Απόρρητο Abr: (ΑΠ) Reservado Secret Défense Secret Segreto Απόρρητο Slepeni Slaptai Secret Titkos! Sigriet Geheim Confidencial Confidentiel Défense Confidential Riservatissimo Εμπιστευτικό Konfidenciāli Konfidencialiai Confidentiel Bizalmas! Kunfidenzjali Confidentieel Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) Konfidentsiaalne VS (1) — Vertraulich Fortroligt Důvěrné Vyhrazené Til tjenestebrug Confidentiel Vertrouwelijk Diffusion restreinte Beperkte verspreiding

Eura — Top Secret

Eura — Secret

Eura — Confidential

Eura — Restricted

PL

Belgia

Très Secret Zeer geheim

Republika Czeska

Přísně tajné

Dania

Yderst hemmeligt

Niemcy

Streng geheim

VS — Nur für den Dienstgebrauch Piiratud Περιορισμένης Χρήσης Abr: (ΠΧ) Difusión Limitada nota (3) Restricted Riservato Περιορισμένης Χρήσης Dienesta vajadzībām Riboto naudojimo Diffusion restreinte Korlátozott terjesztésű! Ristrett

Estonia

Täiesti salajane

Grecja

Άκρως Απόρρητο Abr: ΑΑΠ

Hiszpania

Secreto

Francja

Très Secret Défense (2)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Irlandia

Top Secret

Włochy

Segretissimo

Cypr

Άκρως Απόρρητο

Łotwa

Sevišķi slepeni

Litwa

Visiškai slaptai

Luksemburg

Très Secret

Węgry

Szigorúan titkos!

Malta

L-Ghola Segretezza

L 193/35

Niderlandy

Zeer geheim

Vertrouwelijk

Klasyfikacja UE i Państw Członkowskich

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE

CONFIDENTIEL UE

RESTREINT UE

L 193/36

Austria Tajne Secreto Tajno Tajné Erittäin salainen Hemlig Secret SECRET UE CONFIDENTIEL UE Confidential Hemlig Hemlig Restricted RESTREINT UE Salainen Dôverné Vyhradené Luottamuksellinen Zaupno Interno Confidencial Reservado Poufne Zastrzeżone

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Polska

Ściśle Tajne

Portugalia

Muito Secreto

PL

Słowenia

Strogo tajno

Słowacja

Prísne tajné

Finlandia

Erittäin salainen

Szwecja

Kvalificerat hemlig

Zjednoczone Królestwo

Top Secret

Klasyfikacja dowej NATO SECRET WEU Secret WEU Confidential NATO CONFIDENTIAL

Organizacji

Międzynaro-

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

NATO

COSMIC TOP SECRET

NATO RESTRICTED WEU Restricted

WEU

Focal Top Secret

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Niemcy: VS = Verschlusssache.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 31 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 44 z 200523.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/574/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L193 - 41 z 200523.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2764) (1)

 • Dz. U. L193 - 37 z 200523.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/86/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 97/368/WE w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2751) (1)

 • Dz. U. L193 - 29 z 200523.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania dwóch niemieckich członków oraz dwóch niemieckich zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L193 - 27 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty ósmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L193 - 25 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES VII b i c przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L193 - 24 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Francji

 • Dz. U. L193 - 20 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L193 - 19 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L193 - 17 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L193 - 9 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L193 - 1 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.