Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 198 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca niektóre załączniki i dwa protokoły do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 198 POZ 45

Strona 1 z 8
28.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/45

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 43/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca niektóre załączniki i dwa protokoły do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 86 i 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. (1)

(2)

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. (2)

(3)

Załącznik IV do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 167/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. (3)

(4)

Załącznik V do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2004 z dnia 6 lutego 2004 r. (4)

(5)

Załącznik VI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. (5)

(6)

Załącznik VII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2004 z dnia 4 maja 2004 r. (6)

(7)

Załącznik VIII do Porozumienia został zmieniony Porozumieniem w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym podpisanym w Luksemburgu dnia 14 października 2003 r. (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L

161 z 23.6.2005, str. 1. 161 z 23.6.2005, str. 20. 133 z 26.5.2005, str. 13. 116 z 22.4.2004, str. 52. 161 z 23.6.2005, str. 27. 277 z 26.8.2004, str. 187. 130 z 29.4.2004, str. 3.

L 198/46

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2005

Załącznik IX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. (8) Załącznik XII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. (9)

(9)

(10) Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2005

z dnia 8 lutego 2005 r. (10)

(11) Załącznik XIV do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2005

z dnia 8 lutego 2005 r. (11)

(12) Załącznik XVII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2004

z dnia 9 lipca 2004 r. (12)

(13) Załącznik XVIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2004

z dnia 9 lipca 2004 r. (13)

(14) Załącznik XIX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2003

z dnia 20 czerwca 2003 r. (14)

(15) Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2005

z dnia 8 lutego 2005 r. (15)

(16) Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2005

z dnia 8 lutego 2005 r. (16)

(17) Protokół nr 21 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 178/2004

z dnia 3 grudnia 2004 r. (17)

(18) Protokół nr 31 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 160/2004

z dnia 29 października 2004 r. (18)

(19) Do Porozumienia należy włączyć dostosowania do aktów WE wymienione w załączniku I do

niniejszej decyzji dokonane na podstawie różnych rozdziałów załącznika I do aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (19).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 198 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 61 z 200528.7.2005

  Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 173/2004 zmieniającej załącznik XX (Środowisko) Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 42 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 40 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 38 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) i protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 36 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 34 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 32 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 37/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 30 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 36/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 28 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 26 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 24 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 22 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 32/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 20 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 31/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 18 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 30/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 15 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 29/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 12 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 28/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 9 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 27/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 4 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 26/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 1 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 25/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.