Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 203 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Data ogłoszenia:2005-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 203 POZ 17

Strona 1 z 2
4.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 1286/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96 (1), w szczególności jego art. 11 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

kontrolowane przez nich lub przez osoby działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, wobec których powinno być stosowane zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. W związku z tym załącznik IV powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zawiera wykaz osób fizycznych i prawnych, organów i innych jednostek związanych z reżimem byłego prezydenta Saddama Husseina objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniu 27 lipca 2005 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz obejmujący Saddama Husseina i innych wyższych urzędników byłego irackiego reżimu oraz najbliższych członków ich rodzin, a także podmioty będące w posiadaniu lub

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1087/2005 (Dz.U. L 177 z 9.7.2005, str. 32).

L 203/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2005

ZAŁĄCZNIK Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje zmieniony w następujący sposób: Dodaje się następujące osoby fizyczne: 1) Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Data urodzenia: a) 15.5.1968, b) 1970. Miejsce urodzenia: a) Al-Owja, Irak, b) Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Adresy: a) Mosul, Irak, b) Az Zabadani, Syria. Nr paszportu: paszport iracki nr 284158 (ważny do dnia: 21.8.2005; imię i nazwisko: Ali Thafir Abdallah; data urodzenia: 1970; miejsce urodzenia: Bagdad, Irak). Inne informacje: syn Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti’ego, byłego doradcy prezydenta Saddama Husseina. 2) Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi). Data urodzenia: a) około 1970 r., b) 1970. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Adresy: a) Damaszek, Syria, b) Al-Shahid Street, okolice Al-Mahata, Az Zabadani, Syria, c) Jemen. Nr paszportu: paszport iracki nr 2863795S (ważny do dnia: 23.8.2005; imię i nazwisko: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; data urodzenia: 1970; miejsce urodzenia: Bagdad, Irak). Inne informacje: syn Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti’ego, byłego doradcy prezydenta Saddama Husseina. 3) Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 203 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L203 - 23 z 20054.8.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1255/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. określającego stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 (  Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L203 - 22 z 20054.8.2005

  Decyzja Rady z dnia 29 lipca 2005 r. o powołaniu czterech członków Zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMEA)

 • Dz. U. L203 - 19 z 20054.8.2005

  Projekt zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L203 - 12 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L203 - 9 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L203 - 8 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia

 • Dz. U. L203 - 6 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 w celu uwzględnienia rozporządzeń Komisji (WE) nr 1789/2003 i (WE) nr 1810/2004 zmieniających załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L203 - 3 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte

 • Dz. U. L203 - 1 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.