Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 8 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 4 sierpnia 2005 r. wprowadzającej odstępstwo od Protokołu 4 dotyczącego definicji produktów pochodzących i metod współpracy administracyjnej do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2005-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 8 - Strona 2

Strona 2 z 2

Artykuł 6 Pole 7 świadectw przewozowych EUR.1 wydanych zgodnie z niniejszą decyzją zawiera następującą informację, sporządzoną w jednym z języków, w którym sporządzono Układ UE–Maroko, to znaczy w jednym z języków urzędowych Wspólnoty oraz w języku arabskim: „Odstępstwo – Decyzja nr 1/2005”.

Artykuł 4 Ilościami, o których mowa w Załączniku zarządza Komisja, która podejmuje wszelkie działania administracyjne, które uzna za słuszne w celu skutecznego zarządzania nimi. Artykuły 308a, 308b i 308c rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1) stosuje się, mutatis mutandis, w odniesieniu do zarządzania ilościami, o których mowa w Załączniku.


Artykuł 7 Maroko i Państwa Członkowskie Wspólnoty Europejskiej podejmą ze swojej strony niezbędne środki w celu wdrożenia niniejszej decyzji. Artykuł 8 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja ma zastosowanie do czasu wejścia w życie nowego protokołu w sprawie definicji produktów pochodzących i metod współpracy administracyjnej pomiędzy Marokiem, Turcją i Wspólnotą, jednakże w żadnym przypadku nie dłużej niż przez jeden rok. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2005 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia

M. BENAÏSSA

Artykuł 5 Organy celne Maroka podejmą niezbędne kroki w celu przeprowadzenia kontroli ilościowych wywozu produktów, o których mowa w art. 1. W tym celu wszelkie zaświadczenia, które wydają zgodnie z niniejszą decyzją będą zawierać odniesienie do niej. Właściwe organy Maroka przekazują Komisji co trzy miesiące oświadczenie o ilościach objętych świadectwami przewozowymi EUR.1 wystawionymi zgodnie z niniejszą decyzją oraz numery serii tych świadectw.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 5).

L 206/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2005

ZAŁĄCZNIK Wykaz, o którym mowa w art. 1 (produkty objęte odstępstwem)

Numer porządkowy

Pozycja SZ

Opis

Ilości (w tonach)

09.1251

6203 42 oraz 6204 62 6204 63 oraz 6204 69

Spodnie męskie lub chłopięce, spodnie typu ogrodniczki, bryczesy i szorty z bawełny Spodnie damskie lub dziewczęce, spodnie typu ogrodniczki, bryczesy i szorty z bawełny Spodnie damskie lub dziewczęce, spodnie typu ogrodniczki, bryczesy i szorty z włókien syntetycznych Spodnie damskie lub dziewczęce, spodnie typu ogrodniczki, bryczesy i szorty z innych materiałów tekstylnych Męskie lub chłopięce podkoszulki i inne trykoty, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły Dresy, stroje narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież Biustonosze, paski gorsetowe, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły, oraz ich części, nawet dziane lub szydełkowane Spodnie męskie lub chłopięce, spodnie typu ogrodniczki, bryczesy i szorty z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej Spodnie męskie lub chłopięce, spodnie typu ogrodniczki, bryczesy i szorty z włókien syntetycznych Spodnie męskie lub chłopięce, spodnie typu ogrodniczki, bryczesy i szorty z innych materiałów tekstylnych Męskie lub chłopięce koszule Damskie lub dziewczęce bluzy, koszule i bluzki koszulowe Damskie lub dziewczęce spódnice i spódnice-spodnie T-shirty, podkoszulki i trykoty, dziane lub szydełkowane z innych materiałów włókienniczych Damskie lub dziewczęce żakiety i blezery Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane lub szydełkowane z włókien syntetycznych Damskie lub dziewczęce sukienki z bawełny RAZEM

6 400

09.1253

6207

860

6211 6212

09.1254

6203 41 6203 43 6203 49

700

09.1255

6205 oraz 6206

800

09.1256 09.1257 09.1258 09.1259 09.1260

6204 51 do 6204 59 6109 90 6204 31 do 6204 39 6111 30 6204 42

800 450 430 350 100 10 890

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 8 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 22 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania komunikacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2005 r.

 • Dz. U. L206 - 21 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Zasobów Pelagicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L206 - 16 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych, po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2933) (1)

 • Dz. U. L206 - 12 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od brucelozy bydła i regionu Piemont za wolny od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2932) (1)

 • Dz. U. L206 - 11 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2929) (1)

 • Dz. U. L206 - 4 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do fenoksymetylopenicyliny, foksymu, norgestometu i tiamfenikolu (1)

 • Dz. U. L206 - 3 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L206 - 1 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.