Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 10

Strona 10 z 25

05030299

2190

05021399

F604

F604B F800

F800B F801

F802

F802B F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

19.8.2005

2005

A↓

2006

05030104

2031

05021204

05030104

2032

05021204 PL

05030104

2033

05021204

05030104

2034

05021204

05030105

2040

05021205

05030106

2050

05021206

05030107 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X


2071

05021207

05030108

3120

05021208

05030109

3012

05020300

X

X

05030109

3013

05020300

X

X

05030110

0000

05030216

05030111 X X X X X X X X X X X X X

0000

05030217

05030199

2099

05021299

05030201

2100

05021301

X

X

05030202

2110

05021302

05030202

2111

05021302

05030202

2112

05021302

05030202

2113

05021302

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

05030202

2114

05021302

05030203

2120

05030206

05030204

2121

05030207

05030205

2122

05030208

05030206

2123

05030400

05030207

2124

05030209

2124

05030210

05030208

2125

05030211

05030209

2126

05021303

05030210

2127

05021399

05030211 X X X X X X

2128

05030212 X X X X X X X

05030212

2129

05021399

05030213

2101

05021304

X

X

L 214/29

05030299

2190

05021399

F100

F101

F102

F103

F103B F105

F105A F105B F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A F202B

F202C F207

F211

F212

F213

F214

F217

F218

F220

F221

F222B

F222C F300

F300B F301

F304

F305

L 214/30

2005

A↓

2006

05030301 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A A X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X A A X X X X X X X X X X X X X X X

2210

05021401

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05030302

2220

05030213

X

X

05030303

2221

05030214

X

X

PL

05030304

2222

05030215

X

X

05030399

2290

05021499

X

X

05030401

2300

05021501

X

X

X

05030402

2301

05021502

X

X

05030403

2302

05021503

X

X

05030404

2310

05021504

X

X

X X X

05030405

2311

05021505

X

X

05030406

3014

05020300

X

X

05030407

2320

05021506

X

X

05030408

0000

05021507

X

X

05030499

2390

05021599

X

X

05039900

0000

05039900

X

X

05040101

4000

05040101

X

X

05040102

4010

05040102

X

X

05040103

4020

05040103

X

X

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

05040104

4031

05040104

X

X

05040105

4030

05040105

X

X

05040106

4040

05040106

X

X

05040107

4051

05040107

X

X

05040108

4050

05040108

X

X

05040109

4060

05040109

X

X

05040110

4072

05040110

X

X

05040111

4070

05040111

X

X

05040111

4071

05040111

X

X

05040112

4080

05040112

X

X

05040112

4081

05040112

X

X

05040113

4090

05040113

X

X

05040113

4091

05040113

X

X

19.8.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dz. U. L214 - 65 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dz. U. L214 - 63 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 55 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 6 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.