Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 15

Strona 15 z 25

. . . . . . . . . Zasada współzależności: zmniejszenie płatności lub wykluczenie z płatności zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kwota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jednostka walutowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data płatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod budżetu EFOGR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rok lub okres wprowadzenia do obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


42 42 42 42 42 43 43 43

43 43 43 44 44 44

F106: F107: F108: F109: F110:

2.

DANE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA (WNIOSKODAWCY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F200: F201: F202A: F202B: F202C: F207: F211: F212: F213: F214: F217: F218: kod identyfikacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nazwa (imię i nazwisko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adres wnioskodawcy (ulica i nr domu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adres wnioskodawcy (międzynarodowy kod pocztowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adres wnioskodawcy (gmina lub miasto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . region lub podregion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wielkość referencyjna dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wielkość referencyjna sprzedaży bezpośredniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . referencyjna zawartość tłuszczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nabywca mleka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data złożenia towaru w prywatnym magazynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data zakończenia składowania w prywatnym magazynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45

L 214/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2005

Strona

F220: F221: F222B: F222C:

kod identyfikacyjny organizacji pośredniczącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nazwa organizacji pośredniczącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adres organizacji (międzynarodowy kod pocztowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adres organizacji (gmina lub miasto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 45 45 45

3.

DANE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA/WNIOSKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F300: F300B: F301: F304: F305: F306: F307: numer zgłoszenia/wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer umowy (gdzie ma to zastosowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jednostka upoważniająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer świadectwa/zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data wydania świadectwa/zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jednostka przechowująca dokumenty towarzyszące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 45 45 45 45 45 45 46

4.

DANE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F402: kwota zabezpieczenia manipulacyjnego (innego niż gwarancja przetargowa) . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dz. U. L214 - 65 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dz. U. L214 - 63 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 55 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 6 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.