Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 6

Strona 6 z 25

05020812

0000

05030226

F100

F101

F102

F103

F103B F105

F105A F105B F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A F202B

F202C F207

F211

F212

F213

F214

F217

F218

F220

F221

F222B

F222C F300

F300B F301

F304

F305

19.8.2005

2005

A↓

2006

05020899 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X


0000

05020899

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020901

1600

05020901

X

X

05020902

1610

05020902

X

X

PL

05020903

1611

05020903

X

X

05020903

1612

05020903

X

X

05020904

1620

05020904

05020904

1621

05020904

05020904 X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A A A A A A A A A A A A X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1622

05020904 X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X A X X A A A A A A A A A X X D X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

05020904

1623

05020904

05020904

1625

05020904

X

X

05020905

1630

05020905

X

X

05020906

1640

05020906

X

X

05020907

1650

05020907

X

X

05020999

1690

05020999

X

X

05021001

1710

05030222

X

X

05021002

1751

05021105

X

X

05021099

1790

05021199

X

X

05021101

1300

05021101

X

X

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

05021101

1310

05030220

X

X

05021101

0000

05030237

A

A

05021102

1800

05030205

X

X

05021103

1810

05030223

X

X

05021104

3200

05021104

X

X

05021104

3201

05021104

X

X

05021104

3210

05021104

X

X

05021104

3211

05021104

X

X

05021104

3220

05021104

X

X

05021104

3221

05021104

X

X

05021104

3230

05021104

X

X

05021104

3231

05021104

X

X

05021104

3250

05021104

X

X

L 214/21

05021104

3201-020

05021104

X

X

F306

F307

F402

F500

F502

F503

F507

F508A F508B

F509A F510

F510A F511

F512

F513

F515

F517

F518

F519

F519B

F519C F520

F521

F522

F523

F530

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F602B F603

L 214/22

2005

A↓

2006

05020899 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0000

05020899

X

X

05020901

1600

05020901

X

05020902

1610

05020902

X

PL

05020903

1611

05020903

X

05020903

1612

05020903

X

05020904

1620

05020904

05020904

1621

05020904

05020904 X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A A A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X D X X X X X X X

1622

05020904

05020904

1623

05020904 X X X X X X X X A X X X X X A X X X X X A X X X X X A X X X X X X X X X

05020904

1625

05020904

X

05020905

1630

05020905

X

05020906

1640

05020906

X

05020907

1650

05020907

X

05020999

1690

05020999

05021001

1710

05030222

X

05021002

1751

05021105

X

05021099

1790

05021199

05021101

1300

05021101

X

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

05021101

1310

05030220

05021101

0000

05030237

A

05021102

1800

05030205

X

05021103

1810

05030223

X

05021104

3200

05021104

X

05021104

3201

05021104

X

05021104

3210

05021104

X

05021104

3211

05021104

X

05021104

3220

05021104

X

05021104

3221

05021104

X

05021104

3230

05021104

X

05021104

3231

05021104

X

05021104

3250

05021104

X

19.8.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dz. U. L214 - 65 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dz. U. L214 - 63 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 55 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 6 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.