Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 8

Strona 8 z 25

05030104

2030

05021204

X

X

F306

F307

F402

F500

F502

F503

F507

F508A F508B

F509A F510

F510A F511

F512

F513

F515

F517

F518

F519

F519B

F519C F520

F521

F522

F523

F530

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F602B F603

19.8.2005

2005

A↓

2006

3201 A A A A A A A A A X A A A X A X X D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X D X X X X A X X A X X A X X A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A


05030231

A

A

A

A

A

A

3211

05030231

A

3221

05030231

A

PL

0000

05030232

0000

05030233

0000

05030234

3201

05030235

A

3211

05030235

A

3221

05030235

A

3231

05030235

A

0000

05030236

A

05021199

0000

05021199

05021201

0000

05030101

A

05021202

0000

05030102

X

0000

05030300

05021203

3910

05030400

X

05021204

3900

05030400

X

05021299

0000

05030400

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

05029900

0000

05029900

05029900

3990

05029900

05030101

2000

05021201

X

05030101

2001

05021201

X

05030101

2002

05021201

X

05030101

2003

05021201

X

05030102

2011

05021202

05030102

2012

05021202

05030102 X X X X X X X X X X X X

2013

05021202 X X X X X X X X X X X X X X

05030102

2014

05021202

05030103

2020

05021203

X

05030103

2024

05021203

X

05030103

2029

05021203

X

L 214/25

05030104

2030

05021204

F604

F604B F800

F800B F801

F802

F802B F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

L 214/26

2005

A↓

2006

3201

05030231

3211

05030231 PL

3221

05030231

0000

05030232

0000

05030233

0000

05030234

3201

05030235

3211

05030235

3221

05030235

3231

05030235

0000

05030236

05021199

0000

05021199

05021201

0000

05030101

05021202

0000

05030102

0000

05030300

05021203

3910

05030400

05021204

3900

05030400

05021299

0000

05030400

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

05029900 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0000

05029900

05029900

3990

05029900

05030101

2000

05021201

X

X

05030101

2001

05021201

X

X

05030101

2002

05021201

X

X

05030101

2003

05021201

X

X

05030102

2011

05021202

05030102

2012

05021202

05030102

2013

05021202

05030102

2014

05021202

05030103

2020

05021203

05030103

2024

05021203

05030103

2029

05021203

19.8.2005

05030104

2030

05021204

F100

F101

F102

F103

F103B F105

F105A F105B F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A F202B

F202C F207

F211

F212

F213

F214

F217

F218

F220

F221

F222B

F222C F300

F300B F301

F304

F305

19.8.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dz. U. L214 - 65 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dz. U. L214 - 63 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 55 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 6 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.