Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 9

Strona 9 z 25

2005

A↓

2006

05030104

2031

05021204

05030104

2032

05021204 PL

05030104 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A A X X X X X X X X X X X A A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2033

05021204 X

05030104

2034

05021204

05030105


2040

05021205

X

X

05030106

2050

05021206

X

X

05030107

2071

05021207

X

X

05030108

3120

05021208

X

X

X X X X X X X

05030109

3012

05020300

X

X

05030109

3013

05020300

X

X

05030110

0000

05030216

X

X

05030111

0000

05030217

X

X

05030199

2099

05021299

X

X

05030201

2100

05021301

X

X

05030202

21100

05021302

X

X

05030202

2111

05021302

05030202

2112

05021302

05030202 X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2113

05021302 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

05030202

2114

05021302

05030203

2120

05030206

X

X

05030204

2121

05030207

X

X

05030205

2122

05030208

X

X

05030206

2123

05030400

X

X

05030207

2124

05030209

X

X

2124

05030210

X

X

05030208

2125

05030211

X

X

05030209

2126

05021303

X

X

05030210

2127

05021399

X

X

05030211

2128

05030212

X

X

05030212

2129

05021399

X

X

05030213

2101

05021304

X

X

L 214/27

05030203

2120

05030206

X

X

F306

F307

F402

F500

F502

F503

F507

F508A F508B

F509A F510

F510A F511

F512

F513

F515

F517

F518

F519

F519B

F519C F520

F521

F522

F523

F530

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F602B F603

L 214/28

2005

A↓

2006

05030104

2031

05021204

05030104

2032

05021204 PL

05030104 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2033

05021204

05030104

2034

05021204

05030105

2040

05021205

X

05030106

2050

05021206

05030107

2071

05021207

X

05030108

3120

05021208

X

05030109

3012

05020300

X

05030109

3013

05020300

X

05030110

0000

05030216

X

X X

X X

05030111

0000

05030217

X

05030199

2099

05021299

05030201

2100

05021301

X

05030202

2110

05021302

X

05030202

2111

05021302

05030202

2112

05021302

05030202 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2113

05021302 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

05030202

2114

05021302

05030203

2120

05030206

X

05030204

2121

05030207

X

05030205

2122

05030208

X

05030206

2123

05030400

X

05030207

2124

05030209

X

2124

05030210

X

05030208

2125

05030211

X

05030209

2126

05021303

X

05030210

2127

05021399

X

05030211

2128

05030212

X

X

X

X

X

05030212

2129

05021399

X

05030213

2101

05021304

X

19.8.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dz. U. L214 - 65 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dz. U. L214 - 63 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 55 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 6 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.