Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 218

  • Dz. U. L218 - 6 z 200523.8.2005

    Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonującym Porozumieniem EOG (Nr sprawy COMP/M.3216 – Oracle/PeopleSoft) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4217) (1)

  • Dz. U. L218 - 3 z 200523.8.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1370/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. wszczynające przegląd rozporządzeń Rady (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 rozszerzających ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze nałożone na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET), pochodzącej między innymi z Indii, na przywóz tego produktu wysłanego z Izraela, w celu określenia możliwości przyznania jednemu eksporterowi izraelskiemu zwolnienia z tych środków, uchylające cło antydumpingowe w odniesieniu do przywozu towarów przez tego eksportera oraz poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

  • Dz. U. L218 - 1 z 200523.8.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.