Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 228 POZ 10

Tytuł:

Zalecenie nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Jordania z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie realizacji planu działania UE–Jordania

Data ogłoszenia:2005-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 228 POZ 10

L 228/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

ZALECENIE NR 1/2005 RADY STOWARZYSZENIA UE–JORDANIA z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie realizacji planu działania UE–Jordania (2005/634/WE)

RADA STOWARZYSZENIA UE–JORDANIA,

i przyjęcie przez Strony konkretnych środków zapewniających praktyczne wytyczne dla takiej realizacji.

(5)

uwzględniając Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w szczególności jego art. 91, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 91 Układu Eurośródziemnomorskiego upoważnia Radę Stowarzyszenia do formułowania odpowiednich zaleceń, mających na uwadze osiągnięcie celów Układu. Zgodnie z art. 101 Układu Eurośródziemnomorskiego, Strony podejmują wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szczególnym, wymagane do wypełnienia ich zobowiązań wynikających z wymienionego Układu i zapewniają osiągnięcie celów określonych w tym Układzie. Strony Układu Eurośródziemnomorskiego zatwierdziły tekst planu działania UE–Jordania. Plan działania UE–Jordania będzie wspierał realizację Układu Eurośródziemnomorskiego poprzez opracowanie

Podwójnym celem planu działania jest przedstawienie konkretnych środków mających na celu wypełnienie przez Strony zobowiązań ustalonych w Układzie Eurośródziemnomorskim oraz dostarczenie szerszych ram służących wzmocnieniu stosunków między UE i Jordanią, w celu osiągnięcia wysokiego stopnia integracji gospodarczej i pogłębienia współpracy politycznej, zgodnie z ogólnymi celami Układu Eurośródziemnomorskiego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Artykuł

(2)

Rada Stowarzyszenia zaleca, aby Strony realizowały plan działania UE–Jordania (1) w zakresie, w jakim taka realizacja ma na uwadze osiągnięcie celów Układu Eurośródziemnomorskiego. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2005 r.

(3)

W imieniu Rady Stowarzyszenia

F. KASRAWI

(4)

Przewodniczący

(1) http://register.consilium.eu.int

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 228 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 19 z 20053.9.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie środków, jakie powinien podjąć posiadacz zezwolenia w celu zapobieżenia powstaniu ewentualnej szkody dla zdrowia i środowiska w wypadku przypadkowego uwolnienia rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT73 – MON-00073-7) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3073)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20053.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii Salmonella spp. w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus prowadzonego w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3276)

 • Dz. U. L228 - 11 z 20053.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzania na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT73) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3110)

 • Dz. U. L228 - 9 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za brzoskwinie na Węgrzech zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 416/2004

 • Dz. U. L228 - 5 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2005 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego na rok gospodarczy 2005/2006 w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji

 • Dz. U. L228 - 3 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1437/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L228 - 1 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1436/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. obniżające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre tropikalne produkty rybołówstwa (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.