Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 233 POZ 52

Tytuł:

Zalecenie nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Izrael z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie realizacji planu działania UE–Izrael

Data ogłoszenia:2005-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 233 POZ 52

L 233/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2005

ZALECENIE NR 1/2005 RADY STOWARZYSZENIA UE–IZRAEL z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie realizacji planu działania UE–Izrael (2005/641/WE)

RADA STOWARZYSZENIA UE–IZRAEL,

uwzględniając Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w szczególności jego art. 69, a także mając na uwadze, co następuje:


(5) (1)

przez Strony zobowiązań ustalonych w Układzie Eurośródziemnomorskim oraz dostarczenie szerszych ram służących wzmocnieniu stosunków między UE i Izraelem, w celu osiągnięcia wysokiego stopnia integracji gospodarczej i pogłębienia współpracy politycznej, zgodnie z ogólnymi celami Układu Eurośródziemnomorskiego. Strony Układu Eurośródziemnomorskiego zatwierdziły tekst planu działania UE–Izrael,

Artykuł 69 Układu Eurośródziemnomorskiego upoważnia Radę Stowarzyszenia do formułowania odpowiednich zaleceń, aby osiągnąć cele Układu. Zgodnie z art. 79 Układu Eurośródziemnomorskiego Strony podejmują wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szczególnym wymagane do wypełnienia ich zobowiązań wynikających z wymienionego Układu i zapewniają osiągnięcie celów określonych w tym Układzie. Plan działania UE–Izrael będzie wspierał realizację Układu Eurośródziemnomorskiego poprzez opracowanie i przyjęcie przez Strony konkretnych środków zapewniających praktyczne wytyczne dla takiej realizacji. Podwójnym celem planu działania jest przedstawienie konkretnych środków mających na celu wypełnienie

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZALECENIE:

(2)

Artykuł Rada Stowarzyszenia zaleca, aby Strony realizowały plan działania UE–Izrael (1) w zakresie, w jakim taka realizacja ma na uwadze osiągnięcie celów Układu Eurośródziemnomorskiego.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 kwietnia 2005 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia

S. SHALOM

(4)

Przewodniczący

(1) http://register.consilium.eu.int

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 233 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 34 z 20059.9.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Izrael z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia

 • Dz. U. L233 - 33 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1469/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L233 - 32 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1468/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L233 - 30 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1467/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L233 - 26 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L233 - 25 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L233 - 22 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L233 - 21 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1463/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 4. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L233 - 19 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L233 - 17 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 9 września 2005 r.

 • Dz. U. L233 - 11 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2005 z dnia 8 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych i ilości referencyjnych dla niektórych produktów pochodzących z Algierii

 • Dz. U. L233 - 8 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2005 z dnia 8 września 2005 r. zmieniające warunki dopuszczenia kilku dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych (1)

 • Dz. U. L233 - 3 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L233 - 1 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.