Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 26 POZ 222

Tytuł:

Protokół do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 26 POZ 222

Strona 1 z 54
L 26/222

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ

28.1.2005

do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej


KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWOEM LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALII, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ, zwane dalej „Wspólnotami”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej oraz Komisję Europejską Wspólnot Europejskich, z jednej strony, oraz REPUBLIKA CHORWACJI, z drugiej strony, uwzględniając przystąpienie w dniu 1 maja 2004 r. Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (zwanych dalej „nowymi państwami członkowskimi”) do Unii Europejskiej, a przez to i do Wspólnoty,

28.1.2005

PL a także mając na uwadze, co następuje: (1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/223

Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony (zwany dalej „Układem”), został podpisany w Luksemburgu dnia 29 października 2001 r. Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (dalej zwany „Traktatem o Przystąpieniu”), został podpisany w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 r. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu Przystąpienia z 2003 r., przystąpienie nowych Państw Członkowskich do Układu zostaje uzgodnione przez zawarcie protokołu do Układu. Zgodnie z art. 36 ust. 3 Układu odbyły się konsultacje, których celem było zapewnienie uwzględnienia wzajemnych interesów Wspólnoty oraz Chorwacji określonych w Układzie. Zmiany do Umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, (dalej zwanej „Umową przejściową”) umożliwiające uwzględnienie w Umowie przejściowej przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej winny zostać także wprowadzone do Układu,

(2)

(3)

(4)

(5)

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA I

DOSTOSOWANIE TEKSTU UKŁADU O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ORAZ PROTOKOŁAMI

Umawiające się strony

SEKCJA II

Artykuł 1

Produkty rolne Artykuł 3 1. Załącznik IVa oraz załącznik IVc do Układu zastępuje się tekstem zawartym w załączniku I do niniejszego Protokołu. 2. Załącznik IVb do Układu zastępuje się tekstem zawartym w załączniku II do niniejszego Protokołu. 3. Załącznik IVd do Układu zastępuje się tekstem zawartym w załączniku III do niniejszego Protokołu. 4. Załącznik IVe do Układu zastępuje się tekstem zawartym w załączniku IV do niniejszego Protokołu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 26 POZ 222 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 221 z 200528.1.2005

  (2005/41/WE)Decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2004 w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L26 - 216 z 200528.1.2005

  FINAL ACT

 • Dz. U. L26 - 209 z 200528.1.2005

  PROTOCOL 6 on land transport

 • Dz. U. L26 - 205 z 200528.1.2005

  PROTOCOL 5 on mutual administrative assistance in customs matters

 • Dz. U. L26 - 124 z 200528.1.2005

  PROTOCOL 4 concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation

 • Dz. U. L26 - 106 z 200528.1.2005

  PROTOCOL 3 on trade between the Community and Croatia in processed agricultural products

 • Dz. U. L26 - 103 z 200528.1.2005

  PROTOCOL 2 on steel products

 • Dz. U. L26 - 94 z 200528.1.2005

  PROTOCOL 1 on textile and clothing products

 • Dz. U. L26 - 3 z 200528.1.2005

  Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part

 • Dz. U. L26 - 1 z 200528.1.2005

  (2005/40/WE, Euratom)Decyzja Rady i Komisji z dnia 13 grudnia 2004 r. dotycząca zawarcia Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.