Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 261 POZ 29

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2005/689/WPZiB z dnia 6 października 2005 r. przedłużające wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2005-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 261 POZ 29

7.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/29

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2005/689/WPZiB z dnia 6 października 2005 r. przedłużające wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Okres stosowania wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB zostaje niniejszym przedłużony o kolejne 12 miesięcy. Artykuł 2 Wykaz zawarty w Załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB zastępuje się wykazem zawartym w Załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem 11 października 2005 r. Wspólne stanowisko jest przedmiotem ciągłego przeglądu. Jest ono odpowiednio odnawiane lub zmieniane, jeżeli Rada uzna, że jego cele nie zostały osiągnięte. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

W dniu 11 października 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB (1) w celu zamrożenia wszelkich funduszy i zasobów gospodarczych należących do Radovana KARADZICIA, Ratko MLADICIA i Ante GOTOVINY. Decyzją Rady 2004/767/WPZiB (2) środkami tymi objęto również wszystkie osoby oskarżone publicznie przed MTKJ o zbrodnie wojenne i nieprzebywające w areszcie Trybunału. Wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB ma zastosowanie do dnia 11 października 2005 r. Rada uznaje za konieczne odnowienie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB o kolejne 12 miesięcy. Wykaz zawarty w Załączniku do tego wspólnego stanowiska powinien zostać uaktualniony. Po przeniesieniu Sredoje LUKICIA do aresztu MTKJ, jego nazwisko powinno zostać usunięte z wykazu zawartego w Załączniku do tego wspólnego stanowiska. Działanie ze strony Wspólnoty jest niezbędne w celu zastosowania tych środków,

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 października 2005 r. W imieniu Rady

A. DARLING

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 52. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2005/426/WPZiB (Dz.U. L 144 z 8.6.2005, str. 52). (2) Dz.U. L 339 z 16.11.2004, str. 16.

L 261/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2005

ZAŁĄCZNIK „Nazwisko i imię: DJORDJEVIC Vlastimir Data urodzenia: 1948 Miejsce urodzenia: Vladicin Han, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: GOTOVINA Ante Data urodzenia: 12.10.1955 Miejsce urodzenia: wyspa Pasman, gmina Zadar, Republika Chorwacji Obywatelstwo: chorwacko-francuskie Nazwisko i imię: HADZIC Goran Data urodzenia: 7.9.1958 Miejsce urodzenia: Vinkovci, Republika Chorwacji Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: KARADZIC Radovan Data urodzenia: 19.6.1945 Miejsce urodzenia: Petnjica, Savnik, Montenegro, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: LUKIC Milan Data urodzenia: 6.9.1967 Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: MLADIC Ratko Data urodzenia: 12.3.1942 Miejsce urodzenia: Bozanovici, gmina Kalinovik, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: TOLIMIR Zdravko Data urodzenia: 27.11.1948 Miejsce urodzenia: Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: ZELENOVIC Dragan Data urodzenia: 12.2.1961 Miejsce urodzenia: Foca, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: ZUPLJANIN Stojan Data urodzenia: 22.9.1951 Miejsce urodzenia: Kotor Varos, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 261 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L261 - 28 z 20057.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 października 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L261 - 27 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1641/2005 z dnia 6 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L261 - 26 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1640/2005 z dnia 6 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L261 - 25 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1639/2005 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L261 - 23 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1638/2005 z dnia 6 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L261 - 22 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1637/2005 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L261 - 20 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1636/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające po raz siódmy rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L261 - 18 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1635/2005 z dnia 6 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podstrefach 22–24 przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L261 - 17 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1634/2005 z dnia 6 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 8. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L261 - 15 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1633/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1591/2005

 • Dz. U. L261 - 13 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1632/2005 z dnia 6 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L261 - 1 z 20057.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1631/2005 z dnia 3 października 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.