Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - Strona 55

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

Data ogłoszenia:2005-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - Strona 55

Strona 55 z 97

Δ.Αδάμαντος, Δ.Δ.Απολλωνίας, Δ.Δ.Αρτεμώνος, Δ.Δ.Μήλου, Άγιοι Ανάργυροι,οι, Άγιος Γεράσιμος,ο, Άγιος Γεώργιος,ο (νησίς), Άγιος Ευστάθιος,ο (νησίς), Άγιος Νικόλαος,ο, Αγία Μαρίνα,η, Αγκάλη,η, Αδάμας,ο, Ακράθιον,το (νησίς), Αλυκή,η, Απολλωνία,η, Απολλώνια,τα, Αρετή,η, Αρτεμών,ο, Βαθύ,το, Βούδια,τα, Γούπα-Καρά,η, Εμπορειός,ο, Ζεφυρία,η, Θειωρυχεία Μήλου,τα, Κ.Δ.Κιμώλου, Κάναβα,η, Κάστρον,το, Κάτω Πετάλιον,το, Κίμωλος,η, Καλαμίτσι,το, Καμάραι,αι, Καραβοστάσης,ο, Κατσαρώνας,ο, Κιτριανή,η (νησίς), Κλήμα,το, Κόμια,τα, Μήλος,η, Μανδράκια,τα, Μύτικας,ο, Ξυλοκερατιά,η, Πάχαινα,η, Πέραν Τριοβασάλος,ο, Πλατύς Γιαλός,ο, Πολύαιγος,η (νησίς), Πράσσα,τα, Ραλάκιον Χάλακος,το, Σχινωπή,η, Τριοβασάλος,ο, Τρυπητή,η, Φάρος,ο, Φουρκοβούνι,το, Φυλακωπή,η, Φυροπόταμος,ο, Χερρόνησος,η, Χρυσοπηγή,η, Ψάθη,η, Ψαθάδικα,τα Ζώνη 6 Δ.Δ.Αγκαιριάς, Δ.Δ.Αρχιλόχου, Δ.Δ.Κώστου, Δ.Δ.Λευκών, Δ.Δ.Μαρπήσσης, Δ.Δ.Ναούσης, Δ.Δ.Πάρου, Άγιος Ανδρέας,ο, Άγιος Γεώργιος,ο, Άγιος Ιωάννης Τρυπητής,ο, Δεσποτικό,το (νησίς), Δρυός,ο, Άγιος Νικόλαος,ο, Άγιος Σπυρίδων,ο (νησίς), Άγιος Χαράλαμπος,ο, Άσπρον Χωρίον,το, Αγία Καλή,η (νησίς), Αγκαιριά,η, Αλυκή,η, Αμπελάς,ο, Ανερατζά,η, Αντίπαρος,η, Βουνιά,τα, Βουνιά,τα, Βουτάκος,ο, Βουτάκου,η, Γλαρόμπουτα,η, Γλυσίδια,τα, Γλυφά,τα, Γλυφάδες,οι, Έλητας,ο, Ιστέρνιον,το, Κ.Δ.Αντιπάρου, Κάμπος,ο, Κάμπος,ο, Κακάπετρα,τα, Καλάμιον,το, Καμάραι,αι, Καμάρες,οι, Καμάριον,το, Κολυμπήθρες,οι, Κουκουμαλεύς,ο, Κρωτήρι,το, Κώστος,ο, Λάγκερη,η, Λαγκάδα,η, Λεύκαι,αι, Λιβάδια,τα, Μάρμαρα,τα, Μάρπησσα,η, Μακριά Μύτη,η, Μαράθιον,το, Μονή Αγίου Αντωνίου,η, Μονή Αγίων Θεοδώρων,η, Μονή Λογγοβάρδας,η, Μονή Χριστού Δάσους,η, Μώλος,ο, Νάουσα,η, Ξιφάρα,η, Πάρος,η, Πίσω Λιβάδιον,το, Παντερονήσι,το, Παράσπορος,ο, Πούντα,η, Πρωτόργια,τα, Πρόδρομος,ο, Πυργάκι,το, Ρευματονήσι,το (νησίς), Σαρακίνικο,το, Σωρός,ο, Σωτήρες,οι, Τζάνες,ο, Τούρλος,ο, Τσουκάλια,τα, Τσουκαλάς,ο, Φειρά,τα (Επί της νήσου Φειρών), Χρυσή Ακτή,η, Χωριδάκιον,το


20.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/37

Ζώνη 7 Δ.Δ.Αγίου Αρσενίου, Δ.Δ.Αιγιάλης, Δ.Δ.Αμοργού, Δ.Δ.Απεράθου (Απειράθου), Δ.Δ.Αρκεσίνης, Δ.Δ.Βίβλου, Δ.Δ.Βρούτση, Δ.Δ.Γαλήνης, Δ.Δ.Γαλανάδου, Δ.Δ.Γλινάδου, Δ.Δ.Δαμαριώνος, Δ.Δ.Δανακού, Δ.Δ.Εγγαρών, Δ.Δ.Θήρας, Δ.Δ.Θολαρίων, Δ.Δ.Καταπόλων (Αμοργού), Δ.Δ.Κεραμωτής, Δ.Δ.Κινιδάρου, Δ.Δ.Κορωνίδος, Δ.Δ.Κορώνου, Δ.Δ.Μέσης, Δ.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - Strona 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 105 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4163) (1)

 • Dz. U. L274 - 102 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylająca decyzję 2005/705/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4135) (1)

 • Dz. U. L274 - 95 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiająca zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3920) (1)

 • Dz. U. L274 - 93 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako document nr C(2005) 3877) (1)

 • Dz. U. L274 - 91 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L274 - 89 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję 2005/136/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L274 - 86 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1718/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 84 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1717/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 82 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 80 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L274 - 78 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1714/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 77 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L274 - 75 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L274 - 57 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L274 - 11 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L274 - 9 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (1)

 • Dz. U. L274 - 3 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L274 - 1 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.