Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - Strona 68

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

Data ogłoszenia:2005-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - Strona 68

Strona 68 z 97

Δ.Αγίου Νικολάου, Δ.Δ.Κάμπου, Δ.Δ.Καρδαμύλης, Δ.Δ.Νεοχωρίου, Δ.Δ.Προαστίου, Δ.Δ.Ριγκλίων, Δ.Δ.Σταυροπηγίου, Δ.Δ.Σωτηριανίκων, Άγιος Νικόλαος,ο, Κάμπος,ο, Καρδαμύλη,η, Νεοχώριον,το, Προάστιον,το, Ρίγκλια,τα, Σταυροπήγιον,το, Σωτηριάνικα,τα Ζώνη 2 Δ.Δ.Αγίου Νίκωνος, Δ.Δ.Εξωχωρίου, Δ.Δ.Θαλαμών, Δ.Δ.Κέντρου, Δ.Δ.Καρυοβουνίου, Δ.Δ.Καστανέας, Δ.Δ.Λαγκάδας, Δ.Δ.Μηλέας, Δ.Δ.Νομιτσή, Δ.Δ.Πλάτσης, Δ.Δ.Προσηλίου, Δ.Δ.Πύργου Καλαμών, Δ.Δ.Σαϊδόνας, Δ.Δ.Τραχήλας, Δ.Δ.Τσερίων, Άγιος Νίκων,ο, Εξωχώριον,το, Θαλάμαι,αι, Κέντρον,το, Καρυοβούνιον,το, Καστανέα,η, Λαγκάδα,η, Μηλέα,η, Νομιτσής,ο, Πλάτσα,η, Προσήλιον,το, Πύργος,ο, Σαϊδόνα,η, Τραχήλα,η, Τσέρια,τα Ζώνη 3 Δ.Δ.Αλαγονίας, Δ.Δ.Αλτομιρών, Δ.Δ.Αρτεμισίας, Δ.Δ.Καρβελίου, Δ.Δ.Λαδά, Δ.Δ.Νεδούσης, Δ.Δ.Πηγαδίων, Δ.Δ.Πηγών, Αλαγονία,η, Αλτομιρά,τα, Αρτεμισία,η, Καρβέλιον,το, Λαδάς,ο, Νέδουσα,η, Πηγάδια,τα, Πηγαί,αι Ζώνη 4 Δ.Δ.Άμμου, Δ.Δ.Άριος, Δ.Δ.Αβίας, Δ.Δ.Αβραμιού, Δ.Δ.Αγρίλου, Δ.Δ.Αγριλιάς Μεσσήνης, Δ.Δ.Αιθαίας, Δ.Δ.Αλωνίων, Δ.Δ.Αμφείας, Δ.Δ.Αμφιθέας, Δ.Δ.Αναλήψεως, Δ.Δ.Ανδρούσης, Δ.Δ.Ανεμομύλου, Δ.Δ.Ανθείας, Δ.Δ.Αντικαλάμου, Δ.Δ.Αριοχωρίου, Δ.Δ.Αριστοδημείου, Δ.Δ.Αρφαρών, Δ.Δ.Ασπροπουλιάς, Δ.Δ.Ασπροχώματος, Δ.Δ.Βέργας, Δ.Δ.Βελίκας, Δ.Δ.Βελανιδιάς, Δ.Δ.Βρομόβρυσης, Δ.Δ.Δολών, Δ.Δ.Ελαιοχωρίου, Δ.Δ.Εύας, Δ.Δ.Θουρίας, Δ.Δ.Καλαμάτας, Δ.Δ.Καλαμαρά, Δ.Δ.Καρτερολίου, Δ.Δ.Λαιίκων, Δ.Δ.Λαμπαίνης, Δ.Δ.Λευκοχώρας, Δ.Δ.Λυκοτράφου, Δ.Δ.Μαδένης, Δ.Δ.Μαυρομματίου Παμίσου, Δ.Δ.Μεσσήνης, Δ.Δ.Μικράς Μαντινείας, Δ.Δ.Μικρομάνης, Δ.Δ.Νεοχωρίου Αριστομένους, Δ.Δ.Πηδήματος, Δ.Δ.Πιλαλίστρας, Δ.Δ.Πιπερίτσης, Δ.Δ.Πλατέος, Δ.Δ.Πολιανής, Δ.Δ.Σπερχογείας, Δ.Δ.Σπιταλίου, Δ.Δ.Σταματινού, Δ.Δ.Τριόδου, Άγιος Φλώρος,ο, Άγριλος,ο, Άμμος,η, Άνθεια,η, Άνω Άμφεια,η,


20.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/43

Άρις,ο, Αίθαια,η, Αβία,η, Αβραμιόν,το, Αγριλιά,η, Αλώνια,τα, Αμφιθέα,η, Ανάληψις,η, Ανδρούσα,η, Ανεμόμυλος,ο, Αντικάλαμος,ο, Αριοχώριον,το, Αριστοδήμειον,το, Αρφαρά,τα, Ασπροπουλιά,η, Ασπρόχωμα,το, Βελίκα,η, Βελανιδιά,η, Βρομόβρυση,η, Ελαιοχώριον,το, Εύα,η, Θουρία,η, Κάτω Δολοί,οι, Καλαμάτα,η, Καλαμαράς,ο, Καλαμαράς,ο, Καρτερόλιον,το, Λάμπαινα,η, Λαίικα,τα, Λευκοχώρα,η, Λυκότραφος,ο, Μάδενα,η, Μαυρομμάτιον,το, Μεσσήνη,η, Μικρά Μαντίνεια,η, Μικρομάνη,η, Νεοχώριον,το, Πήδημα,το, Παραλία Βέργας,η, Πιλαλίστρα,η, Πιπερίτσα,η, Πλατύ,το, Πολιανή,η, Σπερχόγεια,η, Σπιτάλιον,το, Σταματινόν,το, Τρίοδος,η Ζώνη 5 Δ.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - Strona 68 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 105 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4163) (1)

 • Dz. U. L274 - 102 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylająca decyzję 2005/705/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4135) (1)

 • Dz. U. L274 - 95 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiająca zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3920) (1)

 • Dz. U. L274 - 93 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako document nr C(2005) 3877) (1)

 • Dz. U. L274 - 91 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L274 - 89 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję 2005/136/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L274 - 86 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1718/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 84 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1717/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 82 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 80 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L274 - 78 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1714/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 77 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L274 - 75 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L274 - 57 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L274 - 11 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L274 - 9 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (1)

 • Dz. U. L274 - 3 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L274 - 1 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.