Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - Strona 77

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

Data ogłoszenia:2005-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - Strona 77

Strona 77 z 97

Δ.Άνω Σκαφιδωτή (της πρώην κοινότητας Τρικάστρου 341162), Δ.Δ.Βρυσούλας, Δ.Δ.Κοτσανοπούλου, Δ.Δ.Λούρου, Δ.Δ.Νέου Σφηνωτού (Σφηνωτού), Δ.Δ.Ρευματιάς, Δ.Δ.Σκιαδά, Δ.Δ.Στεφάνης, Δ.Δ.Τρίκαστρον, Δ.Δ.Ωρωπού, Άνω Κοτσανόπουλον,το, Άνω Σκαφιδωτή,η, Αλώνι,το, Βρυσούλα,η, Κ.Δ.Κρανέας, Κάτω Κοτσανόπουλον,το, Κάτω Ρευματιά,η, Κοντάτες,οι, Κρανέα,η, Λούρος,ο, Νέον Σφηνωτόν,το, Νέος Ωρωπός,ο, Ρευματιά,η, Σκιαδάς,ο, Στεφάνη,η, Τρίκαστρον,το, Τύργια,η Ζώνη 6 Δ.Δ.Αγίου Γεωργίου, Δ.Δ.Ανωγείου, Δ.Δ.Γοργομύλου, Δ.Δ.Γυμνοτόπου, Δ.Δ.Δρυοφύτου, Δ.Δ.Κερασώνος, Δ.Δ.Κλεισούρας, Δ.Δ.Νέας Κερασούντος, Δ.Δ.Πέτρας, Δ.Δ.Παναγίας, Δ.Δ.Ρωμιάς, Άγιος Γεώργιος,ο, Άνω Δρυμών,ο, Αγία Παρασκευή,η, Αγία Φανερωμένη,η, Ανώγειον,το, Βαθύ,το, Βούλιστα,η, Δ. Γεροπλάτανος,ο, Γκούρα,η, Γοργόμυλος,ο, Γυμνότοπος,ο, Γωνία,η, Δ.Τσαγκαροπούλου, Δ.Δ.Φιλιππιάδος, Δρυμών,ο, Δρυόφυτον,το, Ηλιοβούνιον,το, Κερασώνα,η, Κλεισούρα,η, Μαρκάται,οι, Νέα Κερασούς,η, Νέος Γοργόμυλος,ο, Ξηρόκαμπος,ο, Πέντε Πηγάδια,τα, Πέτρα,η, Παιδόπολις Ζηρού,η, Παναγία,η, Ρωμιά,η, Τσαγκαρόπουλον,το, Φιλιππιάς,η, Χαλίκια,τα Ζώνη 7 Δ.Δ.Άσσου, Δ.Δ.Γαλατά, Δ.Δ.Θεσπρωτικού, Δ.Δ.Μελιανών, Δ.Δ.Νικολιτσίου, Δ.Δ.Παππαδατών, Δ.Δ.Πολυσταφύλου, Δ.Δ.Ριζοβουνίου, Άγιοι Απόστολοι,οι, Άγιος Σάββας,ο, Άσσος,ο, Αγία Τριάδα,η, Γαλήνη,η, Γαλατάς,ο, Ελαία,η, Ζερβόν,το, Ζηρόπολη,η, Θεσπρωτικόν,το, Κεράσοβον,το, Μελιανά,τα, Νικολίτσιον,το, Παππαδάται,αι, Πλατάνια,τα, Πολυστάφυλον,το, Ριζά,τα, Ριζοβούνιον,το Νομός Ρεθύμνου Ζώνη 1 Δ.Δ.Άδελε, Δ.Δ.Αμνάτου, Δ.Δ.Κυριάννας, Δ.Δ.Μέσης, Δ.Δ.Μαρουλά, Δ.Δ.Παγκαλοχωρίου, Δ.Δ.Πηγής, Δ.Δ.Πρασιών, Δ.Δ.Ρεθύμνης, Δ.Δ.Ρουσσοσπιτίου, Δ.Δ.Χαμαλευρίου, Δ.Δ.Χαρκίων, Δ.Δ.Χρομοναστηρίου, Άγιος Δημήτριος,ο, Άγιος Μάρκος,ο, Άδελε,το, Αγία Ειρήνη,η, Αγία Παρασκευή,η, Αγία Τριάς,η, Αδελιανός Κάμπος,ο, Αμνάτος,η, Ανώγεια,τα, Αστέριον,το, Γάλλος,ο, Γιαννούδιον,το,


20.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/47

Καβούσιον,το, Καπεδιανά,τα, Καψαλιανά,τα, Κυριάννα,η, Λούτρα,η, Μέση,η, Μαρουλάς,ο, Μεγάλο Μετόχι,το, Μικρό Μετόχι,το, Μονή Αρκαδίου,η, Μύλοι,οι, Ξηρόν Χωρίον,το, Πίκρης,ο, Παγκαλοχώριον,το, Πηγή,η, Πηγιανός Κάμπος,ο, Πρασιαί,αι, Πρινέδες,οι, Ρέθυμνον,το, Ρουσσοσπίτιον,το, Σταυρωμένος,ο, Σφακάκι,το, Τρία Μοναστήρια,τα, Χάρκια,τα, Χαμαλεύριον,το, Χρομοναστήριον,το Ζώνη 2 Δ.Δ.Όρους, Δ.Δ.Αρμένων, Δ.Δ.Γουλεδιανών, Δ.Δ.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - Strona 77 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 105 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4163) (1)

 • Dz. U. L274 - 102 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylająca decyzję 2005/705/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4135) (1)

 • Dz. U. L274 - 95 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiająca zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3920) (1)

 • Dz. U. L274 - 93 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako document nr C(2005) 3877) (1)

 • Dz. U. L274 - 91 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L274 - 89 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję 2005/136/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L274 - 86 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1718/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 84 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1717/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 82 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 80 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L274 - 78 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1714/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 77 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L274 - 75 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L274 - 57 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L274 - 11 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L274 - 9 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (1)

 • Dz. U. L274 - 3 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L274 - 1 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.