Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - Strona 81

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

Data ogłoszenia:2005-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - Strona 81

Strona 81 z 97

Δ.Μέση, Δ.Δ.Μίσχος (της πρώην κοινότητας Σώστου 731126), Δ.Δ.Μαρωνείας, Δ.Δ.Μελέτη (της πρώην κοινότητας Σώστου 731126), Δ.Δ.Μικρόν Πιστόν (της πρώην κοινότητας Αρριανών 732103), Δ.Δ.Μιράνων, Δ.Δ.Μύστακας (της πρώην κοινότητας Αρριανών 732103), Δ.Δ.Νέα Σάντα, Δ.Δ.Νέας Καλλίστης, Δ.Δ.Νέδα (της πρώην κοινότητας Αρριανών 732103), Δ.Δ.Νέον Καλλυντήριον (της πρώην κοινότητας Γρατίνης 731107), Δ.Δ.Νέου Σιδηροχωρίου, Δ.Δ.Νεύρα (της πρώην κοινότητας Φιλλύρας 732109), Δ.Δ.Νικηταί (της πρώην κοινότητας Αρριανών 732103), Δ.Δ.Ξυλαγανής, Δ.Δ.Ομηρικόν (της πρώην κοινότητας Γρατίνης 731107), Δ.Δ.Πάσσος (της πρώην κοινότητας Αρίσβης 732102), Δ.Δ.Παγούρια (της πρώην κοινότητας Μέσης 731115), Δ.Δ.Πανδρόσου, Δ.Δ.Παραλία Μέσης (της πρώην κοινότητας Μέσης 731115), Δ.Δ.Πατερμά (της πρώην κοινότητας Γρατίνης 731107), Δ.Δ.Πελαγίας, Δ.Δ.Πλαγιά (της πρώην κοινότητας Αρριανών 732103), Δ.Δ.Πολυάνθου, Δ.Δ.Προσκυνητών, Δ.Δ.Πόρπη (της πρώην κοινότητας Μέσης 731115), Δ.Δ.Ραγάδα (της πρώην κοινότητας Φιλλύρας 732109), Δ.Δ.Σάλπης, Δ.Δ.Σαπών, Δ.Δ.Σιδηράδες (της πρώην κοινότητας Γρατίνης 731107), Δ.Δ.Σκάλωμα (της πρώην κοινότητας Φιλλύρας 732109), Δ.Δ.Σκιάδα (της πρώην κοινότητας Φιλλύρας 732109), Δ.Δ.Στροφή (της πρώην κοινότητας Αρριανών 732103), Δ.Δ.Στρύμης (Στρύμνης), Δ.Δ.Στυλάριον (της πρώην κοινότητας Γρατίνης 731107), Δ.Δ.Σώστης, Δ.Δ.Φαναρίου, Δ.Δ.Φιλλύρα, Άγιοι Θεόδωροι,οι, Άγιος Χαράλαμπος,ο, Άγρα,η, Άνω Αμαξάδες,οι, Άνω Ασκηταί,οι, Άνω Δροσινή,η, Άνω Κάρδαμος,ο, Άνω Καμπή,η, Άρατος,ο, Ήπιον,το, Ήφαιστος,ο, Ίασμος,ο, Ίμερος,ο, Ίσαλον,το, Αίγειρος,η, Αγίασμα,το, Αγιοχώριον,το, Αγροτικόν Ορφανοτροφείον,το, Αδριανή,η, Αετοκορυφή,η, Αετόλοφος,ο, Αλκυών,η, Αμάραντα,τα, Αμαξάδες,οι, Αμβροσία,η, Αμφία,τα, Ανθοχώριον,το, Αρίσβη,η, Αρδεία,η, Αρριανά,τα, Αρσάκειον,το, Αρχοντικά,τα, Αρωγή,η, Ασκηταί,οι, Αστραία,η, Ασώματοι,οι, Βάκος,ο, Βέλκιον,το, Βέννα,η, Βούρλα,τα, Βραγιά,η, Βυρσίνη,η, Γαλήνη,η, Γλυκονέριον,το, Γλυφάδα,η, Γρατινή,η, Δαρμένη,η, Δειλινά,τα, Διαλαμπή,η, Διχάλα,η, Διώνη,η, Δοκός,η, Δρανιά,η, Δροσιά,η, Δρύμη,η, Δύμη,η, Εβρίνος,ο, Εργάνη,η, Εσοχή,η, Εύθυμον,το, Θάμνα,τα, Θρυλόριον,το, Ιάμπολις,η, Ιάσιον,το, Ιππικόν,το, Ιτέα,η, Κ.Δ.Αμαξάδων, Κ.Δ.Κέχρου, Κ.Δ.Οργάνης, Κάβος,ο, Κάλχας,ο, Κάμπος,ο, Κάρδαμος,ο, Κάτω Βυρσίνη,η, Κάτω Δροσινή,η, Κάτω Καμπή,η, Κέχρος,ο, Κίνυρα,τα, Καλαμόκαστρον,το, Καλλίστη,η, Καλλιθέα,η, Καλύβια,τα, Καρυδιά,η, Κασσιτερά,τα, Κατσίκα,η, Κερασέα,η, Κερασιά,η, Κηκίδιον,το, Κιζάριον,το, Κομοτηνή,η, Κοπτερόν,το, Κρυστάλλη,η, Κρωβύλη,η, Κόβαλον,το, Κόσμιον,το, Κύμη,η, Λαμπρόν,το, Λεύκες,οι, Ληνός,ο, Λοφάριον,το, Λύκειον,το, Μέγα Δουκάτον,το, Μέγα Κρανοβούνιον,το, Μέγα Πιστόν,το, Μέση,η, Μίρανα,τα, Μίσχος,ο, Μαρώνεια,η, Μαυρομμάτιον,το, Μεγάλη Άδα,η, Μελέτη,η, Μελίταινα,η, Μεσοχώριον,το, Μεσσούνη,η, Μικρόν Δουκάτον,το, Μικρόν Κρανοβούνιον,το, Μικρόν Παλλάδιον,το, Μικρόν Πιστόν,το, Μικρός Κέχρος,ο, Μοναστήριον,το, Μοναχοί,οι, Μυρτίσκη,η, Μωσαϊκόν,το, Μύστακας,ο, Μύτικας,ο, Νέα Καλλίστη,η, Νέα Πέτρα,η, Νέα Σάντα,η, Νέδα,η, Νέον Καλλυντήριον,το, Νέον Σιδηροχώριον,το, Νεύρα,τα, Νικηταί,οι, Νυμφαία,η, Ξυλαγανή,η, Ομηρικόν,το, Οργάνη,η, Οχυρόν,το, Πάμφορον,το, Πάνδροσος,η, Πάσσος,ο, Παγούρια,τα, Παλαιά Κρωβύλη,η, Παλλάδιον,το, Παραδημή,η, Παραλία Μέσης,η, Πατερμά,τα, Πελαγία,η, Πετρωτά,τα,


20.10.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - Strona 81 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 105 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4163) (1)

 • Dz. U. L274 - 102 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylająca decyzję 2005/705/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4135) (1)

 • Dz. U. L274 - 95 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiająca zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3920) (1)

 • Dz. U. L274 - 93 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako document nr C(2005) 3877) (1)

 • Dz. U. L274 - 91 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L274 - 89 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję 2005/136/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L274 - 86 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1718/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 84 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1717/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 82 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 80 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L274 - 78 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1714/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 77 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L274 - 75 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L274 - 57 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L274 - 11 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L274 - 9 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (1)

 • Dz. U. L274 - 3 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L274 - 1 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.