Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - Strona 96

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

Data ogłoszenia:2005-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - Strona 96

Strona 96 z 97

Δ.Βλαχερωνιτίσσης, Δ.Δ.Βουκολιών, Δ.Δ.Ζουνακίου, Δ.Δ.Κυπαρίσσου, Δ.Δ.Νέου Χωρίου Κυδωνίας, Δ.Δ.Νεριανών, Δ.Δ.Ξαμουδοχωρίου, Δ.Δ.Σιριλίου, Βλαχερωνίτισσα,η, Βουκολιαί,αι, Γαβαλομούριον,το Ελληνικόν,το, Ζουνάκιον,το, Καφούρος,ο, Κουλκουθιανά,τα, Κυπάρισσος,ο, Λάκκοι,οι, Λίμνη,η, Μέσα Βουκολιαί,αι, Μαρουλιαχιανά,τα, Μετόχιον Σιριλίου,το, Μουλαμεριανά,τα, Νέον Χωρίον,το, Νεριανά,τα, Ξαμουδοχώριον,το, Πετρές,ο, Πηγή,η, Σιρίλιον,το


Ζώνη 17 Δ.Δ.Επανωχωρίου, Δ.Δ.Κακοδικίου, Δ.Δ.Καμπανού, Δ.Δ.Κανδάνου (Καντάνου), Δ.Δ.Παλαιοχώρας, Δ.Δ.Πλεμενιανών, Δ.Δ.Ροδοβανίου, Δ.Δ.Σαρακήνας, Δ.Δ.Σκάφης, Δ.Δ.Σούγιας, Δ.Δ.Στροβλών, Δ.Δ.Τεμενίων, Άγιοι Απόστολοι,οι, Άγιοι Θεόδωροι,οι, Άγιος Παύλος,ο, Άνυδροι,οι, Αγία Ειρήνη,η, Αγία Τριάς,η, Αγριλές,ο, Αζογυρές,ο, Αζογυρές,ο, Αλιγοί,οι, Ανισαράκιον,το, Αργαστήριον,το, Αρμίον,το, Αρχοντικόν,το, Ασφενδιλές,ο, Αχλαδιάκες,οι, Βαμβακάδες,οι, Βλιθιάς,ο, Βουτάς,ο, Γρηγοριανά,τα, Γρηγοριανά,τα, Δεσποτικό,το, Δρυς,ο, Επανωχώριον,το, Κάδρος,το, Κάλαμος,ο, Κάνδανος,ο (τ.Κάντανος,ο), Κίτυρος,η, Καβαλλαριανά,τα, Κακοδίκιον,το, Καλαμιός,ο, Καλλιθέα,η, Καμάρια,τα, Καματερά,τα, Καμπανός,ο, Κοντοκυνήγιον,το, Κοπετοί,οι, Κουντούρα,η, Κουστογέρακον,το, Λάκκος Σκλαβοπούλας,ο, Λαγκαδάς,ο, Λιβάδα,η, Λιβάδιον,το, Λιβαδάς,ο, Λόφος,ο, Μάζα,η, Μανιατιανά,τα, Μαράλια,τα, Μαρουδιανά,τα, Μενιανά,τα, Μονή,η, Μοτζιανά,τα, Μουστάκος,ο, Πέρα Σκάφη,η, Παλαιοχώρα,η, Παλληκαριανά,τα, Παππαδιανά,τα, Παππαδιανά,τα, Πλάτανος,ο, Πλατανές,ο, Πλεμενιανά,τα, Πρινές,ο, Προδρόμιον,το, Ροδοβάνιον,το, Σέλλια,τα, Σαρακήνα,η, Σελινιώτικος Γύρος,ο, Σκάφη,η, Σκλαβοπούλα,η, Σούγια,η, Σπίνα,η, Σπανιάκος,ο, Σταυρός,ο, Στράτοι,οι, Στροβλές,αι, Σφακός,ο, Τεμένια,τα, Τραχινιάκος,ο, Τσισκιανά,τα, Φαράγγι,το, Φλώρια,τα, Χασίον,το, Χονδρός,ο, Χρυσοπηγή,η, Ψαριανά,τα

L 274/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2005

Νομός Χίου Ζώνη 1 Δ.Δ.Καμποχώρων, Δ.Δ.Λαγκάδας, Δ.Δ.Οινουσσών, Δ.Δ.Ομηρούπολης, Δ.Δ.Σιδηρούντος, Δ.Δ.Συκιάδας, Δ.Δ.Χίου, Άγιος Δημήτριος,ο, Άγιος Παντελεήμων,ο (νησίς), Αίπος,ο, Αγία Παρασκευή,η, Ανάβατος,ο, Ασπαλαθρόκαμπος,ο, Αυγώνυμα,τα, Βασιλεώνοικον,το, Βερβεράτον,το, Βροντάδος,ο, Δαφνών,ο, Ζυφιάς,ο, Κάστρον,το, Καρυαί,αι, Λαγκάδα,η, Μονή Αγίου Μάρκου,η, Μονή Αγίου Στεφάνου,η, Μονή Αγίων Πατέρων,η, Μονή Μυρσινιδίου,η, Νέα Μονή,η, Οινούσσαι,αι (νησίς), Παντουκιός,ο, Πασάς,ο (νησίς), Πατερόνησο,το (Επί της νήσου Ποντικοννήσου), Σιδηρούντα,η, Συκιάδα,η, Χίος,η, Χαλκειόν,το Ζώνη 2 Δ.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - Strona 96 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 105 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4163) (1)

 • Dz. U. L274 - 102 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylająca decyzję 2005/705/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4135) (1)

 • Dz. U. L274 - 95 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiająca zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3920) (1)

 • Dz. U. L274 - 93 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako document nr C(2005) 3877) (1)

 • Dz. U. L274 - 91 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L274 - 89 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję 2005/136/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L274 - 86 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1718/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 84 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1717/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 82 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 80 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L274 - 78 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1714/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 77 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L274 - 75 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L274 - 57 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L274 - 11 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L274 - 9 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (1)

 • Dz. U. L274 - 3 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L274 - 1 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.