Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 291 POZ 12 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1811/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (1)

Data ogłoszenia:2005-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 291 POZ 12 - Strona 4

Strona 4 z 4

11

Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-betaglukanaza EC 3.2.1.6

Preparat z endo-1,4-beta-glukanazy, endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo1,4-beta-ksylanazy wytwarzanych przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) o następującej aktywności minimalnej:

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

Postać płynna i granulat: Endo-1,4-beta-glukanaza: 8 000 U (1)/ml lub g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 18 000 U (2)/ml lub g Endo-1,4-beta-ksylanaza: 26 000 U (3)/ml lub g


Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

63

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-betaglukanaza EC 3.2.1.6

Preparat z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 529.94) oraz endo-1,3(4)-betaglukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 526.94) o następującej aktywności minimalnej:

1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania. 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 16 000–24 000 BXU Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 4 000–6 000 BU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i glukany), np. zawierających ponad 54 % pszenicy.

25.11.2009

Postać stała: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 800 000 BXU (4)/g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 200 000 BU (5)/g

Postać płynna: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 120 000 BXU/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 30 000 BU/ml

L 291/15

L 291/16

Minimalna zawartość Pozostałe przepisy jednostek aktywnych/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Data ważności dopuszczenia

Maksymalna zawartość

Nr lub nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Indyki przeznaczone do tuczu 1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania 2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: Endo-1,4-beta-ksylanaza: 16 000–40 000 BXU Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 4 000–10 000 BU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i glukany), np. zawierających ponad 44 % pszenicy Endo-1,3(4)beta-glukanaza: 4 000 BU

— Endo-1,4beta-ksylanaza: 16 000 BXU —

25.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) (2) (3) (4) (5)

1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,1 mikromola glukozy z karboksymetylocelulozy w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 40 °C. 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,1 mikromola glukozy z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 40 °C. 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,1 mikromola glukozy z ksylanu z łusek owsa w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 40 °C. 1 BXU to ilość enzymu, która uwalnia 0,06 mikromola cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z drzewa brzozowego w ciągu minuty przy pH 5,3 oraz temperaturze 50 °C. 1 BU to ilość enzymu, która uwalnia 0,06 mikromola cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,8 oraz temperaturze 50 °C.

5.11.2005

5.11.2005

ZAŁĄCZNIK III

Minimalna zawartość Pozostałe przepisy CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Data ważności dopuszczenia Maksymalna zawartość

Nr lub nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt Maksymalnywiek

PL

Mikroorganizmy Krowy mleczne — 4 × 108 2 × 109 W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania. Ilość Saccharomyces cerevisiae w dziennej dawce nie może przekraczać 5,6 × 109 CFU na 100 kg masy ciała. Dodać 8,75 × 109 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała. Krowy mleczne — 5 × 107 3,5 × 108 W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu należy wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania. Ilość Saccharomyces cerevisiae w dziennej dawce nie może przekraczać 1,2 × 109 CFU na 100 kg masy ciała. Dodać 1,7 × 108 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała. Bez ograniczeń czasowych Bez ograniczeń czasowych

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

Preparat z Saccharomyces cerevisiae zawierający co najmniej:

NCYC Sc 47

5 × 109 CFU/g dodatku

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

Preparat z Saccharomyces cerevisiae zawierający co najmniej:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CBS 493.94

1 × 109 CFU/g dodatku

L 291/17

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 291 POZ 12 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 48 z 20055.11.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom (Dz.U. L 285 z 28.10.2005)

 • Dz. U. L291 - 46 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4195) (1)

 • Dz. U. L291 - 45 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. uchylająca decyzję 2003/136/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń w Luksemburgu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4193)

 • Dz. U. L291 - 42 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia hodowlana 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) i tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4192)

 • Dz. U. L291 - 38 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4186) (1)

 • Dz. U. L291 - 33 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4185) (1)

 • Dz. U. L291 - 24 z 20055.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2005 r. ustanawiająca zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96 oraz uchylająca decyzję Komisji z dnia 3 września 1998 r.

 • Dz. U. L291 - 18 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1812/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 490/2004, 1288/2004, 521/2005 i 833/2005 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grup enzymów i mikroorganizmów (1)

 • Dz. U. L291 - 5 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie nowego dopuszczenia na dziesięć lat dodatku paszowego, stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L291 - 4 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L291 - 3 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L291 - 1 z 20055.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.