Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 294 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1824/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Data ogłoszenia:2005-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 294 POZ 3

10.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1824/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

zamrożenie funduszy i środków ekonomicznych. Załącznik I powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne jednostki objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniu 1 listopada 2005 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz osób, grup i jednostek, względem których należy stosować

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 zostaje zastąpiony Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, str. 1.

L 294/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Wykaz osób fizycznych i prawnych, organów lub jednostek, o których mowa w art. 2 1) Frank Kakolele Bwambale (alias a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale). Dalsze informacje: Były przywódca RCD-ML. 2) Jérôme Kakwavu Bukande (alias a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme). Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Były przewodniczący UCD/FAPC. Otrzymał stopień generała w FARDC w grudniu 2004 r. 3) Germain Katanga. Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Przebywa w areszcie domowym w Kinszasie od marca 2005 r. szef FRPI. Otrzymał stopień generała w FARDC w grudniu 2004 r. 4) Thomas Lubanga. Miejsce urodzenia: Ituri, Demokratyczna Republika Konga. Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Przewodniczący UPC/L. Przebywa w areszcie w Kinszasie od marca 2005 r. 5) Khawa Panga Mandro (alias a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa). Data urodzenia: 20.8.1973. Miejsce urodzenia: Bunia, Demokratyczna Republika Konga. Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Były przewodniczący PUSIC. Przebywa w więzieniu w Bunia od kwietnia 2005 r. 6) Douglas Mpano. Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Zameldowany w Goma. Menadżer Compagnie Aérienne des Grands Lacs oraz Great Lakes Business Company. 7) Sylvestre Mudacumura (alias a) Radja, b) Mupenzi Bernard, c) General Major Mupenzi). Obywatelstwo: rwandyjskie. Dalsze informacje: Dowódca FDLR. 8) Dr Ignace Murwanashy-Aka (alias Ignace). Obywatelstwo: rwandyjskie. Dalsze informacje: Przewodniczący FDLR. Mieszkający na stałe w Niemczech. 9) Jules Mutebutsi (alias a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi). Miejsce urodzenia: South Kivu, Demokratyczna Republika Konga. Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Były zastępca wojskowego dowódcy regionu FARDC 10 regionu wojskowego (zwolniony w kwietniu 2004 r.). Obecnie zatrzymany w Rwandzie. 10) Matthieu Ngudjolo (alias Cui Ngudjolo). Dalsze informacje: »Pułkownik« lub »Generał«. Szef sztabu FNI oraz były szef sztabu FRPI. Aresztowany przez MONUC w Bunia w październiku 2003 r. 11) Floribert Ngabu Njabu (alias a) Floribert Njabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu, d) Ndjabu). Dalsze informacje: Przewodniczący FNI. Aresztowany i umieszczony w areszcie domowym w Kinszasie od marca 2005 r. 12) Laurent Nkunda (alias a) Laurent Nkunda Bwatare, b) Laurent Nkundabatware, c) Laurent Nkunda Mahoro Batware, d) General Nkunda). Data urodzenia: 6.2.1967. miejsce urodzenia: South Kivu/Rutshuru, Demokratyczna Republika Konga. Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Były generał RCD-G. Jego obecne miejsce pobytu nie jest znane. Różne miejsca w Rwandzie i w Goma. 13) James Nyakuni. Obywatelstwo: ugandyjskie. Dalsze informacje: Wspólnik handlowy komendanta Jerome (Jérôme Kakwavu Bukande). 14) Dieudonné Ozia Mazio (alias a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari). Data urodzenia: 6.6.1949. Miejsce urodzenia: Ariwara, Demokratyczna Republika Konga. Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Przewodniczący FEC na terytorium Aru. Wspólnik handlowy komendanta Jerome (Jérôme Kakwavu Bukande) i FAPC. 15) Bosco Taganda (alias a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) Terminator, d) Major). Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Dowódca wojskowy UPC/L. 16) Tous Pour la Paix et le Developpment (alias TPD). Adres: Goma, North Kivu, Demokratyczna Republika Konga. Dalsze informacje: organizacja pozarządowa, która udzielała pomocy RCD-G.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 294 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 9 z 200510.11.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 144/05/COL z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa poprzez ponowne nadanie mocy prawnej rozdziałowi 17a w sprawie krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych

 • Dz. U. L294 - 7 z 200510.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie zakupu i przechowywania antygenów wirusa pryszczycy

 • Dz. U. L294 - 5 z 200510.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty siódmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L294 - 1 z 200510.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1823/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.