Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 23 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1859/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładające pewne środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu

Data ogłoszenia:2005-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 23 - Strona 4

Strona 4 z 6

16) Uniwersalne pojazdy terenowe z napędem na wszystkie koła, które zostały wyprodukowane wraz z elementami ochrony przed pociskami lub wyposażone w takie elementy, a także profilowane pancerze takich pojazdów. 17) Armatki wodne oraz specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane części do nich. 18) Pojazdy wyposażone w armatki wodne. 19) Pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu obezwładnienia przeciwników za pomocą energii elektrycznej oraz specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane części do nich. 20) Urządzenia akustyczne przedstawiane przez producenta lub dostawcę jako odpowiednie do celów tłumienia zamieszek oraz specjalnie zaprojektowane do nich części.


16.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/27

21) Kajdany na nogi, łańcuchy, kajdanki, pasy obezwładniające za pomocą energii elektrycznej, specjalnie skonstruowane do krępowania ludzi, z wyjątkiem: — kajdanek, których rozstaw skrajnych elementów w stanie zamkniętym, włączając łańcuch, nie przekracza 240 mm. 22) Urządzenia przenośne zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów tłumienia zamieszek lub samoobrony, wykorzystujące substancje obezwładniające (takie jak gaz łzawiący lub pieprzowy w aerozolu) oraz specjalnie zaprojektowane do nich części. 23) Urządzenia przenośne zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów tłumienia zamieszek lub do samoobrony wykorzystujące obezwładnienie za pomocą energii elektrycznej (w tym pałki elektryczne, tarcze elektryczne, paralizatory oraz paralizatory zdalne (tasery)) oraz specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane części do nich. 24) Sprzęt elektroniczny zdolny do wykrywania ukrytych ładunków wybuchowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich części; z wyjątkiem: — urządzeń telewizyjnych i rentgenowskich stosowanych do celów kontroli. 25) Elektroniczny sprzęt zagłuszający skonstruowany specjalnie do celów zapobiegania zdalnej detonacji ładunków domowej roboty przy pomocy fal radiowych oraz specjalnie zaprojektowane do niego części. 26) Sprzęt i urządzenia specjalnie zaprojektowane do wywoływania eksplozji środkami elektrycznymi lub nieelektrycznymi, w tym: urządzenia zapłonowe, detonatory, zapalniki, pobudzacze, lont detonujący oraz specjalnie zaprojektowane do nich części; z wyjątkiem: — zaprojektowanych do określonych celów handlowych polegających na uruchamianiu lub zasilaniu środkami wybuchowymi innego sprzętu lub urządzenia, którego funkcją nie jest wywołanie eksplozji (np. układy napełniające poduszki powietrzne w samochodach, ochronniki przepięciowe oraz urządzenia uruchamiające przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe). 27) Sprzęt i urządzenia zaprojektowane do unieszkodliwiania amunicji zawierającej materiały wybuchowe; z wyjątkiem: — mat balistycznych; — pojemników zaprojektowanych do przechowywania przedmiotów będących ładunkami wybuchowymi domowej roboty lub co do których istnieje takie podejrzenie. 28) Noktowizory i sprzęt termowizyjny oraz wzmacniacze obrazu lub czujniki półprzewodnikowe do tych urządzeń. 29) Ładunki wybuchowe do cięcia liniowego. 30) Materiały wybuchowe i ich substancje pochodne: — amatol, — nitroceluloza (zawierająca więcej niż 12,5 % azotu), — nitroglikol, — czteroazotan pentaerytrytu (PETN), — chlorek pikrylu, — trinitrofenylometylonitroamina (tetryl), — 2,4,6-trójnitrotoluen (TNT). 31) Specjalnie zaprojektowane oprogramowanie i technologie wymagane dla wszystkich wyszczególnionych pozycji.

L 299/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2005

ZAŁĄCZNIK II Wykaz właściwych organów, o których mowa w art. 4 BELGIA Władze federalne odpowiedzialne za sprzedaż, zakup i pomoc techniczną dla belgijskich sił obronnych i służb bezpieczeństwa oraz za usługi finansowe i techniczne związane z produkcją lub dostarczaniem broni oraz sprzętu wojskowego i paramilitarnego: REPUBLIKA CZESKA Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 110 15 Praha 1 tel.: + 420 2 24 06 27 20 tel.: + 420 2 24 22 18 11

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 299 POZ 23 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 80 z 200516.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/793/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L299 - 72 z 200516.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/792/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Uzbekistanowi

 • Dz. U. L299 - 71 z 200516.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2005 r. upoważniająca Niemcy do kontynuowania nowej praktyki enologicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4376)

 • Dz. U. L299 - 62 z 200516.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L299 - 61 z 200516.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L299 - 58 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L299 - 45 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 1 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 32 i 39 (1)

 • Dz. U. L299 - 40 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu łotewskiej agencji interwencyjnej w celu przetworzenia jej na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L299 - 35 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej w celu przetworzenia jej na mąkę we Wspólnocie

 • Dz. U. L299 - 34 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1064/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L299 - 32 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 1 z 200516.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1858/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii, Republiki Południowej Afryki i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.